GOTOVI PARKETI

U ovom ćemo broju pod povećalom pogledati gotov parket, kod kojega na europskom tržištu neprestano rastu i proizvodnja, i potražnja.

Pod pojmom ‘gotov parket’ označavamo parket različitih veličina i debljina, koji je pripremljen za polaganje i nije mu potrebna nikakva završna obrada. Za razliku od tradicionalnog parketa (lamelni, lam-parket, klasični parket malog i velikog formata …), za polaganje gotovog parketa ne treba mnogo vremena, jer su daščice već izbrušene, obrađene i  lakirane. Tako se one na gradilištu samo polažu i nije im potrebna aklimatizacija na prostor, što znatno skraćuje čitav proces ugradnje parketa.

SASTAV I SLOJEVI

Ono, što odlikuje i jasno razdvaja gotov parket od tradicionalnog parketa je višeslojna izvedba parketne daščice. Čitava daščica je sastavljena od najmanje četiri, a nalazimo i takve, koje su sastavljene od sedam ili osam slojeva različitih materijala, koji zajednički moraju jamčiti kakvoću i trajnost parketa. Sljedeća su četiri osnovna sloja: nosivi sloj, vezni sloj (ljepilo), plemeniti sloj (drvo) te završni sloj (lak).

NOSIVI SLOJ

Nosivi sloj je donji dio gotovog parketa, odnosno njegova stražnja strana. Mora pružati dimenzijsku i prostornu stabilnost, osiguravati dobro prianjanje uz  podlogu kod različitih sustava polaganja (lijepljenje, pribijanje, priljubljivanje,…), no prije svega mora biti otporan na vlagu. Može biti izrađen od prirodnog drva ili sastavljen od više međusobno ukrižanih slojeva, kada se prije svega koristi drvo igličarki, jer sadrži smolu te je stoga otpornije na vlagu, premda može biti i od različitih drvenih ploča – lesonita, iverice, panelki ili vezanih ploča.

VEZNI SLOJ

To je sloj ljepila koji mora jamčiti dobro vezivanje nosećeg i plemenitog sloja. Ljepila koja se za to koriste mogu se, s obzirom na kemijski sastav  i osobine pri nanošenju, podijeliti u tri glavne skupine:

  • urea ljepila, koja vežu na osnovi kemijske toplinske reakcije (ona su najčešća)
  • ljepila na osnovi vodene disperzije
  • ljepila na osnovi topila

PLEMENITI SLOJ

To je sloj drva koji mora pružati kako dimenzijsku stabilnost i otpornost na habanje, tako i estetsku homogenost. Za gotove parkete koriste se iste vrste drva kao i za tradicionalni parket. Debljina plemenitoga sloja je ovisna o proizvođaču (od 3 do 5 mm), ali prevladava gotov parket  debljine drva 4 mm.

ZAVRŠNI SLOJ

To je tanak sloj laka, sastavljen iz više nanosa. Drvu daje onaj krajnji estetski izgled i štiti ga pred vanjskim mehaničkim utjecajima (prohodnost, habanje, hrapavost, oštri predmeti,…). Završni sloj povećava tvrdoću drva, otpornost na temperaturne razlike, promjene vlažnosti i bitno olakšava čišćenje i održavanje podne obloge.

Spomenuli smo četiri osnovna sloja iz kojih je sastavljen gotov parket, no ponekad može biti i dodatnih slojeva, od kojih ćemo spomenuti neke:

  • zaštitni premaz na donjoj strani parketne daščice (dodatna zaštita od vlage)
  • slijepa podloga; to je tanak sloj drva koji se stavlja između nosivog i plemenitog sloja, a zadaća mu je izravnavanje plemenitog sloja. Obično se koristi tamo gdje sloj drva ne premašuje 3 mm.
  • nezapaljiv zaštitni premaz.

VRSTE GOTOVOG PARKETA

Na tržištu nalazimo gotove parkete različitih veličina i debljina. Razvrstat ćemo ih u tri glavne skupine:

  • gotov parket malog formata za lijepljenje, dimenzija oko 500/600/700 x 70, debljine 10/11 mm
  • gotov parket velikog formata za lijepljenje, pribijanje ili plivajuće polaganje, dimenzija oko 800/900/1000 x 80/90, debljine 14 ili 15 mm
  • panel parket za pribijanje, privijanje ili plivajuće polaganje, dimenzija 1500/2500 x 155/200, debljine 22 mm.

Gotov parket možemo obnoviti. Gledano s tog stanovišta, parket za lijepljenje je bolja odluka, jer je prianjanje uz podlogu veće, te je stoga lakši za daljnju obradu, na primjer – za strojno brušenje. Što se tiče reagiranja drva u odnosu na temperaturu i vlagu, za to je prikladniji parket manjeg formata, jer se pukotine ravnomjerno raspoređuju po cijeloj površini, što je prirodna i prihvatljiva osobina drva. Naprotiv, kod velikih formata postoji vjerojatnost, da se – recimo, na sredini prostora – pojavi samo jedna široka pukotina, što već nije prihvatljivo, jer se drži nedostatkom.

Na ovom je mjestu još potrebno spomenuti da laminat ne pripada ovoj skupini gotovih parketa, jer nije sastavljen iz slojeva pravoga drva već od drvenog papira koji je toplinski i kemijski obrađen.

Tako smo utvrdili mogućnosti za odabir gotovog parketa na tržištu. Koju ćemo vrstu drva odabrati za svoj stan ili poslovne prostore – ovisi o našem ukusu; što se tiče određenog formata i debljine, svakako je   pametno posavjetovati se sa stručnjacima, koji će vam na temelju svojih iskustava moći savjetovati najprimjereniju podnu oblogu za određeni prostor.