Vlaga i estrih

Mjerenje sadržaja vlage u materijalu (estrihu) prije polaganja završnog podnog sloja može se obaviti po više raznih metoda. Spomenut ću dvije: CM- i termogravimetričku metodu. Prva je fizikalno-kemijska (reakcija), a druga fizikalna metoda (isušivanje materijala do postizanja stalne težine). Metoda mjerenja vlage CM- uređajem ne može se uspoređivati sa termogravimetričkom, jer je ona neposredna metoda. Termogravimetričkom metodom mjerenja sadržaja vlage u estrihu smanjujemo broj mogućih subjektivnih i objektivnih pogrešaka  na minimum.

Po primitku narudžbe poduzeća, obavio sam mjerenja sadržaja vlage u estrihu na objektu jedne društvene djelatnosti. Predstavnik poduzeća je naručio ponovljeno mjerenje sadržaja vlage, i to  tamo gdje je ona već bila utvrđena elektronskim mjeračem i CM- uređajem. Prema njegovoj izjavi, udio vlage utvrđene CM- uređajem bio je manji od udjela vlage izmjerene elektronskim mjeračem.

k11-20-s12-p250-420.jpg1. uzorak: drugi kat, zapadni dio, zajednički višenamjenski prostor
2. uzorak: drugi kat, kod uzorkovane sobe

OPIS UVJETA TIJEKOM OGLEDA

Ulagač obnavlja nekadašnji turističko-rekreacijski objekt i preuređuje ga u dom za starije građane hotelskoga tipa. Između dvije provjere objekta obavljali su se završni građevinsko – obrtnički i instalacijski radovi.

To je masivna zgrada, izgrađena od opeka i betona. Sa stanovišta statike predstavljala je građevinsku konstrukciju izgrađenu na specijalni način, ojačan protiv opasnosti od potresa. Zvučna i toplinska zaštita je bila izvedena prema tadašnjim propisima za toplinsku i zvučnu izolaciju u stambenim prostorima. Po okomitoj osnovi objekt se dijeli na podrum, prizemlje i dva kata.

U prostorima za dnevni boravak postavljen je plivajući cementni estrih kao podloga za oblaganje elastičnom oblogom – gumom. Ugradnja cementnog estriha odvijala se postupno. Prije dva mjeseca se estrih ugradio i na drugom katu, a prije mjesec i pol u prvom. U prizemlju je bio ugrađen još prije mjesec dana.

Da bi se završni radovi obavili na vrijeme, ulagač se odlučio za ubrzano sušenje estriha. Tijekom pregleda objekta tako se ubrzano sušio estrih ugrađen u prvom katu.

MJERENJA I REZULTATI

Uzimanje uzoraka i mjerenje njihove vlažnosti odvijalo se na objektu, a kod mjerenja vlažnosti bila su nazočna i četiri predstavnika različitih poduzeća.

  1. uzorak: drugi kat, zapadni dio, zajednički višenamjenski prostor
  2. uzorak: drugi kat, kod uzorkovane sobe
  3. uzorak: prvi kat, zapadni dio, zajednički višenamjenski prostor
  4. uzorak: prizemlje, zapadni dio, zajednički višenamjenski prostor

Sadržaj vlage određivao sam metodom sušenja do stalne težine. Uzorke sam sušio na temperaturi od 105 stupnjeva C. Kod određivanja udjela vlage u cementnom estrihu koristio sam halogeno sušilo Mettler-Toledo HB43.

k11-20-s34-p250-420.jpg

Rezultati mjerenja sadržine vlage u uzorcima utvrđeni su u postocima.

3. uzorak: prvi kat, zapadni dio, zajednički višenamjenski prostor
4. uzorak: prizemlje, zapadni dio, zajednički višenamjenski prostor

Na prvom mjestu sam izmjerio 3,24 posto MC, na drugom 3,21, na trećem 3,46 i na četvrtom 3,49 posto MC. Rezultati pokazuju da su uzorci uzeti iz cementnog estriha prekomjerno navlaženi.

ZAKLJUČAK

Iz mjerenja sadržaja vlage u estrihu, ugrađenom u prostorima spomenutog objekta vidljivo je, da je prekoračena gornja dopuštena vrijednost preostale vlage, to jest 3 posto prema standardu HRN U.F2.016.

Standardi DIN 18365 i 18367, koji su bili podloga za pripremu novih standarda EN, dopuštaju 2-postotnu najvišu dopuštenu vrijednost preostale vlage u podlozi kod polaganja završnih elastičnih obloga i parketa.

Na temelju izmjerenih vrijednosti mislim da je moguće polaganje gume, ali tek nakon dodatnog isušivanja podloge uz prozračivanje ili ubrzano isušivanje estriha.

Janez Durini,
stalni sudski vještak za građevinsku struku