Toplinska izolacija kosih krovova kod novih objekata, ali i obnova?!

Cijena energenata je proteklih desetljeća porasla u znatnoj mjeri, a na takav trend treba računati i ubuduće. Učinkovitijom toplinskom izolacijom ne samo da možemo smanjiti svoje troškove, nego i doprinosimo zaštiti okoliša. U životu obitelji gradnja kuće je najčešće jednokratna i najveća investicija s financijskim posljedicama koje se osjećaju desetljećima. Pri izboru građevinskog materijala zbog estetskih razloga često biramo višestruko skuplje proizvode unatoč jednakoj tehničkoj kakvoći (npr. sanitarije, podne obloge, pokrove, metalne ploče,… kad kupujemo proizvode za unutarnje građevinske radove). No, poklanjamo li potrebnu pažnju “manje upadljivim” dijelovima naše kuće – npr. toplinskoj izolaciji krovova, iako je površina krova naše kuće višestruko veća u usporedbi s drugim strukturnim površinama i tu dolazi od 30 do 40% cjelokupnoga gubitka topline u kući. U usporedbi s ukupnim troškovima za našu kuću, toplinska izolacija krova čini ukupno tek 5-8 %.

Kao u cijeloj Europi, tako i u Hrvatskoj pokrenut je već dulje vrijeme plan energetske sanacije objekata sufinancirane od strane državnih institucija, s ciljem smanjenja potrošnje energije za toplinsku energiju u zgradama (javim i privatnim), smanjenje proizvodnje štetnih plinova, te nadasve smanjenje ovisnosti od energenata kojima se zagađuje okoliš i preusmjeravanje dobivanja energija iz obnovljivih izvora. Jedna od najvažnijih mjera kod energetske obnove zgrada je kvalitetna ugradnja adekvatne toplinske izolacije.

Tvrtka KARL BACHL GmbH & CO, jedan od vodećih proizvođača toplinske izolacije (EPS, XPS, PIR i Perlit) u Europi, na temelju dugogodišnjeg iskustva i zahtjeva na tržištu, između ostalog razvila je i široku paletu proizvoda za toplinsku izolaciju upravo za obnovu, odnosno sanaciju zgrada. Energetska obnova zgrada u Hrvatskoj je vrlo bitan i značajan čimbenik u građevini, budući da je velika većina zgrada nedovoljno ili gotovo nikako izolirana.

Tvrtka pokriva sve grupe toplinskih izolacija od fasadne izolacije, izolacije stropova, podova, vanjskih zidova s unutarnje strane (cilj je dobijanje što većega korisnoga prostora, pa u sklopu tog zahtjeva i ugradnja što tanje toplinske izolacije uz što veću učinkovitost), ravnih krovova, a u ovom broju Koraka ćemo se detaljnije pozabaviti toplinskom izolacijom KOSOG KROVA.

Toplinska izolacija kosog krova

Utjecaji okoline koji djeluju na naše objekte, najintenzivnije dolaze do izražaja na krovu jer tu se formiraju najveći ekstremi i razlike u temperaturnim odnosima, a i prisutnost vjetra i raznih padalina ovdje je najizraženija.

Zadaća naših krovova je da, eliminirajući vanjske utjecaje, stvore ugodnu unutarnju mikroklimu i da osiguraju odgovarajuću zaštitu za krovnu konstrukciju.

Toplinska izolacija između rogova – takav način ugradnje toplinske izolacije bio je tipičan način postavljanja toplinske izolacije kod nas do sredine 80-tih godina. S obzirom na to da rogovi predstavljaju tzv. toplinske mostove, toplinsko-izolacijska sposobnost naših krovova bila je reducirana i za 25-30%, a trebalo je računati i s negativnim učincima glede propusnosti pare zahvaljujući kojoj dolazi do uništenja toplinske izolacije. U kombinaciji s vrlo malom debljinom toplinske izolacije koja je ograničena visinom roga (u principu mineralne vune ili EPS) imamo rješenje koje niti izdaleka ne zadovoljava potrebe za toplinskom izolacijom kosog krova, a nemoguće je dobiti maksimalnu zadanu U vrijednost  od 0,20 W/mK na kosom krovu, da se mogu ostvariti poticaji.

