HIDROIZOLACIJA – jednostavna rješenja!

Murexin je razvio sistem vrlo kvalitetnih rješenja za hidroizolaciju, jednostavnih za primjenu, bilo da se radi o temeljnoj izolaciji, specijalnoj ili koja se postavlja ispod keramike.

Hidroizolacija je jedan od najčešćih problema koji se javlja kod izgradnje stambenih i drugih objekata. Nepridržavanje propisa struke kod planiranja, a naročito kod izvođenja radova na hidroizolaciji zna biti uzrokom brojnih poteškoća. Nerijetko se dešava da se kod izvođenja štedi na materijalima, tako da kratkoročno najjeftinije rješenje dugoročno postaje najskuplje, uz niz problema! Sanacija može biti i dvostruko skuplja od prvobitne investicije, stoga je važno da se hidroizolaciji  posveti odgovarajuća pažnja prilikom izvođenja, te da sam materijal za izvedbu hidroizolacije bude kvalitetan i primijenjen na način na koji nas upućuje struka.

Danas mnogobrojni svjetski proizvođači nude različite hidroizolacije, raznovrsne kako po cijeni, tako i po kvaliteti.

 U samom vrhu ponude svakako se nalazi Murexin, renomirana tvrtka iz Austrije, koja stalnim istraživanjima i razvojem u vlastitim laboratorijima jamči proizvode najviše kvalitete.

Da bismo postigli pravu hidroizolaciju građevine, od iznimne je važnosti ispravno pripremljena podloga.

S podloge, koja može biti od šuplje cigle, poroznog betona, plinobetona, cigle, betona, žbuke i sl., treba ukloniti nečistoće, ostatke morta, viškove betona na rubovima i “stare” premaze koji otpadaju. Neravnine treba poravnati, odnosno fugirati sa što je moguće “istovrsnijim” materijalom.

Kvaliteta proizvoda sama po sebi ne znači instant-savršen rezultat. Uspjeh ponajprije jamče savjesna priprema podloge i precizna obrada.

Temeljna  hidroizolacija

Za horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju građevinskih površina primjenjuje se Murexin “Hidroizolacijski mort”. To univerzalno sredstvo na cementnoj bazi, ojačano sintetičkim materijalima odmah je spremno za upotrebu! Mineralno se veže za podlogu te omogućuje vezivanje sljedećih slojeva i konstrukcija. Osim toga sulfatno je postojan i kao takav je prikladan  za hidroizolaciju spremnika za pitku vodu i vodu za upotrebu. Principijelno ograničenje primjene mineralno vezanih hidroizolacijskih sredstava je nemogućnost spriječavanja kretanja podloge (pukotine!). Ako se takve poteškoće mogu predvidjeti, preporuča se korištenje Murexin “Crne izolacije” na bazi bitumena.

«Crna izolacija 1 K» je jednokomponentna bitumenska hidroizolacija bez otapala, koja se nanosi u hladnom stanju. Služi za hidroizoliranje podne vlage kod građevinskih radova za vodu koja nije pod pritiskom. Za razliku od jednokomponeNtne, dvokomponentna «Crna izolacija 2 K» je elastična, ojačana vlaknima, sa svojstvom premošćivanja pukotina. Primjenjuje sa za horizontalne i vertikalne hidroizolacije građevinskih površina kao zaštita od podne vlage, vode bez pritiska i pod pritiskom. Može se koristiti i za lijepljenje XPS ploča u suterenu.

Kod «Crne izolacije 1 K» za premošćivanje pukotina, te  «Crne izolacije 2 K» za vodu pod pritiskom potrebno je u prvi sloj ugraditi Murexin “Tekstilnu staklenu mrežicu”. Za premošćivanje radnih i drugih fuga potrebno je ugraditi pokrovnu traku za fuge, npr. Murexin “Traka za brtvljenje”. Prije nego li se crna izolacija nanese na podlogu, podlogu je potrebno grundirati sa npr. Murexin “Izolacijski premaz 111 N”.

