RAZNOLIKOST BOJE

Današnje mišljenje sudskih vještaka govori o raznolikosti boje kod lam parketa i parketa debljine 14 mm, izrađenog od afričke vrste drveta zvane doussié. Ponegdje je parket već bio lakiran, na drugim mjestima tek položen, a nekoliko paketa bilo je još zapakirano, dakle – bili su onakvi, kakve je dostavio dobavljač.

k03-18-01Slika 1: Pregled parketa, koji još nije položen.

Nakon podrobnog pregleda još zapakiranih parketa, započeo sam sa kontrolom položenog parketa. Dobavljač je jamčio da je bilo isporučeno 350 kvadratnih metara lam parketa i 240 kvadratnih metara parketa debljine 14 mm od drva doussié, prve klase kakvoće, u skladu sa standardom UNI 4376. Spomenuti standard govori sljedeće: U prvu klasu kakvoće ili u prvi izbor ubrajaju se dašćice bez grešaka, vlakna su im ravna, poluplamenkasta ili plamenkasta, sa ili bez tragova srži, pravilne teksture, i čupava, boje koja odlikuje ovu vrstu drva. Položeni parket, koji još nije bio ni izbrušen, odgovara spomenutom standardu, a isto tako standardu odgovara i već lakirani lam parket.

k03-18-02Slika 2: Položeni parket, koji još nije izbrušen.

Odstupanje boje pojedinih parketnih daščica pojavilo se uglavnom radi laka, koji naglašava različite tonove boje. Da bi se shvatio problem, potrebno je spoznati o kojoj vrsti drva se radi. U ovom slučaju to je vrsta Afzelia africana (Smith) odnosno Afzelia pachyloba (Harms), vrsta koja raste u zapadnom predjelu Afrike. Komercijalno drvo poznajemo pod imenom doussié, ali ono ima i druga imena (apa, aligna, mkora…), ovisno o predjelu iz kojega dolazi, premda se radi o istoj obitelji Leguminosae.

Sve tropske vrste drva, kao i vrsta koja je predmet ovog mišljenja sudskog vještaka, zbog oksidacije mijenjaju boju, pa se i tonovi nejednako mijenjaju. Po ovim je promjenama posebno poznata vrsta drva koju nazivamo tik.

Nažalost, kod sirovog drva nije moguće odrediti koje će daščice više potamniti, odnosno – općenito rečeno, kako će se boja mijenjati. Kad bi to bilo moguće, već bi u fazi proizvodnje bez dodatnih troškova odvajali daščice s obzirom na boju kakvu će kasnije preuzeti. Proizvođači odvajaju daščice na tri osnovna tona: svijetli, srednji i tamni.

k03-18-03Slika 3: Lakirani lam parket, koji odgovara standardu UNI 4376.

Svijetle daščice nisu bijelo drvo, kao što se ponekad može pročitati ili čuti. Ova tvrdnja je tehnički pogrešna i ukazuje na nestručnost i pomanjkanje znanja govornika ili pisca. Kod vrste drva doussié, svijetli dio drva je žućkaste boje i jasno se razlikuje od crnog dijela, koji je smeđkasto crven ili smeđ. Njegove glavne osobine možemo opisati ovako: odlična stabilnost tijekom i nakon sušenja, malo radijalno i tangencijalno stezanje, visoka tvrdoća i istovremeno dobra elastičnost te visoka postojanost, pa se zato mnogo puta koristi za športske dvorane i velodrome, a ima i osobinu da nakon lakiranja mijenja ton boje. To međutim nije pogreška, već tipična kromatska značajka ove vrste drva.

k03-18-04Slika 4: Kod vrste drva doussié, raznolikost u boji nije nikakva greška, već obilježje te vrste.

Dobri polagači znaju da topila u lakovima još naglašavaju raznolikost boje. Djelatnici na području drvne industrije i drvenih podnih obloga dobro poznaju ovaj fenomen promjene boje, pa ipak koriste ovu vrstu drva zbog njegovih ostalih dobrih svojstava, i to vrlo često; naime, prema anketama, ona se nalazi odmah iza hrasta.

Vratimo li se na naš parket, situaciju možemo riješiti tako da umjesto laka upotrijebimo prirodna ulja. Naime, već lakiranog parketa ima relativno malo. Ulja prodiru u unutrašnjost drva, čuvaju prvotnu prirodnu boju drva i poboljšavaju estetski izgled, a da pritom ne umanjuju njegovu otpornost na habanje. No, ne smijemo misliti da ćemo uporabom ulja u cijelosti ukloniti raznolikost boje, jer je ona bez obzira na sve jedna od osnovnih osobina vrste drva zvane doussié.