Lak i mjehurići

Na površini se vide mjehurići različitih veličina. Jamice u obliku kratera su već rasprsnuti mjehurići zraka, a pored njih se mogu vidjeti i oni koji se još nisu rasprsnuli.

 UZROCI

Uzroka može biti više, a glavni su:

  • prebrzo nanošenje laka (prebrzo okretanje valjčića koji zbog centrifugalne sile ne stvara ravnomjeran pritisak na podlogu);
  • uporaba neodgovarajućeg valjčića (neprikladna kakvoća valjka, dužina i gustoća dlaka);
  • istiskivanje zraka (zbog vrlo poroznog drva i većih pukotina lak istiskuje zrak koji prodire u pore i stvara zračne mjehuriće);
  • prekratko vrijeme mirovanja mješavine pri uporabi dvokomponentnih lakova (moguće je postojanje vlage, što dovodi do izdvajanja ugljičnog dioksida);
  • utjecaj snažnih sunčanih zraka na svježe lakiranu površinu;
  • prevelike temperaturne razlike između poda i laka;
  • prevelika gustoća laka;
  • masni i prljavi podovi;
  • previše star lak odnosno učvršćivač.

 RJEŠENJA

Kod odabira valjaka moramo biti oprezni, jer ćemo samo odgovarajućom kakvoćom dosegnuti vrhunski izgled parketa. Dužinu i gustoću dlaka prilagođavamo vrsti laka koji se koristi.

Parket prije nanosa laka možemo dobro pokitati i obrusiti. Trebamo pripaziti da pod bude pomno očišćen i da na površini nema ostataka prašine, voska, ulja, boje i drugih mrlja.

Pri uporabi dvokomponentnih lakova trebamo pripremljenu mješavinu ostaviti da miruje toliko vremena, koliko je predviđeno u tehničkom listu proizvođača. Lak treba koristiti prema tim uputstvima.

Idealna radna temperatura kreće se između 15 i 20 stupnjeva Celzijusa. Trebamo pripaziti da bude što stalnija i da nema većih promjena. Prostor treba biti umjereno prozračen. Lak prije nanosa klimatiziramo u prostoru u kojemu ćemo ga nanositi. Spriječimo neposredan dodir svježe lakiranog laka sa sunčevom svjetlošću.

Ako mjehurića ima mnogo i nisu samo lokalni, najbolje rješenje bilo bi ponovljeno brušenje laka i lakiranje cijele površine. Brusiti možemo rotacijskim strojem i abrazivnim papirom ili mrežicom zrnatosti 150 ili 180, ovisno o vrsti laka. Za vodeni lak se može preporučiti zrnatost 180. Na tržištu se može nabaviti i poseban stroj, koji je namijenjen samo brušenju laka.

Ako je tu i tamo nastala jamica, a radi se o lokalnom nedostatku, parket možemo sanirati i ručno, tj. kada ne brusimo svu površinu. Krater možemo izbrusiti ručno i potom premazati lakom.

Izvori:
National Wood Flooring Association: Sanding and finishing of hardwood floors, 2000.
National Wood Flooring Association: Problems … the cause and how to correct, svibanj 1991.