Troslojni parket

Troslojni parket je gotov parket koji je sastavljen od tri osnovna sloja. Veličina i debljina mu mogu biti različiti, a površina parketa može biti lakirana, samo brušena ili obrađena na neki drugi način, na primjer grebenana, postarana, nauljena, navoštena ili lužena. Govorimo prije svega o velikim dimenzijama, koje se razlikuju od proizvođača do proizvođača. Većina njih nudi parketne daske debljine između 14 i 21 milimetara te u dužini od jednog do dva i pol metra, mada se mogu nabaviti i duže. Parketne daske su obrađene na pero i utor na sve četiri stranice.

k14-66-00.jpgTroslojni parket je sastavljen od tri osnovna sloja: dvaju veznih (ljepila) i završnog sloja (lak, ulje …), koji ipak nije obavezan. Različiti materijali moraju zajedno jamčiti kakvoću i trajnost parketa. Plemeniti odnosno gornji sloj i nosivi ili donji sloj izrađeni su od pravog drva, a srednji je najčešće od smreke (drvo igličarki sadrži smolu i zato je otpornije na vlagu) ili različitih drvenih ploča. Proizvođači nude različitu debljinu plemenitog sloja, no ona se obično kreće između 4 i 6 milimetara.

Ponuda troslojnog parketa danas je na tržištu vrlo šarolika u odnosu na prvobitnu, koja je podrazumijevala ariš i možda još hrast, jer se odabir u međuvremenu proširio na brojne europske i egzotične vrste drva; jednako je tako raznovrsna i obrada drva. Nešto iz ove ponude predstavit ćemo vam upravo u ovom broju Koraka.

Izvor fotografija:
Reprezentativne fotografije proizvoda FIEMME 3000, poduzeća D. H. Z. iz Italije, www.fiemme3000.it