Troslojni parket

Troslojni parket je gotov parket koji je – kako nam to govori već i njegovo ime – sastavljen iz tri osnovna sloja. Na europskom tržištu sve više raste potražnja za ovom vrstom parketa, dok je kod nas njegova uporaba još vrlo malena, prije svega radi njegove visoke cijene. Nazivom ‘troslojni parket’ označavamo drvene obloge različitih veličina i debljine, koje su već završno obrađene. Površina parketa može biti lakirana, samo brušena, ili obrađena na neki drugi način, na primjer –  grebenana, postarana, nauljena, navoštena, lužena, i tome slično. Govorimo prije svega o velikim dimenzijama, koje se razlikuju od proizvođača do proizvođača. Većina nudi parketnice debljine od 14 do 20 milimetara te u dužini od jednoga do dva i po metra, a mogu se nabaviti i one veće dužine.

Naravno, cijena ovisi o veličini formata i konačnoj obradi plemenitoga gornjeg sloja. Parketnice su obrađene na pero i utor, i to na sve četiri stranice.

Troslojni parket je sastavljen iz tri osnovna sloja, te dva vezna (ljepila) i konačnog sloja (lak, ulje …), koji ipak nije obavezan. Različiti materijali moraju svi zajedno jamčiti kakvoću i trajnost parketa. Plemeniti odnosno gornji sloj i nosivi ili donji sloj izrađeni su od pravoga drva, a srednji sloj može biti smreka (drvo igličarki sadrži smolu pa je zato otpornije na vlagu) ili različite drvene ploče. Proizvođači nude različitu debljinu plemenitoga sloja, no ona obično iznosi između 4 i 6 milimetara.

Za troslojni parket koriste se iste vrste drva kao i za tradicionalni parket, što znači da ponuda postaje sve šarolikija. Prvo su bili ponuđeni ariš i vjerojatno hrast, dok danas možemo nabaviti najrazličitije vrste europskih drva (bukvu, jasen, javor, brijest, orah, smreku, krušku, kesten, akaciju), kao i neke egzotične vrste (doussié, iroko, tik).

Troslojni parket možemo lijepiti na podlogu, ali ga i pribijati ili polagati na izolacijski sloj plivajućim načinom. Za lijepljenje koristimo dvokomponentno ljepilo. Polažemo ga na podlogu od cementnog estriha, keramike ili drugih materijala.

Na tržištu postoji nekoliko mogućnosti za odabir troslojnog parketa. Samo, kako je već rečeno na početku, on kod nas trenutno ima još uvijek previsoku cijenu pa je zato – i unatoč njegovoj ljepoti i praktičnosti – uporaba ovoga parketa još vrlo mala.