Prednost ovih hidroizolacija je u jednostavnosti primjene (gleterom) i nema “opasnih” mjesta odnosno preklopa i lomova.

Često se dešava da uslijed djelovanja vremenskih prilika i neprilika dolazi do pojava pukotina u bitumenskoj krovnoj izolaciji. Za sanaciju takvih situacija, može se primijeniti bitumenski zaštitni gotovi premaz Murexin “Dachlak”. Postojan je na atmosferske utjecaje a koristi se u hladnom stanju. «Dachlak» se nanosi na brižljivo pripremljenu podlogu pomoću valjka ili sličnog alata i to u 2 – 3 premaza s međusušenjem.

Izolacija ispod keramike

Pri sigurnom  izoliranju terasa, balkona i bazena koriste se polimerne hidroizolacije na koje se direktno lijepe pločice. Pogodnost ovih hidroizolacija je u tome što spriječavaju prodiranje  vode u podnu konstrukciju (estrih, toplinska izolacija, betonska konstrukcija). Naime, prodor vode može uzrokovati rđanje ili truljenje armature, pucanje konstrukcije uslijed smrzavanja, stvaranje toplinskog mosta u toplinskoj izolaciji i slično. Upravo da bi se spriječile takve neželjene pojave, preporučujemo korištenje polimernih hidroizolacija.

 Murexin “Folija za brtvljenje” je dvokomponentna trajno elastična hidroizolacija, postojana na UV zračenje i paropropusna. Služi za bešavno izoliranje od vode i vode pod pritiskom. Naročito je pogodna kod izoliranja bazena jer podnosi pritisak vode s pozitivne strane do 7 bara,  i  2 – 4 bara s negativne strane, ovisno o podlozi.

Kod obrade bazena potrebno je foliju za brtvljenje nanijeti u dva sloja, minimalne debljine jednog sloja od 2 mm. Folija za brtvljenje pogodna je i kod saniranja, iz razloga što se može postaviti na postojeću keramiku. Pored folije za brtvljenje za vanjsku izolaciju terasa i balkona te za unutrašnju izolaciju kod kupatila može se koristiti Murexin “Tekuća folija 2 KS” (nije za bazene). Njena primjena je pogodna kada postoji hitnost u izradi posla jer se već nakon 3 sata može polagati keramika.

Samo za unutarnju upotrebu za sigurno izoliranje kupaonica neposredno ispod pločica koristi se Murexin “Tekuća folija”. Nanosi se valjkom na očišćenu i izravnatu podlogu križno bez međusušenja.

U kombinaciji s folijom za brtvljenje i tekućim folijama uvijek ide Murexin “Dubinski predpremaz LF”, koji služi za grundiranje upojnih podloga, te traka za brtvljenje koja se postavlja u kuteve za sigurno brtvljenje kako bi se spriječilo stvaranje pukotina u hidroizolaciji zbog neujednačenog “rada” horizontalnih i vertikalnih površina.

Za specijalne zahtjeve kao što je npr. otpornost na kemikalije koja se traži kod izoliranja praonica, industrijskih pogona i kuhinja namijenjena je Murexin “Univerzalna PU hidroizolacija”. Prije njene primjene podlogu je potrebno grundirati sa Murexin “Temeljnom smolom EP 70 BM” te u još svježi premaz posuti kvarcni pijesak debljine zrna od 0,3 – 0,9 mm. U pogonima za pročišćavanje na pripremljeni grundirung, PU hidroizolacija se nanosi 3 x valjkom. Ukoliko se na izolaciju polaže keramika, PU hidroizolacija se 1 x nanosi gleterom te 1 x valjkom. Na zadnji, još svježi premaz, treba posuti kvarcni pijesak kako bi se pločica mogla zalijepiti na podlogu.

Izrađeni prema specijaliziranim potrebama svakog pojedinog područja primjene, Murexin proizvodi nude jasne odgovore na sve zahtjeve koji se pred građevinara postavljaju.

I.T.C. – Murexin