Podne obloge u Domu za starije osobe u Markuševcu – uvjeti i rješenja – 1. dio

Autori:
Teodor Cvitanović, d. i. a.
Miroslav Lazić, d. i. a.
Dražen Pejković, d. i. a.
Igor Vrbanek, d. i. a.
Suradnici: Inženjer d. o. o., Projektna radionica d. o. o., Projektni biro Naglić d. o. o., Apin d. o. o., Dekode d. o. o., Projektni ured Kanceljak Marelić d. o. o., Ured ovl. ing. Damir Šplajt,
Investitor: Grad Zagreb / Zagrebački holding d. o. o.
Glavni izvođač: ING-GRAD d. o. o. Zagreb
Javni arhitektonski natječaj: 2006. godina
Projekt: 2007. – 2017.
Vrijeme izvedbe i opremanja: 2020. – 2023.
Površina parcele: 4019 m2
Građevinska bruto površina: 4000 m2

Dom za starije osobe u Markuševcu (u daljnjem tekstu Dom) prošao je dug put od ideje do realizacije. Arhitektonsko-urbanistički natječaj proveden je 2006. godine, a nakon ugovaranja projektne dokumentacije s autorima prvonagrađenoga rada proces projektiranja nastavlja se od 2007. do 2017. godine. U tom je periodu početak gradnje više puta odgađan, a projekt se nakon isteka prvog akta za gradnju[1] morao prilagođavati promjenama propisa ishođenjem nove građevinske dozvole (2017. g.). Nakon odabira izvođača gradnja konačno počinje 30. 4. 2020. godine, nešto više od mjesec dana nakon potresa čiji je epicentar bio nedaleko od lokacije Doma.

Dom je projektiran kao slobodnostojeća građevina s ukupno tri etaže, od kojih je jedna podzemna (Po) i dvije nadzemne (prizemlje i 1. kat). Zgrada zauzima središnji dio građevne čestice, a sastoji se od dvaju krila koja zakriljuju ozelenjeno unutrašnje dvorište.

Slika 1. Dom za starije osobe u Markuševcu – pogled iz zraka (foto: Miljenko Bernfest)

Podzemna je etaža zbog kosoga terena otvorena prema Ulici Štefanovec, a konfiguracija terena iskorištena je tako da su sve tri etaže u izravnom kontaktu s prirodnim terenom. Orijentacija smještajnih jedinica isključivo je južna.

Dom će pružati uslugu smještaja starijim osobama na svim četirima razinama intenziteta usluge prema Pravilniku[2] koji je nadležan za domove socijalne skrbi: 

  1. stupanj usluge (neovisni korisnici) – južno krilo prizemne etaže (21 korisnik u većinom 1-krevetnim sobama)
  2. 2. stupanj usluge (djelomično ovisni korisnici) – sjeverno krilo prizemne etaže (20 korisnika u deset 2-krevetnih soba),
  3. stupanj usluge (potpuno ovisni korisnici, odnosno odjel pojačane njege – stacionar) – sjeverno i južno krilo etaže 1. kata (39 korisnika).
  4. stupanj usluge (jedinica za oboljele od Alzheimer demencije) – dio južnoga krila dijelom ukopane etaže (12 korisnika).

Ukupan broj korisnika u Domu za starije osobe u Markuševcu iznosi 92.

Uvjeti za podne obloge u Domu za starije osobe

Namjena objekta i važeći propisi uvjetovali su odabir podnih obloga koje zadovoljavaju stroge uvjete zaštite od požara, protukliznosti i higijene, ali i svih ostalih uvjeta (zvučna zaštita, antistatičnost, antibakterijska aktivnost, čvrstoća, dimenzijska stabilnost, otpornost na udubljenja, toplinska provodljivost…).

Uvjeti zaštite od požara

Prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/2013, 87/2015), zgrada Doma za starije osobe svrstava se prema zahtjevnosti zaštite od požara u podskupinu ZPS5.

Sve završne podne obloge na evakuacijskim putovima (stubišta i hodnici) moraju prema Tablici 6 biti reakcije na požar A2fl.

 

 

Slika 2. Uvjeti reakcije na požar za podne obloge – tablica 6

Propisani su uvjeti ispoštovani za sva stubišta (obloga prirodnim kamenom), na hodnicima korisničkih prostora i u zajedničkim prostorima ulazne etaže (velikoformatne keramičke pločice). Međutim, za hodnike tehničkih prostora i Alzheimer jedinice korištene su završne podne obloge čija je reakcija na požar stupanj niža od propisane Tablicom 6 zato što je u Domu ugrađen sustav za automatsko gašenje požara (sprinkler instalacija) te je korištenje materijala niže reakcije na požar dozvoljeno člankom 6., stavak 1. i 2. Pravilnika.

