“DRVOPROIZVOD” D.D. – JASTREBARSKO

Njihova preteča bila je privatna pilana “Vilerdin” u selu Novaki kraj Jastrebarskog u dalekoj prošlosti 1872. godine, koja je mjenjajući vlasnike radila sve do 50-tih godina prošlog stoljeća.

Poslije drugog svjetskog rata Bačvarija Kralj i Pilana “Vilerdin”  mijenjaju naziv u DIP Jastrebarsko, a 1957. godine u Bačvarija Jastrebarsko sa sjedištem u ulici Franje Brezara 30. Nakon požara, na ostacima i zgarištu Bačvarije 21. svibnja 1970. godine osniva se poduzeće Drvoproizvod Jastrebarsko. Rast proizvodnje iz godine u godinu nije se više mogao ostvarivati na skučenoj lokaciji u ulici Franje Brezara 30, te se nametnula potreba izgradnje novih proizvodnih pogona uz primjenu suvremene tehnologije. To se i ostvaruje krajem 70-tih na današnjoj lokaciji. Nova suvremena tvornica originalne tehnološke koncepcije i upečatljive arhitekture puštena je u rad 26. prosinca 1980. godine. U tvornici je montirana nova oprema, uređaji i instalacije najnovijih tehnoloških dostignuća proizvođača Weinig i Kohlbach.
1990. godine kupnjom suvremene linije za proizvodnju parketa Costa, Drvoproizvod započinje veću orjentaciju na finalnu proizvodnju i izvoz.
1990. godine investicijski program se nastavlja kupnjom suvremene linije za proizvodnju parketa Weinig-Friulmac i dviju sušara Incomac.

Proteklo desetljeće ocjenjuju uspješnim iz više razloga:
– proizvodni program je stabiliziran isključivo na sirovini domaćeg porijekla i izvozno je orijentiran,
– izvršena su ulaganja u nove proizvodne tehnologije,
– za sve vrijeme domovinskog rata radili su raspoloživim kapacitetima i zadržali punu zaposlenost, dajući veliki materijalni doprinos u državni proračun i fondove, a u postrojbama Hrvatske vojske aktivno je u obrani zemlje sudjelovalo njihovih 80 radnika.

Vrijeme 90-tih godina karakterizira još jedan vrlo važan događaj, a to je pretvorba društvenog poduzeća u dioničko društvo koja je obavljena 25. rujna 1992. godine.

Od vremena pretvorbe pa sve do današnjih dana, vodila se velika briga i poduzimane su mjere oko zaštite interesa malih dioničara kako bi zadržali pretežito vlasništvo u kapitalu društva.

Krilatica “ako ne ulažeš, zaostaješ” dala je Drvoproizvodu poticaje za novi ciklus proširenja proizvodnih kapaciteta. Tijekom protekle i ove godine izgradili su:

– kotlovnicu kapaciteta 2500 kW
– sušare za drvo, kapaciteta 450 m3/ciklusu
– parionicu za drvo, kapaciteta 30 m3/ciklusu
– poslovno prodajni prostor 100 m2

Ukupna vrijednost ovih ulaganja iznosi 1,2 mil. EUR-a, a financirana su kreditom Poduzetnik preko Zagrebačke banke, Zagreb sa 770 tis. EUR-a,  vlastitim sredstvima 300 tis. EUR-a. Ova značajna ulaganja preduvjet su za rast proizvodnje i izvoza za oko 40%, rast ukupnog prihoda za 30% i zaposlenosti za 13%. Okosnicu sadašnjeg proizvodnog programa Drvoproizvoda čini proizvodnja parketa koja participira 20% ukupne proizvodnje parketa u Republici Hrvatskoj. Ova proizvodnja svakodnevno doživljava znakovite promjene, koje su rezultat prilagođavanja vrlo zahtjevnom svjetskom tržištu. Od početka proizvodnje parketa kada su bili orjentirani isključivo na masivni parket hrasta, danas su došli do vrlo široke lepeze u proizvodnom programu po vrsti drva, namjeni i kvaliteti. Tuzemnom i ino tržištu nude masivni parket 21 mm, 14 mm i 13 mm izrađen od hrasta, bukve – natur i parene, jasena i egzota. Kupci mogu birati parket sukladno njihovim željama i potrebama u različitim dužinama i širinama razvrstan u 5 kvalitativnih razreda. Od ove godine vrše i opremanje interijera a sve prema zahtjevima klijenata. Otvoreni su za sve želje i potrebe kupaca u cilju stvaranja ljepše i prirodnije slike prostora u kojima živimo.

Drvoproizvod d.d.