Raineo® – poplave postaju izbor

U današnje smo vrijeme svjedoci neuobičajenih vremenskih uvjeta uzrokovanih globalnim klimatskim promjenama. Sušna razdoblja su sve češća i dugotrajnija, a oborine sve rjeđe, no daleko jačeg intenziteta što nerijetko rezultira naglim poplavama. Urbanizacijom i intenzivnim građevinskim aktivnostima smanjuju se površine na kojima oborinske vode dopiru do propusnog tla što rezultira odvodnjom relativno čiste oborinske vode u kanalizacijske sustave. Analizirajući probleme današnjice, Pipelife stručnjaci osmislili su i kreirali Raineo® – inovativan sustav za učinkovito prihvaćanje oborinskih voda i njihovu infiltraciju, retenciju i akumulaciju.

Upravljanje atmosferskim vodama u urbanim područjima ogroman je izazov koji zahtijeva dalekosežnu strategiju i odlično planiranje. Odvodnja relativno čiste oborinske vode u kanalizacijske sustave nepotrebno opterećuje sustave za pročišćavanje i sprječava prirodno prihranjivanje vodonosnika. Promjenjiva klima zahtjeva novi pristup upravljanju oborinskim vodama.  

Raineo® će prihvatiti i pohraniti višak oborinske vode te je zaštititi od zagađenja. Prihvaćena voda može se polagano infiltrirati u okolno tlo čime se prihranjuju vodonosnici. Osim toga, postoji mogućnost akumuliranja vode i njeno ponovno korištenje za npr. sanitarne potrebe, pranje javnih površina ili navodnjavanje. Neovisno o načinu primjene, Pipelifov Raineo® sustav desetljećima funkcionira pod različitim okolnostima brinući o vodi koja postaje sve važniji prirodni resurs.

Raineo® ciklus

 1. Prikupljanje

Raineo® ciklus započinje prikupljanjem oborinske vode s krovova, cesta, parkirališta i ostalih nepropusnih i slabo propusnih površina. Vodu je potrebno prihvatiti na niz mjesta (točaka) pomoću linijskih rešetki, slivnika, drenaže ili propusnih kolnika.

 1. Odvođenje

Prikupljena oborinska voda odvodi se do mjesta njenog zadržavanja ili ispuštanja. Za odvodnju je najbolje koristiti Pipelifove izvrsne cijevne sustave (Pragma, PP Master, PVC) te polipropilenska okna i inspekcijska okna.

 1. Pročišćavanje

Prikupljanjem oborinske vode preuzima se odgovornost za njeno adekvatno korištenje i ispuštanje u okoliš. Kod ispuštanja vode u određeni recipijent, voda treba postići kvalitetu kišnice, dok se kod ponovnog korištenja vode može tražiti kvaliteta sve do standarda pitke vode. Napredne tehnike pročišćavanja otpadnih voda dio su Raineo® rješenja. Ovisno o potrebnom stupnju pročišćavanja oborinska voda se pročišćava pomoću:

• Mehaničkih filtera (uklanjanje većih čestica i mulja),
• Separatora ili taložnika (uklanjanje ulja, masti i taloživih čestica),
• Kemijskih filtera (uklanjanje teških metala i organskih spojeva- policikličkih aromatskih ugljikovodika) i
• Kombinacijom prethodno navedenih postupaka

 1. Sigurno zadržavanje

Ključna komponenta Raineo® sustava je Stormbox – modularni sustav otvorenih, šupljih plastičnih elemenata (kutija) od kojih se jednostavno mogu izraditi podzemni spremnici različitih veličina (volumena). Elementi se, zahvaljujući jednostavnom „click&stack“ sustavu, ugrađuju po principu veza opeke omogućujući time ujedno i brzu gradnju. Ovisno o namjeni, sustav se omotava geotekstilom čime se omogućuje infiltracija tj. postupno ispuštanje vode u okolno tlo. Ako je predviđeno zadržavanje vode i njena ponovna uporaba ili postepeno ispuštanje u kanalizacijski sustav, Stormbox spremnik potrebno je omotati geotekstilom i geomembranom koja osigurava vodonepropusnost.

 1. Pregled i održavanje

Zahvaljujući inovativnoj konstrukciji Stormbox kutija moguć je pregled inspekcijskim kamerama. Ako se pregledom ustanovi da je potrebno čišćenje (pranje vodom pod tlakom), Stormbox kutije mogu podnijeti tlakove i do 100 bara.

PODRUČJA PRIMJENE

 • Privatne kuće
 • Kompleksi zgrada, stambena i industrijska područja
 • Sva područja koja zahtijevaju sustave za sprečavanje poplava i/ili gdje postojećih objekata za odvodnju oborinske vode nema dovoljno
 • Retencijski ili akumulacijski rezervoari
 • Prihranjivanje vegetacije u parkovima i vrtovima

 PREDNOSTI

 • Najčvršće kutije na tržištu u odnosu na težinu s vijekom trajanja preko 50 godina
 • Iskoristivost volumena iznosi 95,5%
 • Mala masa kutija, modularno, brzo i jednostavno slaganje
 • Horizontalna i vertikalna kontrola i mogućnost čišćenja
 • Stručna inženjerska podrška

 EKOLOGIJA

 • Održavanje prihvatljive razine podzemnih voda
 • Štiti od poplava
 • Smanjuje troškove kanalizacijskih kolektora
 • Održava našu vodu za piće čišćom i zdravijom
 • Mogućnost zadržavanja oborinskih voda i njihovo ponovno korištenje
 • Materijal Stormbox-a je netoksičan i u potpunosti ga je moguće reciklirati

Pipelife Hrvatska d.o.o.