Rješenje: izolacija iznad rogova

Temperaturne fotografije dočaravaju bitnu razliku između toplinske izolacije iznad rogova i one između njih. Područja toplinskih mostova su hladnija (zbog gubitka topline), dakle plavkaste boje, dok su valjano toplinski izolirani dijelovi crvenkaste boje.

bachl-01

Razlozi prijenosa topline kod izolacije između rogova:

 • Rogovi posjeduju 5-8 puta lošije vrijednosti toplinske izolacije nego neki suvremeni materijal za toplinsku izolaciju
 • Određena količina topline odlazi kroz pukotine između izolacijskoga materijala i rogova
 • Znatna količina topline gubi se kroz otvore nastale na mjestima pričvršćivanja izolacijskoga materijala odnosno uz njegove rezane rubove

Osim prednosti nastalih zbog odsutnosti toplinskih mostova, toplinska izolacija iznad rogova omogućila je stvaranje krovova koji maksimalno udovoljavaju svim zahtjevima, npr. dugi vijek trajanja, otpornost, sposobnost zvučne izolacije, dugotrajno očuvanje prvotnog oblika, jednostavnu montažu.

bachl-02

Prednosti izolacije iznad rogova:

 • Za cijelu krovnu konstrukciju svojstvena je odsutnost toplinskih mostova – manji troškovi grijanja
 • Debljina toplinske izolacije neovisna o visini roga, tako da se može montirati izolacija, debljine koja će odgovarati bilo kojim potrebama
 • Tanji rogovi – manja količina drva
 • Jednostavno se može riješiti problem zračnoga otvora za provjetravanje – zaštita od ljetnih vrućina

Vanjski utjecaji koji djeluju na krov (u periodu od 40-50 godina):

 • oko 35 000 litara padalina na m2
 • oko 2 500 sati temperature iznad +80 C
 • oko 2 200 sati temperature ispod -20 C
 • oko 170 sati olujnog vjetra jačine osam bofora
 • Montažom jednog elementa može se popuniti i završiti cijeli krov

– brža i jednostavnija izvedba
– ušteda radnog vremena i novca

 • Mogućnost različitog oblikovanja unutarnjeg prostora – mogućnost varijacije
 • Toplinska izolacija štiti cijelu potpornu konstrukciju – dulji vijek trajanja
 • Otporan na vremenske prilike i dugotrajno zadržava svoj prvotni oblik – desetljećima zadržava svoja tehnička svojstva

Tvrtka Karl Bachl tržištu je ponudila toplinsku izolaciju kosih krovova s poliuretanom (PUR), tvrdom pjenom, visoko umreženim konstrukcijskim izolacijskim materijalom male gustoće.

Što je PUR ?

bachl-03Modificirani poliuretan kojemu su dodani određeni katalizatori s čime je u matrici dobivena 95%-tna struktura zatvorenih ćelija, poboljšana su svojstva zaštite od požara, i najvažnije, dostiže se nevjerojatan koeficijent provodljivosti topline od λ=0,022 W/mK, što je u odnosu na standardne izolacijske materijale gotovo dvostruko bolje. Upravo taj podatak je osnovna prednost PUR toplinske izolacije, jer se isti efekt izolacije može postići s dvostruko tanjom debljinom u odnosu na ostale toplinske izolacije, tj. uz ugradnju iste debljine različitog materijala toplinske izolacije dobije se dvostruko bolja toplinska zaštita.

Po svojim karakteristikama, jedan ako ne i najbolji izolacijski materijal. Osnovne karakteristika PUR materijala su sljedeće:

 • jedan od najboljih izolacijskih materijala λ = 0,022 W/mK
 • visoka mehanička čvrstoća > 100 kPa
 • otporan na vremenske prilike, dugo zadržava prvotni oblik – 50 god.
 • težina od svega ca. 32 kg/m3
 • 95 %-tna struktura zatvorenih ćelija
 • minimalna upojnost vlage : 1,3 vol% u 28 dana uronjeno u vodu
 • otporan na kiselinu i lužinu, gljivice, truljenje i plijesan
 • bez FCKW
 • biološko i fiziološki siguran, neutralan

Toplinska izolacija na kosom krovu može se postaviti na nekoliko načina: iznad rogova, između rogova, ispod rogova, te kombinacija tih načina ugradnje, s ciljem eliminiranja toplinskih mostova.

