Pregled oštećenja na ugrađenom parketu od bukovine

Predmet ovoga mišljenja sudskog vještaka bio je stan na trećem katu zgrade koja ima podrum, prizemlje, šest katova i mansardu.
Svrha pribavljanja mišljenja vještaka bila je – utvrditi vrste oštećenja na dijelu ove nekretnine radi osiguravanja dokaza prije tužbe, i to na temelju ovoga pregleda na samom licu mjesta, pravilnika, propisa, odluka i izjava stranaka.

k14-26-s-00.jpgOgled nekretnine obavljen je 7. listopada i 9. studenog 2002. godine te 17. i 24. siječnja 2003. Naručitelj mišljenja vještaka bio je vlasnik spomenutog stana. Želio je da se izvrši pregled položenog bukovog parketa te iznese stručna ocjena kakvoće izvedbe parketa i betonskog estriha ispod podne obloge. Tijekom pregleda bila mi je pokazana i tehnička dokumentacija za izvršene građevinsko-obrtničke radove. Na ogledima su bili nazočni izvođač parketarskih radova, predstavnik investitora gradnje stambenoga bloka i naručitelj.

Naručitelj me zamolio da nakon pregleda izvedbe položenog parketa od bukovine i betonskog estriha te na temelju drugih podataka, dobivenih od stranaka na samom licu mjesta svima predstavim svoje mišljenje kao vještaka, odnosno svoje zaključke o:

 • kakvoći izvedenih obrtničkih radova, upotrijebljenog materijala i opreme,
 • uzroku nastanka oštećenja na parketu od bukovine u njegovu stanu.

PODACI O PREDMETU STRUČNE OCJENE

Masivan kolektivni stambeni objekt, koji po cilju i namjeni uporabe uvrštavamo u stambene blokove.

Objekt je po funkciji, konstruktivnim ciljevima, ekonomici izvedbe i uporabe odnosno iskorištavanja izgrađen kao što je propisano za gradnju kolektivnih stambenih objekata usmjerene stambene izgradnje za tržište. Objekt je temeljen plitko, a temelji su od armiranog betona. Nosivi elementi su zidani zidovi u kombinaciji s betonom. Stropna ploča nad etažama je izvedena kao masivna ploča od armiranog betona s konstantnom debljinom presjeka. Tijekom ogleda stana blok je bio izgrađen do svoje završne građevinske faze i već je pušten u uporabu.

Projektni zahtjevi, podloge i stručna uputstva za izvedbu građevinsko-obrtničkih radova u stanu bila su predana izvođačima poda i parketarskih radova u okviru predložene tehničke dokumentacije.

k14-26-s123-p-250-400.jpgPrema projektu br. 8/98, poprečni presjek E2, predviđen je sljedeći presjek poda:

 • pod: lamel-parket, koji je lijepljen na podlogu – 1 centimetar,
 • masa za izravnavanje – 0,2 centimetra,
 • armirano-betonski estrih – 7 centimetara,
 • razdjelni sloj od PE-folije – 0,15 milimetara,
 • zvučno-toplinska izolacija: tervol TP 25/20 – 2 centimetra,
 • armirano-betonska ploča – 16 centimetara.

IZVEDBA PODNE OBLOGE

Prema izjavi glavnog investitora i na temelju ogleda na samom licu mjesta, radna izvedba poda kretala se ovako:

 • pod: parket od bukovine, koji se lijepi na podlogu – 2,2 centimetra,
 • masa za izravnavanje – 0,2 centimetra,
 • armirano-betonski estrih – 5 centimetara,
 • razdjelni sloj od PE-folije – 0,15 milimetara,
 • zvučno-toplinska izolacija: tervol TP 25/20 – 2 centimetra,
 • armirano-betonska ploča – 16 centimetara.

Nakon ogleda položene obloge utvrđeno je da je površina tlocrta stambenih prostora stana obložena klasičnim parketom od bukovine. Pravokutne daščice, debljine 22 milimetra, dimenzija 400 x 65 milimetara, bile su u prostorima položene simetrično-brodskim načinom polaganja.

Tijekom uporabe podne obloge od klasičnog bukovog parketa, parketne daščice su se iskrivile (koritavost). Po cijeloj širini bukovih daščica su rubovi uzdignuti, dok je sredina daščice niža. To obično nastaje postupno.

U prostorima stana namijenjenim boravku moglo se zamijetiti i odvajanje bukovih parketnih daščica od betonske podloge (estriha) te manje pukotine uzduž parketnog poda. Time je simetrično brodsko polaganje parketnih daščica još i naglasilo ovaj nedostatak.