Za hodnike tehničkih prostorija korišten je sustav epoksidnog poda razreda reakcije na požar Bfl-s1, a za hodnik i zajedničke prostore jedinice za Alzheimer demenciju (4. stupanj usluge) korištena je PVC podna obloga razreda reakcije na požar Bfl-s1.

Uvjeti protukliznosti

Sve se podne obloge moraju izvesti kao protuklizne. Prema tablici Preporuka za izbor R klase poda prema namjeni prostorije, a koju je 2015. godine objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, u sklopu akcije za sprječavanje nezgoda uslijed pokliznuća i spoticanja u ravnini kretanja, preporučene su sljedeće klase protukliznosti za namjenu doma za starije osobe:

– ulazna područja i stubišta – minimalno R9
– blagovaonice, zajednički prostori – minimalno R9
– boravišni prostori, sobe, uredi i slično – minimalno R9
– sanitarije i kupaonice korisnika – minimalno R10
– kuhinja za domove, škole i vrtiće – minimalno R11
– praonica rublja – minimalno R11.

U projektu su u potpunosti poštovane preporučene klase protukliznosti.

Higijenski uvjeti

Domovi za starije osobe imaju visoke uvjete po pitanju higijene i održavanja pa se tome posvetila posebna pažnja u odabiru završnih obloga i obrada. Kod obloga podova keramičkim pločicama sva su fugiranja izvedena epoksidnim fugama, a PVC podovi odabrani su s evercare tretmanom završne površine. Homogene podne obloge s evercare tretmanom nije potrebno laštiti i premazivati, a čišćenje i održavanje je jednostavnije. Dugoročno to za korisnika predstavlja uštedu sredstava jer nije potrebno kupovati laštila i premaze, ali i uštedu vremena za dnevno i periodičko čišćenje.

Oblikovanje i podne obloge zajedničkih prostorija

Zajednički prostori Doma orijentirani su većinom na zapadnu stranu na svim trima etažama.

Ulazni prostori Doma s centralnim dnevnim boravkom i blagovaonicom, minitrgovinom i frizersko-pedikerskim salonom te svi hodnici u Domu izvedeni su u podnoj oblozi od keramičkih pločica, dimenzija 60×60 cm u teraco izgledu. Klasa protukliznosti pločica je R10, što je povoljnije od minimalno zahtijevane klase R9. 

Slika 3.  Blagovaonica i centralni dnevni boravak – ulazna etaža (foto: Miljenko Bernfest)

U zajedničke prostore treba ubrojiti i prirodno osvijetljene hodnike, u kojima će se također događati socijalni kontakti korisnika. Hodnici su jednostrani i ostakljeni sa sjeverne strane, a na ostakljenje su aplicirane folije u trima osnovnim bojama (plava, crvena i žuta) koje stvaraju igru svjetla i boje. Hodnici južnog krila gledaju na zajedničko ozelenjeno dvorište Doma, a posebno je atraktivan hodnik sjevernoga krila s pogledom na dječji vrtić u susjedstvu te na centar Markuševca i Medvednicu. Naglašene boje u eksterijeru i interijeru odabrane su kako bi se izbjegao ‘bolnički’ dojam koji mnogi domovi ostavljaju, ali i kao pomoć u prostornoj orijentaciji za starije korisnike.

Slika 4. Hodnik južnoga krila – 1. kat (foto: Miljenko Bernfest)

U nadzemnim etažama dnevni boravak i knjižnica smješteni su na najatraktivniju poziciju – u sjeverozapadni ugao s pogledom na Medvednicu. Za ta dva prostora odabrana je PVC podna obloga s uzorkom tepiha, čime se nastojala postići ugodna atmosfera, a sve u materijalu koji se jednostavno održava. Za ostale zajedničke prostorije (radna terapija, čajne kuhinje i katna blagovaonica, fizikalna terapija) odabrana je PVC podna obloga u ljubičastom tonu.

Kamena podna obloga izvedena je na dvama glavnim stubištima te u prostoriji za liturgiju, u kojoj se boja kamena idealno uklopila u zidove s vidljivim betonom.

