Pod od ariševine

Ovaj put mišljenje sudskog vještaka opisuje problem pojavljivanja otvora i pukotina na podu izvedenom od dasaka ariša, koje su položene na 250 kvadratnih metara u prizemlju zgrade. Daske su debele 35 i široke 180 milimetara, a dugačke 4 metra. Pribijene su na grede potopljene u cementnu masu.

U trenutku pregleda pod još nije bio konačno obrađen, već se nalazio u fazi brušenja. Između dasaka su bile vidljive male pukotine i pokoji otvor, koji bi u stvari nastao od nekoliko pukotina što se obično pojavljuju na najelastičnijem dijelu drvenog poda.

KorakHR3_04_3.inddZbog higroskopnosti drva i njegovog stezanja bile su pravilno  predviđene rubne dilatacije: nekoliko centimetara od zida tamo gdje je stezanje snažnije, to jest – po širini dasaka, dakle – uporedo sa dužinom dasaka, te nekoliko milimetara tamo gdje je stezanje slabije, odnosno – poprečno na smjer položenog poda.

Nakon pomnog pregleda utvrdio sam sljedeće netočnosti pri polaganju:

 • vezni prag između hodnika i sobe je uži od vratnog podboja i polagač je zapunio otvor parketnom daščicom, približno širokom dva centimetra. Trebalo bi je ukloniti i položiti širi prag da bi se uklonile sadašnje estetske pogreške;
 • čvorovi i kvrge, značajni za drvo ariša, ponegdje su posve upale pa zato nedostajuće dijelove treba zamijeniti.

KorakHR3_04_3.inddSlike br. 1 i 2: Ponegdje su se pojavili otvori.

Pukotine i otvori su lako predvidivi u drvu ariša, a posebno kad se radi o daskama takvih mjera i prije svega takve debljine. Obično se polažu daske debljine od najviše 22 milimetara.

Uzroci nastajanja pukotina su jednostavni. Drvo ariša se vrlo teško suši, kako u prirodi, tako i u sušnim komorama. Ariš pripada obitelji vrlo higroskopnih vrsta drva, a to znači takvih da intenzivnije od drugih upijaju vlagu iz zraka i uzrokuju stezanje po dimenzijama ili širenje. Pojava pukotina je stoga nakon polaganja drvenog poda gotovo neizbježna.

Važno je da se posao ne obavlja na brzinu, već da se pričeka na prirodno izravnavanje vlage u drvu, odnosno na postizanje higroskopske ravnoteže drva. Tako će drvo postati mnogo stabilnije.

KorakHR3_04_3.inddSlike br. 3 i 4: Na podu od ariševine su vidljive male pukotine.

Stabilnost drva ovisna je o odnosu između vlažnosti u drvu, temperature prostora i relativne vlažnosti zraka. Temperatura prostora je među njima najmanje značajna, dok su relativna vlažnost zraka i vlažnost samog drva usko povezane. Ako drvo položimo sa 12 do 13 – postotnom vlažnošću pri temperaturi prostora od 20 stupnjeva Celziusa i ako je relativna vlažnost zraka približno 55 – postotna, drvo će pokušati uravnotežiti svoju vlažnost na približno 10 posto. Zbog smanjenja postotka vlage u drvu to će izazvati stezanje dimenzija po širini parketnih daščica, a to će opet prouzročiti pukotine koje su također predmet ovog mišljenja vješaka.

Pukotine su često puta prava sezonska pojava, odnosno mogu se u vlažnijim vremenskim razdobljima, kada relativna vlažnost zraka doseže i 70 posto, u velikoj mjeri i sakriti. Naime, drvo upija vlažnost iz zraka, što izaziva rastezanje parketnih daščica po širini.

Uzroke koji su doveli do nastajanja pukotina mogli bismo rezimirati ovako:

 • prirodne osobine drva ariša,
 • debljina dasaka,
 • velika površina, koja je bez dilatacijskih spojeva,
 • nivo položenog drvenog poda (prizemlje).

KorakHR3_04_3.inddSlika br. 5: Položene su daske debljine 35 milimetara.

Slika br. 6: Stavljena je uska parketna daščica, koju bi trebalo ukloniti.

Rad treba nastaviti stručno, želimo li postići dobar konačni rezultat. Predlažem stoga sljedeći postupak:

 1. ukloniti ugrađenu parketnu daščicu na pragu (vidi fotografiju br. 6) i položiti prag / dasku iste širine kao što je i vratni podboj;
 2. otvore nastale otpadanjem kvrga i čvorova potrebno je zapuniti istim drvom ariša;
 3. prije ponovnog brušenja treba temeljito, sa više nanosa zakitati cjelokupnu površinu. Pritom treba koristiti i vezivo za kit izmiješano sa prahom brušenog drva. Tako će kit dobiti jednaku boju kao i položeni pod;
 4. potrebna je impregnacija odnosno bojenje površine, da bi se dobio ravnomjerniji i tamniji ton boje;
 5. zaključna faza neka bude nanošenje voska ili prirodnog biljnog ulja. U drugim slučajevima nije potrebna prethodna impregnacija dasaka, jer na tržištu možemo odabrati odgovarajući ton premaza. Osnovna sirovina je mješavina biljnog ulja, smola i posebnih voskova s dodatkom esencija agruma. Tako obrađeni drveni pod ne zahtijeva daljnja obnavljanja, već samo odgovarajuće održavanje.

Dobro je ako se na početku tako uklone mogući otisci i mrlje. Protjecanjem vremena pod će zadobiti vrlo prirodan i ugodan izgled, i usto postaje odbijajući za vodu. Izlivenu tekućinu možete s lakoćom ukloniti  i ona neće ostaviti tragova. I u slučaju pucanja i sličnih oštećenja parket neće trebati iznova brusiti, što je inače nužno kod sanacije lakiranog parketa.