MIŠLJENJE O IZVEDBI PODNE OBLOGE

Prema podacima koje sam dobio od glavnog investitora, te nakon pomnog pregleda podnih i parketarskih radova, u nazočnosti stranaka sam utvrdio i fotografijama dokumentirao sljedeće:

Informacije glavnog investitora:

 • izgradnja objekta (datum tehničkog pregleda / datum odobrenja za uporabu): 27. ožujak 2002. / 29. travanj 2002.;
 • polaganje estriha: veljača 2002.;
 • mjerenje vlažnosti estriha: 28. svibnja 2002. – prema CM-metodi 1,94–2,00 posto;
 • mjerenje vlažnosti parketa kod dobavljača uz nazočnost kupca – 29. svibanj 2002., 8,75–8,90 posto;
 • datum dostave parketa u stan – 30. svibnja 2002.;
 • uvjeti na dan dostave parketa u stan (30. svibnja 2002.):
 • vlaga prostora u zraku: 50 posto,
 • temperatura prostora: 22 stupnjeva Celziusa,
 • vrijeme vani (u 14.00 h): pretežno sunčano, 24 stupnjeva Celziusa;
 • parket, položen u dvokomponentno ljepilo: 6. lipnja 2002.;
 • lakiranje, prvi rok: 10. lipnja 2002.;
 • daljnja obrada parketa: 11. i 12. lipnja 2002.;
 • stanje bukovog parketa (koritavost i rascjepi) nije se popravilo od prvog ogleda 7. listopada 2002. pa sve do zadnjeg ogleda 24. siječnja 2003.; sredina daščice niža je od uzdignutih rubova za 0,5 milimetara;
 • površine odvojene od podloge (odvajanje je nastalo na dodiru između mase za izravnavanje i estriha) nisu se povećale od trenutka kada su primijećene.

Pregled plivajućeg estriha je pokazao da je on bio pravilno ugrađen i odijeljen od zidova dilatacijskom trakom. Izravnavanje površine cementnog estriha polagač parketa je izveo tankoslojnom masom za izravnavanje do 10 milimetara. Parket se na tako pripremljenu podlogu lijepio dvokomponentnim ljepilom.

Naručitelj je dopisom od 23. kolovoza 2002. reklamirao kakvoću položenog parketa od bukovine glavnom investitoru. U drugom odlomku reklamacije piše: »… jer su se rubovi svake pojedine pločice uzdigli.« Kod svog prvog kontrolnog pregleda 7. listopada 2002. potvrdio sam postojanje ove vrste oštećenja parketa.

Glavni investitor je dopisom od 3. rujna 2002. naložio naručitelju odnosno vlasniku stana grijanje i zračenje u četvrtom odlomku svog dopisa: »Daščice su zakrivljene na gornjoj strani, pa smo stoga čvrsto uvjereni da će centralno grijanje u zimskom razdoblju vratiti rubove daščica u prvobitno stanje i time će se ovaj slučaj pozitivno riješiti.«

Kontrolnim mjerenjima sam utvrdio da se vlasnik stana pridržavao preporuke i postupao u skladu s navodima glavnog investitora, te grijao i zračio stan. Mjerenja su pokazala da je u prostorima vladala temperatura do 22 stupnjeva Celziusa i relativna vlažnost zraka do 40 posto.

Na zajedničkom kontrolnom pregledu smo utvrdili da se stanje parketa od bukovine nije popravilo. S obzirom na stanje u stanu, potrebno je zamijeniti sav parket od bukovine. Sanacija nije moguća radi odlijepljene površine parketa od podloge (estriha).

ZAKLJUČAK

Koritavost položenog parketa u stanu je posljedica neravnomjerne vlažnosti po cijeloj debljini parketne daščice. Drvo je bilo ravno kad su ga proizveli i položili. Sva oštećenja odnosno nedostaci koji su nastali prilikom izvedbe podne obloge iz parketnih daščica od bukovine bili su posljedica prodora vlage u zraku iz prostora u njih. Ove vanjske uvjete u okolini izvođač nije uzeo u obzir, premda ih po pravilima građevinske struke nije smio zanemariti i zbog njih je trebao pričekati s polaganjem parketa sve dok se vlaga građevinskih elemenata ne uravnoteži. Stanje, ovakvo kakvo jest, neće se popraviti. Zato je potrebna zamjena parketa.

 

Janez Durini, sudski vještak