Gradska plinara Zagreb

Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb
tel: 01 6437 777
fax: 
www.plinara-zagreb.hr
info-gpz@plinara-zagreb.hr

Kontakt osoba:

  • opskrba plinom
  • umjeravanje i baždarenje plinomjera
  • upute za projektiranje i niskotlačnih i srednjetlačnih plinovoda
  • smjernice za izradu Glavnog projekta instalacije plina
  • priključenja građevina na plinski distribucijski sustav

Članci tvrtke: