Iskoristite prednost energije biomase!

U dosadašnjim brojevima Koraka u segmentu energetske učinkovitosti već smo se u nekoliko navrata susretali s temom biomase te načina njezinog iskorištenja. Pod pojmom biomasa, za grijanje podrazumijevamo drvnu biomasu, koju možemo podijeliti u nekoliko grupa: cijepano drvo, drvena sječka te drveni peleti. Sama definicija biomase također i drvene sječke odnose se na dva pojma, ali s istim krajnjim proizvodom. Vrste biomase se sastoje od:

– šumske biomase tj. biomasa dobivena mljevenjem isključivo izravno posječenog šumskog drveta.
– industrijska biomasa dobivena reciklažnim postupkom mljevenjem otpadnog drveta tj. suha sječka
Razlika između ta dva proizvoda mjeri se u postotcima vlage koja se nalazi u biomasi.

Ekološka prednost biomase u odnosu na fosilna goriva je njena obnovljivost i pristupačnost. Opterećenje atmosfere CO2  pri korištenju biomase kao goriva je gotovo zanemarivo. Gospodarske prednosti biomase iz šumarstva, drvne industrije i poljoprivrede su smanjenje uvoza fosilnih energenata i sigurnosti opskrbe energijom, što je jedan od strateških problema svake zemlje. Socijalne prednosti korištenja biomase mogućnost su otvaranja većeg broja novih radnih mjesta, što pridonosi razvoju ruralnog gospodarstva, a to je imperativ hrvatske gospodarske i socijalne politike. Cijena biomase bit će uvijek manja nego cijena fosilnih goriva, a na sreću, Hrvatska je bogata šumom.

herz-01

Nakon odabira energenta koji ćemo koristiti za objekt, treba odabrati kvalitetnog izvođača kotla ili postrojenja čija će oprema investitorima služiti dugi niz godina bez glavobolja. Najbolja je preporuka izbor proizvođača s dugogodišnjim iskustvom te brojnim referencama zahvaljujući kojima je vidljiv dosadašnji pristup rješavanju problema, pojedinačni pristup rješavanja grijanja za svakog investitora sagledavajući sve ulazne parametre te nuđenja optimalnog rješenja.

Grupacija HERZ sa svojim tvrtkama Herz Energietechnik iz Pinkafelda i Binder Energietechnik iz Bärnbacha  nudi najbolja rješenja za postrojenja na biomasu snaga 10-20.000 kW.

herz-02U proizvodnom programu zastupljeni su različiti radni mediji, razne vrste biomase i s obzirom na to raznovrsna tehnološka rješenja od toplovodnih, vrelovodnih i parnih kotlova, kotlova s izmjenjivačima dimni plinovi/zrak, postrojenja za proizvodnju produkata sagorijevanja za druge tehnološke procese, postrojenja s termouljem, te kogeneracijska i ORC postrojenja.

Osim brojnih referentnih objekata u Europi i svijetu, danas postoji i više desetaka HERZ-ovih postrojenja na biomasu snaga 20-1000 kW u Hrvatskoj od kojih bi izdvojili projekt prve komunalne toplane na biomasu snage 1000 kW u Pokupskom, puštene u pogon 2015. godine i projekt “Energetska obnova kaznionice Lepoglava” u realizaciji tvrtke FUNDA d.o.o. investitora i glavnog izvođača radova, u koji je implementirano i toplovodno kotlovsko postrojenje na biomasu (drvnu sječku) snage 3000 kW montirano od strane tvrtke MI-MARIS d.o.o.  uz stručni nadzor predstavnika proizvođača HERZ Armaturen d.o.o. iz Zagreba. Ovih dana postrojenje je pušteno i u pogon.

herz-03Tehnološko rješenje obuhvaća kako sagorijevanje biomase, tako i transport goriva do ložišta, odvod i recirkulaciju dimnih plinova, transport pepela i regulaciju temperature radnog medija. Gorivo se dozirnim sustavom dovodi u ložište na pomičnu rešetku gdje se vrši njegovo sušenje i plinifikacija. Čvrsta komponenta goriva potpomognuta primarnim zrakom izgara na rešetci, a plinovita prolazom kroz ložište uz dodatak sekundarnog zraka. Tijelo kotla je od dvostrukih zidova čiji je međuprostor ispunjen vodom. Ložište je prostrano, izgrađeno od masivnog šamota sa zidovima za usmjeravanje plinova izgaranja. Predaja topline događa se manjim dijelom između ložišta i kotla a većim dijelom prostrujavanjem dimnih plinova kroz izmjenjivač topline. Pepeo dijelom pada kroz rešetku, a ostatak u kanal s pužem za odvođenje pepela. Pepeo koji je pao kroz rešetke struganjem se pomiče do kanala s pužem. Na dozirnom sustavu napravljeni su propisani uređaji za zaštitu od povrata plamena.

Kotlovi BINDER Energitechnik su osim drvne sječke i peleta namijenjeni i za ostale vrste goriva kao što su piljevina, sitna piljevina, hoblovina, ostatci od iverica, energetski biljni nasadi, ostatci od proizvodnje voćnih sokova, agro peleti i dr. Postoji i proširena lista nestandardnih goriva koja su ispitana i za koje HERZ može ponuditi svoje postrojenje, kao što su: peleti od treseta, peleti od šećerne trske, peleti od ostataka suncokreta, sjemenke bundeve, koštice od trešnje, grah, žitarice, životinjski gnoj, životinjske kosti i dr.

Stručnom tehničkom podrškom u fazi odabira rješenja, projektiranja sa svojim stručnim timom u Hrvatskoj i dobro organiziranom servisnom službom za postrojenja koja su u radu, HERZ zaokružuje cjelovitu ponudu i jamči siguran i optimalan rad postrojenja.

Energetska obnova Kaznionice u lepoglavi

U rujnu mjesecu 2016. godine započeli su radovi na energetskoj obnovi Kaznionice u Lepoglavi koji su realizirani zahvaljujući sufinanciranju kroz Program energetske obnove zgrada javnog sektora. Cijeli je projekt vrijedan 42 milijuna kuna, a očekuje se ušteda na godišnjoj razini od 2 milijuna kuna. Ovakvim projektima podižemo građevinski sektor, a ispunjavamo i obveze preuzete ulaskom u Europsku uniju o energetskoj učinkovitosti i smanjenju emitiranja ugljičnog dioksida.

Radovi su povjereni tvrtki Funda d.o.o. iz Zaprešića i to za poboljšanje energetskih svojstava skupa zgrada Kaznionice i tvrtki Rudan d.o.o. iz Žminja za poboljšanje učinkovitosti vodoopskrbnog sustava pitke hladne vode.

herz-04U provedbi projekta tvrtki Funda d.o.o. povjereni su radovi zamjene pokrova, izolacije krovova, postavljanje termoizolacijske fasade, zamjene kompletne stolarije, promjene energenta za grijanje (zamjene drvenog energenta sječkom) te zamjene kompletne rasvjete LED rasvjetom.

U segmentu nabave novog postrojenja koje bi koristilo drvnu sječku kao energent, angažirana je tvrtka Herz armaturen d.o.o. s tradicijom dugom preko 120 godina te brojnim referencama koja je isporučila postrojenje te je vršila stručni nadzor. Postrojenje je ovih dana pušteno u pogon.

HERZ Armaturen d.o.o.