Doussié i grijani estrih

U stambenom objektu je bio položen 14-milimetarski parket od doussiéa, bez pera i utora. Podloga je grijani cementni estrih, na koji je parket bio lijepljen. Na površini se jasno vide procjepi, a parket ponegdje pri hodanju muklo odzvanja. Na prvi pogled su procjepi vidljivi po skoro cijeloj površini i na više mjesta parket prilikom hodanja po njemu muklo odzvanja, što je posljedica odvajanja parketnih daščica od podloge.

U nekoliko ću točaka pokušati objasniti uzroke nastajanja takvog parketa i reklamacije do koje je došlo:Pri polaganju parketa na grijani estrih treba paziti da grijanje bude uključeno i da radi pri normalnoj temperaturi barem dva tjedna prije polaganja. Temperaturu u grijaćim cijevima postupno smanjujemo, a dva do tri dana prije polaganja parketa isključujemo grijanje (kako bi površinska temperatura bila između 15 i 18 stupnjeva Celzijusa). Nakon polaganja grijanje opet uključujemo i pri najnižoj temperaturi čekamo od petnaest do dvadeset dana, nakon čega parket brusimo, još uvijek pri najnižoj temperaturi. Postupno povećavamo temperaturu, približno od 3 do 5 stupnjeva dnevno, sve dok ne dosegnemo temperaturu na kojoj ćemo i inače grijati prostore. Kod podnog grijanja su za zaštitu parketa prikladnija ulja ili voskovi nego lakovi. Zbog sloja laka na površini nastaje nepropusni film koji onemogućuje prolazak topline u prostor. Pokazalo se da ova pravila nisu bila poštivana.

Bio sam obaviješten da je grijanje radilo na normalnoj temperaturi odmah nakon polaganja, mada je kuća bila zatvorena. Čini mi se da se veća pogreška nije niti mogla učiniti. Znamo da je drvo higroskopan materijal i da je stabilnost drvenoga poda snažno povezana s odnosom između topline u prostoru i relativne vlažnosti zraka koja utječe na vlažnost u drvu. Drvo će postati stabilno kada će dosegnuti svoju uravnoteženu vlažnost.

U prostoru s visokom vlažnošću zraka daščice će se širiti po svojoj širini. Parket će postati nabreknut i početi će se odvajati od podloge odnosno od veznoga sloja. U našem slučaju radi se o upravo obrnutom djelovanju. Estrih je bio zagrijavan, kuća zatvorena, a relativna vlažnost zraka preniska. To je uzrokovalo stezanje parketnih daščica po širini i nastajanje više ili manje vidljivih pukotina među daščicama po cijeloj površini (slike 1 i 2).

Mukli zvuk, koji se čuje pri hodu na više mjesta u prostoru, samo je posljedica spomenutog djelovanja drva, mada se prije svega treba pripisati teškoj tehničkoj pogreški, učinjenoj pri polaganju. Fotografija br. 3 jasno pokazuje da ljepilo nije bilo pravilno nanijeto, jer su neke daščice na stražnjoj strani posve čiste i bez ljepila. »Osamljeni ostaci« ljepila djeluju kao smetnja pa između drva i podloge nastaju šire praznine od onih koje su dopuštene.

k09-18-s12.jpg

Slika 1: Na parketu se vide pukotine među daščicama.
Slika 2: Površina je bila namazana ljepilom

Osim toga, fotografija broj 6 dokazuje da je parket bio lijepljen i bočno, što svi stručnjaci nazivaju neuputnim, a posebno kad se parket polaže uz uporabu dvokomponentnog ljepila. Zbog takvoga lijepljenja, pokoja pukotina je morala nastati čak i odmah nakon samog polaganja.

k09-18-s34.jpgSlika 3: Stražnja strana daščica je potpuno bez ljepila.
Slika 4: Ljepilo nije bilo ravnomjerno nanijeto.

Parket, takav kakav već jest, ne može se preuzeti niti ga je moguće lokalno popraviti. Što je polagač parketa pokušao postići površinskim crnim mrljama ljepila koje se vide na parketu (slike 2, 6 i 7), osim možda – sakriti pukotine, doista nije jasno. No, to zasigurno neće ukloniti pogreške niti će ičemu koristiti, zbog toga pukotine neće postati manje, niti će se time parket bolje primiti za podlogu.

k09-18-s5.jpgSlika 5: Parket je bio lijepljen i bočno.

Obavijestili su me da je prije drva doussié na podu bilo položeno drvo guatambu, kod kojega je također bilo poteškoća, mada je ovo drvo reagiralo – upravo suprotno. Daščice su se počele širiti, parket je nabreknuo i odvajao se od estriha, i to tako da su se na parketu mogli naći i ostaci estriha (možda su stranci upravo zato savjetovali da prostor dugo zagrijava). Radi svih spomenutih pogrešaka predlažem da popravak nikako ne izvodi isto poduzeće koje je dosad obavljalo radove.

k09-18-s67.jpgSlike 6 i 7: Crne mrlje ljepila na parketu ničemu ne koriste.

Prema mojem su mišljenju najbolje rješenje – brušenje i uljni premaz; zato savjetujem sljedeći postupak:

  • neka parket u prostoru prvo miruje pri niskoj temperaturi grijaćih elemenata, a sam prostor neka se zrači kako bi se daščice širile, a pukotine smanjivale;
  • parket treba jednom ili dva puta obrusiti i izravnati, a potom na njega nanijeti zaštitni uljni premaz;
  • ulje treba na početku svaki dan održavati odgovarajućim proizvodima i odstranjivati moguće mrlje, i to 40 do 50 dana. Kada se posve osuši, biti će dovoljno da površinu namažemo još samo pokatkad. Zaštita drva je potpuna, a ulje ima tu prednost pred lakovima, da je otporno na vodu i omogućuje lokalne popravke (pukotina, zareza i sličnog), što kod laka nije moguće.

Također, treba spomenuti da troškovi popravka neće obuhvaćati samo parket i materijal za polaganje, već treba pridodati još i vrata, pragove, ličenje prostora i popravke drugih nastalih šteta.

Ilario Priviero, sudski vještak