Ljuštenje laka

Na nekim mjestima lak se nije ‘primio’ na podlogu i počeo se ljuštiti. Možemo ga s lakoćom ukloniti.

UZROCI

Lak se može ljuštiti, odnosno odvajati od parketa, kada se poteškoća nalazi već u prvom nanosu temeljnoga laka ili u podlozi, ili se gornji sloj laka može odvajati od donjega. Uzroci za jednu i drugu neugodnost su različiti, a u nastavku ćemo prikazati najvažnije čimbenike koji su na to mogli utjecati.

Uzroci za odvajanje ili ljuštenje laka mogu biti:

  • preniska temperatura pri nanošenju laka; na niske temperature su prije svega osjetljivi vodeni lakovi, pri čemu kod nanošenja na temperaturi ispod 12 stupnjeva C nastaju poteškoće sa stvrdnjavanjem laka;
  • loše brušenje između dva nanošenja laka;
  • između dva nanošenja laka proteklo je previše vremena i lak se previše osušio ili stvrdnuo. To je prije svega važno kod dvokomponentnih lakova, koji se stvrdnjavaju fizikalno-kemijski, a manje kod jednokomponentnih vodenih lakova, koji se stvrdnjavaju fizikalno, točnije – isparavanjem;
  • previše brzo nanošenje laka na vlažan parket – na površini je preobilan sloj boje;
  • nespojivost korištenih proizvoda, koje smo u slojevima nanosili na parket (različite vrste lakova);
  • površina je prije nanošenja laka bila prljava odnosno nedostatno očišćena (vosak, mrlje ulja …);
  • premalo očišćena podloga, kada lak nanosimo na parket prethodno obrađen voskom;
  • već davno lakirani parket koji želimo obnoviti, a koji prije novoga nanosa laka nije bio dovoljno izbrušen.

RJEŠENJA

Ako se lak odvaja od parketa, potrebno je svu površinu obrusiti do drva i iznova polakirati. Ako smo koristili vodeni lak, brušenje do drva je vrlo teško, jer su vodeni lakovi duroplastični i tijekom rada prljaju brusni papir. Kod brušenja vodenih lakova je stoga bolje, ako umjesto brusnog papira koristimo mrežu.

Ako se odvaja samo gornji sloj laka, parket možemo sanirati tako da temeljito obrusimo gornji sloj. Pritom je vrlo važno da smo što temeljitiji u radu i da doista uklonimo čitav površinski sloj. Prije lakiranja cijele površine bolje je napraviti pokus na njezinom manjem dijelu, a prije svega se treba posavjetovati sa proizvođačem.

Ako ne obnavljamo sve površine već samo dio parketa, jednako tako postoji velika vjerojatnost da se lak neće najbolje ‘primiti’ na podlogu i da će se od nje – odvojiti.

Dobro prianjanje laka uz podlogu je, prema mišljenju nekih stručnjaka, ovisno i o uporabi temeljnog laka; no, ta se mišljenja razlikuju. Zato još jednom naglašavamo da pri nanošenju laka prije svega poštujete uputstva koja vam navode proizvođači lakova. Oni jamče kakvoću svojih proizvoda, ali samo ako se ovi koriste onako, kako je i propisano.

Izvori
National Wood Flooring Association: Sanding and finishing of hardwood floors, 2000. Professional Parquet, rujan / listopad 2000., str. 68–74 National Wood Flooring Association: Problems … the cause and how to correct, svibanj 1991.