POVRŠINA OŠTEĆENA KEMIJSKIM SREDSTVIMA

OPIS PROBLEMA

Ovi se nedostaci pojavljuju u obliku mrlja (izblijedjela boja, gubitak sjaja, itd.), koje se obično jako dobro vide na površini pločice. One su posljedica korozivnog djelovanja tekućih, krutih ili plinovitih sredstava koja su bilo slučajno, bilo namjerno došla u dodir sa površinom obloženom keramičkim pločicama.

Takvo djelovanje kemijskih sredstava ponekad pogrešno zamjenjujemo za pohabanost pločica. Mrlje nastale habanjem obično se pojavljuju po cijeloj površini i više su zamućene, dok se one koje nastaju uslijed djelovanja kemijskih sredstava jasno razlikuju od ostatka površine i nastaju baš tamo gdje je keramička pločica došla u dodir s takvim sredstvom.

Ova vrsta nedostatka prije svega je estetske naravi, premda utječe i na uporabljivost keramičkih pločica, na nepropusnost njihove površine, čišćenje, higijensku zaštitu, itd.

UZROCI

I ovdje bi mogući uzrok nedostatka trebalo prvo potražiti u kakvoći keramičkih pločica i u njihovoj otpornosti na kemikalije, u skladu sa standardom EN ISO 10545-13: 1998 u odnosu na deklariranu otpornost. Ako su pločice slabije kakvoće i ako ne odgovaraju zahtjevima standarda, nedostatak je vjerojatno posljedica materijala loše kakvoće.

No, ako pločice odgovaraju zahtjevima standarda, uzrok je najvjerojatnije neodgovarajući odabir pločica u pogledu namjene prostora i predvidivih kemijskih opterećenja. Treba znati da standard propisuje različite stupnjeve otpornosti:

  • otpornost na niske koncentracije kiselina i lužina,
  • otpornost na visoke koncentracije kiselina i lužina, i
  • otpornost na sredstva za čišćenje i na soli za plivališta.

Zato korisnik prilikom odabira mora znati gdje će se pločice polagati i koliko će biti visoka koncentracija kemikalija te u skladu s tim odabrati njihovu odgovarajuću kakvoću.

Konačno, spomenuti nedostatak može biti i posljedica previše agresivnog čišćenja, kako u odnosu na kakvoću tako i u odnosu na namjenu pločica, pri čemu određeni stupanj krivice treba pripisati i korisniku.

PREVENTIVA

Najbolja preventiva je zasigurno brižljiv i promišljen odabir pločica s obzirom na namjenu prostora, na mjesto gdje će one biti položene te na pridržavanje uputa proizvođača vezanih uz tehničke osobine i odgovarajuće materijale.

Što se tiče uporabe i održavanja (izuzimajući slučajnosti i slučajeve koji su teško predvidivi), najbolje je ako pločice redovito čistimo. Tako se najbolje izbjegavaju tvrdokorne mrlje i uporaba isuviše agresivnih sredstava za čišćenje.

Izvor:
C. Palmonari, M. Borghi, G. Timellini, F. Lancellotti: Le contestazioni nella posa delle piastrelle ceramiche, Centro Ceramico, Bologna