PROMJENE BOJE

Konačni izgled položenog drvenog poda nije onakav kakvoga je stranka željela, ili je parket tijekom vremena promijenio boju.

UZROK

Mogući uzroci su sljedeći:

  • očekivanja stranke bila su drukčija, jer je ona parket odabirala prema katalogu, odnosno bili su joj predstavljeni uzorci parketa koji nisu bili zaštićeni lakom, uljem i sličnim;
  • osvjetljenje određenog dijela prostora;
  • snažna sunčeva svjetlost koja prodire kroz prozore što gledaju na južnu i zapadnu stranu;
  • sunčeva svjetlost ne može prodrijeti do određenih dijelova parketa, jer su prekriveni sagovima, namještajem i sličnim;
  • neodgovarajuće čišćenje drvenog poda, ostaci sredstava za čišćenje i voska na parketu;
  • svako drvo tijekom vremena samo po sebi mijenja boju (dobiva patinu);
  • bijeljenje, koje je nepredvidljivo – bijeljeno drvo će također promijeniti boju, iako su tonovi koji će nastati ponekad vrlo nepredvidljivi, jer – primjerice, pod snažnom sunčevoj svjetlošću drvo će požutjeti;
  • uporaba premaza koji još pospješuju raznolikost boje – topila koja sadrže lakovi kod nekih vrsta drva, prije svega kod onih egzotičnih, pospješuju izbljeđivanje boja.

RJEŠENJE

Kad stranka kupuje parket, vrlo je važno da vidi prave uzorke. Već smo nekoliko puta spomenuli da je drvo živi materijal, da se mijenja, i zato parkete ne smijemo kupovati na temelju slike iz kataloga. Zbijene fotografije nisu pravo mjerilo za odabir tona boje, već samo dodatak pri odlučivanju na temelju pravih uzoraka. Oni opet moraju biti lakirani ili nekako drukčije zaštićeni, jer se ton boje drva mijenja čim ga se premaže lakom, uljem, voskom i sličnim, naravno – ovisno o premazu, kao i o vrsti drva. Unatoč tome, položeni pod neće biti potpuno jednak uzorcima, jer je tekstura svakog drva drukčija.

Potrebno je pomno odabirati i odgovarajuća sredstva za čišćenje parketa, pri čemu je važno pridržavati se uputstava za njihovu uporabu. Parket neće postati nimalo čišći udvostručimo li propisanu dozu sredstva za čišćenje, ili ako ga ne razrijedimo.

Osvjetljenje i sunčeva svjetlost utječu na boju drva, jer pospješuju prirodni proces oksidacije. To je prije svega važno kod tropskih vrsta drva. One u ligninu sadrže sastojke boje što pod svjetlošću postaju tamnije. Stoga moramo pripaziti da parket nije izravno osvijetljen (na primjer, snažnim svjetiljkama) samo u određenim predjelima. Prozore koji gledaju na južnu ili zapadnu stranu treba zasjeniti uvijek kada je svjetlost jaka. Prekrivena područja parketa izložimo svjetlosti (uklanjajući sag, primjerice) i vrijeme će učiniti svoje, jer će i oni ranije sakriveni dijelovi parketa oksidirati, pa će se boja izjednačiti. Moramo znati da je oksidacija drva prirodan proces i da ga se ne može spriječiti, a pravilnim rasporedom svjetlosti možemo postići da proces oksidacije bude ravnomjeran. Kod većine tropskih vrsta drva, boja će nakon izvjesnog vremena postati tamnija.

 

IZVOR
National Wood Flooring Association: Problems… the cause and how to correct, svibanj 1991.