Za kvalitetan i dugotrajan bazen: PCI sustav polaganja keramike u bazenima

Da bi bazen ili neki drugi objekt bio napravljen prema propisanim normama, nije dovoljno samo osigurati kvalitetne materijale nego je potrebno imati i izvođače koji se stalno usavršavaju i idu u korak s vremenom i novim tehnologijama. Kako bi bila osigurana optimalna primjena materijala te kako bi njihove performanse bile iskorištene na najbolji mogući način, donosimo preporuke  i smjernice  za izgradnju te obnovu / sanaciju postojećih betonskih bazena  sa PCI materijalima.

k051-BASF-01-300.gifPRIPREMA PODLOGE
Podloga mora biti očišćena od postojećih naslaga prljavštine, prašine i sl. Odstraniti sav beton koji nije kompaktan i dobro vezan uz podlogu mlazom vode pod visokim tlakom, brušenjem ili sačmarenjem. Ako je potrebno podlogu treba izravnati bilo da se radi o zidu ili podu s rep. mortom PCI Nanocret R2 koji brzo veže, pa se hidroizolacija može polagati već nakon nekoliko sati. Debljina koja se može izravnavati s Nanocretom-om je 3 – 100 mm. Potrošnja je ca. 1,3 kg/m2 po 1 mm debljine sloja.

k051-BASF-02-300.gifHIDROIZOLACIJA
Dvokomponentnom fleksibilnom tekućom hidroizolacijom PCI Seccoral 2K rapid (12,5 kg + 12,5 kg) izvodimo hidroizolaciju bazena. PCI Seccoral 2K rapid nanosi se u dva sloja ukupne debljine 2-2.5 mm, pri čemu svaki sloj  mora potpuno prekriti površinu. Prethodnu obrađenu cementnu podlogu temeljito navlažiti. Pri nanošenju vodonepropusnih slojeva PCI Seccorala 2K podloga mora biti zagasito vlažna, ali ne smiju biti prisutne lokve. Svi detalji kao što su npr. spojevi poda i zida, prodori cijevi, svjetla, stepenice, rješavaju se s PCI–sigurnosnim trakama i brtvama koji se utapaju u prvi sloj Seccoral-a, a sa drugim slojem se potpuno prekrivaju.

Keramičke pločice se mogu polagati nakon samo 4h a voda se može puštati u bazen već nakon 3 dana što je velika prednost. Obavezno lijepljenje pločica sa fleksibilnim ljepilima tip-a PCI-Nanolight. Potrošnja PCI-Seccoral 2K je cca 2,5 – 3.2 kg/m² za dva sloja.

k051-BASF-03-300.gifPOLAGANJE I FUGIRANJE KERAMIČKIH PLOČICA
Lijepljenje pločica s PCI Nanolight ljepilom. Varijabilno ljepilo za sve vrste keramike, te za sve vrste podloga. Potrošnja PCI Nanolight-a je oko 0,9 kg suhog praha po / m2 i mm debljine sloja za lijepljenje (za 3 mm debljine ljepila potrosnja je 2,7kg/m2).
NAPOMENA : U slučaju da se radi o staklenim pločicama ( mozaik ) prilikom miješanja Nanolight weiss umijesto 9 litara vode na vreću ( 15 kg ), dodaje se 6 litara vode i 3 litre B komponente PCI – Secorrala – tekućine.*
Fugiranje obavezno s epoksidnom fug masom PCI Durapox NT koja se miješa s finim kvarcnim pijeskom Quarz sand HS 020.
Potrošnja PCI Durapox NT ovisi o širini i debljini fuge (detalji u tehničkom listu).
Okvirni izračun: 2,6 kg osnovne komponente + 1,4 kg otvrđivača (PVC kanta 4 kg) + punilo 6,5 kg (Quarz sand HS 020 vreća 25 kg) = 10,5 kg epoxidne mase za fugiranje, što je dovoljno za fugiranje ca. 7-8 m2 mozaika
Sve dilatacije i spojeve popuniti s PCI Silcofug E silikonskom masom za brtvljenje.

PRIKAZ SUSTAVA ZA BAZENE
O nama:
PCI Augsburg se kao jedan od vodećih europskih proizvođača kemijskih proizvoda za graditeljstvo, može pohvaliti višedesetljetnim iskustvom u izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih bazena.
PCI u tom području nudi cjelokupnu paletu proizvoda kao što su: dodaci za postizanje vodonepropusnosti armiranobetonskih školjki bazena, proizvodi za izravnavanje, odnosno reprofilaciju zidova i dna bazena, sustavi za hidroizolaciju i brtvljenja betonske konstrukcije, ljepila za polaganje svih vrsta keramičkih pločica i staklenog mozaika, mase za fugiranje, kit za zapunjavanje dilatacijskih reški kao i elastične trake za obradu spojeva.
Polaganje keramike u bazenima se oduvijek smatralo najzahtjevnijim keramičarskim poslom. PCI na tom području ima dugogodišnju praksu te veliki broj stručnjaka u laboratorijima radi na istraživanjima novih  materijala kako bi poboljšali kvalitetu materijala, olakšali posao  izvođačima,  a investitoru osigurali dugogodišnje zadovoljstvo korištenja izgrađenih objekata.
U Hrvatskoj znanja i iskustva rado prenosimo svojim partnerima na stručnim prezentacijama koje stručnjaci iz PCI tima održavaju po cijeloj Hrvatskoj.

Korak 51-2015.inddZa sva pitanja kontaktirajte stručni tim PCI-a u Hrvatskoj:

BASF Croatia d.o.o.