Neodgovarajuće kitanje

Nedostaci do kojih može doći radi neodgovarajućeg kitanja su sljedeći:

  • ostaci kita na parketu, prije svega na rubovima i u uglovima,
  • mrlje na parketu,
  • svijetle pukotine,
  • potamnjele pukotine,
  • raspucali kit,
  • kit koji otpada,
  • isušeni kit.

Savjetujemo kitanje čitave površine – dakle, ne samo nastalih pukotina ili možda kakvih drugih nepravilnosti u parketu, jer samo tako možemo dobiti optimalan konačni izgled drvenog poda. Kao i brušenje, i kitanje je vrlo značajno.

UZROCI

Kod zadnjeg, finog brušenja, veliku pozornost treba posvetiti prije svega obradi rubova i uglova, jer tu zbog težeg brušenja najvjerojatnije ima više ostataka kita. Tu se ujedno može vidjeti i temeljitost rada samog polagača. Možebitni ostaci kita bit će nakon lakiranja jako vidljivi na parketu.

Ako površinu nakon kitanja loše obrusimo te nastavimo posao s nanošenjem kiselinskog laka, na parketu će se pojaviti mrlje odnosno šare koje nije moguće ukloniti ni ponovljenim lakiranjem. One mogu nastati i ako kitamo dvokomponentnim ljepilom, jer ljepilo i lak nisu spojivi.

Ako za kitanje koristimo mješavinu brusnog praha i dvokomponentnog ljepila, pukotine će promijeniti boju i postati bjeličaste, najčešće zbog kalcijevog karbonata u ljepilu. Ako, međutim, kitamo mješavinom brusnog praha i nitrolaka, kod nekih će vrsta drva pukotine potamnjeti.

Kit lako puca radi preširokih pukotina. Vezivo je elastično, ali kod pukotina širih od 2 milimetra, dakle – onih koje ne odgovaraju standardu, kit neće izdržati dimenzijsko pomicanje drva. Kit lako puca i ako se parket polaže na estrih s podnim grijanjem, ukoliko grijaći sustav nije usklađen i izveden po pravilima za polaganje drvenog poda na grijani estrih (vidi Korak br. 4, prosinac 2003., str. 26–28). Pukotine će se raspucati i onda ako kitanje obavljamo lakom koji sadrži manje suhe tvari i manje je obogaćen odgovarajućim smolama te je stoga i manje elastičan.

Ako smo kit nanosili u pukotine koje nisu bile temeljito očišćene i u kojima se još zadržala prašina, velika je vjerojatnost da će on otpasti. Može otpasti i u slučaju kad su pukotine preširoke, odnosno ako je u mješavini koju smo pripremili za kitanje bilo premalo veziva.

Kit će se raspucati ako pukotine, na koje bi inače trebalo nanijeti dvostruki ili višekratni nanos kita – kitamo samo jednom i to previše rijetkom mješavinom, ili naprosto zato, jer smo ga nanijeli – premalo.

RJEŠENJA

Ako je parket već polakiran, a nedostaci se vide po cijeloj površini ili ih ima mnogo, jedino je rješenje ponavljanje brušenja čitave površine, ponovno kitanje i daljnja obrada parketa.

Manje nedostatke možemo ukloniti. Za to koristimo već pripremljene mješavine za kitanje odgovarajuće boje, koje na tržištu nude neki proizvođači. Pritom se trebamo pridržavati njihovih uputstava za rukovanje.

Izvori:
National Wood Flooring Association: Problems … the cause and how to correct, svibanj 1991.
Mišljenja različitih stručnjaka