bachl-04Toplinska izolacija iznad rogova –  sustav toplinske izolacije kosih krova  BACHL tecta-PUR, ugrađuje se iznad rogova, te na takav način cijela krovna konstrukcija ostaje u korisnom prostoru, nema toplinskih mostova i unutarnji prostor se ne smanjuje. Naravno, takav način ugradnje podrazumijeva kompletnu sanaciju krova, odnosno kompletno podizanje pokrova i zamjene krovne limarije. S aspekta građevinske fizike to je optimalan način ugradnje toplinske izolacije na kosi krov. Takav način ugradnje je izuzetno pogodan i za novogradnju, naročito niskoenergetskih i pasivnih objekata. Materijali koji se koriste su BACHL tecta-PUR – izolacijski elementi.  Slika 1

Bachl tecta-PUR 022, 120 mm s koef. toplinske provodljivosti 0,022 W/mK, može se postići U vrijednost 0,184 W/m2K, čime je ispunjen zahtjev za ostvarivanje poticaja.

Toplinska izolacija iznad i između rogova – kombinacija načina ugradnje i različitih materijala toplinske izolacije

bachl-05Kod takvog načina ugradnje važan čimbenik je postojeća situacija, da li se toplinska izolacija već nalazi između rogova, u kakvom je stanju, koji su sve slojevi na krovu itd. Važno je napomenuti da se takva kombinacija ugradnje može napraviti u potpunosti s gornje strane, jer se pokrov mora maknuti, a osnovi cilj je eliminiranje toplinskih mostova kroz konstrukciju, gdje konstrukcija ostaje „topla“. Uz to je važno da sloj toplinske izolacije iznad rogova BACHL tecta-PUR bude paropropusan. Materijali koji se koriste su: Bachl tecta-PUR DS ili HD plus, Bachl tecta-self / neoTect EPS. Slika 2

Bachl tecta-PUR DS, 50 mm s koef. toplinske provodljivosti 0,026 W/mK u kombinaciji sa Bachl tecta-self, 80 mm toplinske izolacije između rogova s koef. toplinske provodljivosti 0,025 W/mK, može se postići U vrijednost 0,196 W/m2K, čime je ispunjen zahtjev za ostvarivanje poticaja.

bachl-065Toplinska izolacija ispod i između rogova – kombinacija načina ugradnje i različitih materijala bez „otvaranja“ krova, sve se izvodi s unutarnje strane. Toplinska izolacija se postavlja između rogova (ili je već ugrađena) te se dodatno s donje strane postavlja toplinska izolacija kako bi se pojačao učinak toplinske izolacije odnosno da se eliminiranju toplinski mostovi. Na taj način konstrukcija ostaje „hladna“, nema toplinskih mostova, ali se smanjuje unutarnji koristan prostor. Materijali koji se koriste su: Bachl tecta-self / neoTect EPS, Bachl PIR ALU GKP, Bachl Verbundplatte. Slika 3

Bachl tecta-self, 80 mm s koef. toplinske provodljivosti 0,025 W/mK u kombinaciji s Bachl PIR ALU GKP, 50 mm toplinske izolacije ispod rogova s koef. toplinske provodljivosti 0,022 W/mK, može se postići U vrijednost 0,183 W/m2K, čime je ispunjen zahtjev za ostvarivanje poticaja.

bachl-07

Slika: detalj-krovna uvala

Toplinska izolacija kosog krova – zaključak:
Da bi se mogli dobiti poticaji, odnosno subvencija, potrebno je ugraditi toplinsku izolaciju koja će zadovoljiti uvjet  U vrijednost < 0,20 W/mK, za što je potrebna adekvatna ugradnja kvalitetne toplinske izolacije.

Ima situacija kad niste u mogućnosti toplinsku izolaciju vanjskog zida napraviti s vanjske strane (ako Vam je npr. objekt pod kulturnom zaštitom), a želite ga energetski unaprijediti, toplinsku izolaciju možete napraviti s unutarnje strane. Prednost materijala tvrtke Karl Bachl za takvu izolaciju je i njihova manja debljina te samim tim manji gubitak stambenog prostora …

                                                           … više u idućem broju Koraka

Bachl Karl d.o.o.