INSEKTI KOJI IZJEDAJU DRVO

U parketu čujemo čudne zvukove koji podsjećaju na struganje ili grickanje, na površini opažamo male pukotine oko kojih ostaju ostaci drva, a ispod površine su izvrtani sitni rovovi koji se pružaju u raznim smjerovima.

UZROK

Parket su napali nametnici koji žive u drvu i njime se hrane. Razlikujemo

velik broj različitih nametnika na drvu, a ovisno o njihovoj vrsti ovisi i to, koji će dio drva i koju će vrstu drva napasti. Njihove ličinke izvrtaju u drvu rovove različitih oblika. Prema obliku i dubini rovova možemo prepoznati i vrstu štetočine. Rovovi su obično puni brašnaste crvotočine, a u početku su uzani, da bi se širili sve više, kako ličinka raste. Ponekad je teško otkriti napad nametnika koji izjedaju drvo. Ako dvojite o tome, radije se posavjetujte sa stručnjacima kakvi su entomolozi ili vještaci.

RJEŠENJE

Iz parketa moramo prvo ukloniti nametnike i riješiti se insekata. Na tržištu postoji više raznih proizvoda za uništavanje štetočina na drvu, ali kod uporabe tih insekticida treba biti oprezan i pridržavati se uputstava proizvođača, jer se uvijek radi o otrovnim sredstvima. Zaštititi možemo čitavu površinu, i to tako da kemikaliju valjkom ili kistom razmažemo po napadnutom parketu, ali sredstvo možemo i ubrizgati u pukotinice koje su za sobom ostavile ove male štetočine, ili u te svrhe možemo i sami izvrtati male otvore. No, radi uništavanja se možemo okrenuti i odgovarajućim stručnjacima.

Potom, kad smo se otarasili štetočina, treba popraviti pogreške i zamijeniti oštećene parketne daščice. Cijelu površinu treba iznova izbrusiti i polakirati. Tako se postupa ako je parket nakon zahvata ostao jače oštećen.

Međutim, ako se radi o lokalnom, ograničenom napadu, možemo zaštititi samo oštećeni dio, pa neće biti potrebno brušenje cijele površine. Iglom ubrizgavamo insekticid u svaku pojedinu pukotinu, čime obično nećemo oštetiti lak. Jedno ubrizgavanje možda neće biti dostatno za uništavanje svih štetočina, pa bi zato trebalo savjetovati vlasniku da pripazi na parket i moguće nastajanje novih pukotinica. Ubrizgavanje će tada trebati ponoviti, a pukotine će se zatvoriti nakon dva do tri mjeseca.

Ovakav postupak može bitno smanjiti troškove sanacije. Potrebno je točno utvrditi gdje su se štetočine pojavile. Pregledajte sav namještaj i sve drvene predmete. Ako se radilo o novom parketu, bez odlaganja obavijestite proizvođača, jer bi trošak sanacije on trebao preuzeti na sebe. No, ako utvrdimo da su nametnici već duže vrijeme nazočni u kakvom drugom drvu (pri čemu su naročito opasni predmeti od bambusa i antički namještaj), popravak će se obaviti na trošak vlasnika.

Izvor:
National Wood Flooring Association: Problems… the cause and how to correct, svibanj 1991.
Oxfordska enciklopedija žive prirode, DZS,
Ljubljana, 1997.
Franc Pohleven, Miha Humar: Termiti – opasne štetočine i u Sloveniji?, Drvo, tom 52, br.11, godina 2000., str. 369-372