Parket se rasušio kako izvršiti popravak?

Veljača i ožujak su često oni mjeseci u godini kada se završavaju posljednji radovi na novim objektima koji su obično započeti u kolovozu ili rujnu prethodne godine. Prvi problemi na parketnoj površini nastaju onoga trenutka kada je centralno grijanje postavljeno i pušteno u pogon. Nažalost, vrlo često na takvim stambenim ili poslovnim objektima radovi ne idu pravilnim tijekom što uzrokuje određene probleme. Parket se vrlo često postavlja prije centralnog grijanja. Vrlo često se takav parket i polakira s jednim ili dva sloja laka te se ostavlja dok se ne završe svi radovi (keramika, prozori, grijanje) i  tek tada se lakira posljedni sloj.

Prvi uočljivi problem je kada se postavljeno centralno grijanje uključi, a ne koriste se ovlaživači zraka koji bi vlažnost zraka trebali održavati u intervalu između 50 i 60%. Tada parket otpušta vlagu koju je do tada sadržavao u sebi i dolazi do „skupljanja“ parketa. Rezultat toga su sve više naglašene fuge između letvica parketa.

Ukoliko parket do tada nije obrađivan s lakovima tada problem i nije tako velik i moguće ga je riješiti jednostavnije. Međutim, ukoliko je parket prije uključivanja centralnog grijanja bio obrađen tj. fuge su pokitane i djelomično polakirane te se čekalo samo završno lakiranje tada je problem zatvaranja fuga velik. Zašto?

Razlog je što je površina parketa već obrađena tj polakirana i ne može se pokitati tj. zapuniti bez oštećivanja površine tj. bez narušavanja sadašnjeg izgleda parketa. Pravi način bi bio da se kompletna površina obrusi, zapune novo nastale fuge i pukotine i da se zatim lakira u tri sloja. Taj način rješavanja problema fuga je skup i produljuje nastavak radova. Drugi način rješavanja problema je da se jednom ili dva puta nanosi CHROMODEN UNIVERZALNI GEL ZA FUGE koji će zapuniti fuge ali bitno je napomenuti da će fuge biti tamnije nego što bi trebale biti. Razlog je što popunjavamo prazan prostor s transparentnim materijalom. Moguće ih je zapuniti i s kitom u boji drva ali tada je to vrlo težak posao je se mora zapunjavati fuga po fuga.

Drvo je materijal koji se konstantno prilagođava klimatskim uvjetima u prostoru u kojem se nalazi. Temperatura prostora je važna, ali pokazalo se da je vlažnost zraka najvažniji čimbenik koji utječe na ponašanje drva tj. parketa. Drvo se uvijek prilagođava navedenim uvjetima jer je higroskopan materijal tj. prima i otpušta vlagu što je vidljivo u njegovom bubrenju ili stezanju.

Danas razgovaramo o stezanju jer je to aktualni problem u opisanom slučaju. Dakle, parket je postavljen do prosinca prošle godine, zatim je ugrađeno centralno grijanje i pušeno u rad. Upravo u siječnju je vlaga u zraku izuzetno niska pogotovo ove godine zbog izuzetno niskih temperatura. Obično se otvaranjem prozora može vlaga u prostoru uravnotežiti. Međutim ukoliko je vlaga u vanjskom prostoru manja od one unutar objekta tada se događa da prilikom provjetravanja prostora vlaga izađe u vanjski prostor koji ima manje vlage. Tada također dolazi do rasušivanja parketa jer opet gubi vlagu. Ukoliko se uz taj problem još uključi i grijanje koje je upravo postavljeno rasušivanje parketa je neizbježno. Dakle, rješenje za takve probleme je da parket miruje u tom prostoru neko vrijeme s niskom temperaturom centralnog grijanja i uz zračenje da vlaga iz vanjskog zraka uđe u prostor i da se daščice rašire (prime vlagu) te da se na taj način pukotine smanje što je više moguće.

Chromos boje i lakovi d.d.