Slika 5. Knjižnica – 1. kat (foto: Miljenko Bernfest)

Slika 6. Prostorija za liturgiju (kapelica) – kameni pod (foto: Miljenko Bernfest)

Slika 7. Stubište – obloga kamenom, umjetnička instalacija: Dražen Pejković (foto: Miljenko Bernfest)

Oblikovanje i podne obloge korisničkih soba

Korisničke sobe projektirane su u skladu s mjerilima prostora i opreme određenim Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/2022 – kao i prethodne verzije pravilnika), odnosno prema natječajnom programu iz 2006. godine. Sobe su malene, ali funkcionalno opremljene i prostorno obogaćene čeličnim francuskim balkonima.

U svim su sobama PVC podne obloge s evercare tretmanom u dvjema različitim bojama: crvenonarančasti ton u južnom krilu i ljubičasti u sjevernom krilu. Na spoju sa zidom izvodi se holker sokl visine 10 cm, u radijusu 2 cm.

Slika 8. Karakteristična 2-krevetna soba (foto: Teodor Cvitanović)

Oblikovanje i podne obloge jedinice za Alzheimer demenciju (4. stupanj usluge)

Zbog specifičnosti korisnika posebna je pažnja posvećena uređenju jedinice za Alzheimer demenciju. Kako je to bolest u kojoj se mijenja osobnost bolesnika, mijenja se i njegova svijest o sebi i prostoru oko sebe. Zbog toga je bilo potrebno nadvladati prostorna ograničenja pa su prilikom projektiranja konzultirane stručne službe korisnika, a dodatno su istraživani odnosi demencije i prostora te načina kako potaknuti pamćenje i prostornu orijentaciju. Kao pomoć u oblikovanju Alzheimer jedinice koristan je e-priručnik „Preporuke za optimizaciju i planiranje domova koji skrbe o osobama s demencijom“, a koji je izrađen 2018. godine u sklopu prekograničnog projekta Europske unije Demenca aCROsSLO. Nažalost, e-priručnik je objavljen nakon završenog procesa projektiranja, ali je korišten u sklopu provođenja projektantskog nadzora gradnje i opremanja Doma.

Jedinica za Alzheimer demenciju prostorno je smještena u podzemnoj etaži (ulazna etaža s Ulice Štefanovec), u južnom krilu koje je dijelom volumena ukopano u teren. Kapacitet Alzheimer jedinice je 12 korisnika, raspoređenih u pet 2-krevetnih soba i dvije 1-krevetne. Osim soba, jedinica se sastoji od većeg prostora boravka s čajnom kuhinjom, sanitarija koje su izdvojene i nisu u sklopu soba te prostorija za osoblje i dežurstvo.

 

 

 

 

Slika 9. Tlocrt jedinice za Alzheimer demenciju

Treba naglasiti da je u natječajnom programu planiran Odjel cjelodnevnog boravka za 20 korisnika. Međutim, kada je 2009. godine donesen novi Pravilnik o domovima socijalne skrbi [3], u kojem je prvi put u našoj regulativi spomenuta i definirana jedinica za Alzheimer demenciju, Investitor je zatražio da se projekt uskladi s novim pravilnikom te da se jedinica za Alzheimer demenciju uključi u projekt. Naša bojazan da će dijelom ukopani prostor možda imati premalo prirodnoga svjetla nije se obistinila jer je prostor zbog svoje južne orijentacije dobro osunčan i svijetao usprkos relativno visokim parapetima u sobama korisnika.

Podna je obloga homogena fleksibilna obloga od PVC-a, antibakterijskih i antifungicidnih karakteristika, s tzv. evercare tretmanom, a koja je osim uvjeta higijene, protukliznosti i reakcije na požar, odabrana tako da zadovolji sljedeće dodatne uvjete:

  • pod ne smije imati refleksiju svjetla – Zbog toga je (uz konzultacije sa stručnom službom budućeg korisnika Doma) odabrana mat podna obloga ujednačenih tonova žute boje pijeska. Naime, refleksija svjetla u podu može kod pojedinih dementnih korisnika izazvati dojam mokroga poda pa ih je često strah hodati po njemu.
  • boja poda mora biti smirujuća – bez žarkih tonova
  • boja mora biti ujednačena, bez sitnih ‘kulir’ uzoraka i/ili izraženih prelijevanja i miješanja tonova, što može korisnike oboljele od Alzheimer demencije podsjećati na kukce, nečistoću i slično
  • pod ne smije proizvoditi zvuk jer zvuk koraka (topot) može uznemiriti korisnike s demencijom – Odabrana je podna obloga mekana i fleksibilna i ne proizvodi glasan zvuk koraka, a površina je glatka i bez reški te je buka kolica (hrana, njega, hodalice, invalidska kolica…) smanjena na minimum.

U prostornom rješenju Alzheimer jedinice nastojali smo uvesti orijentacijske naglaske pojedinih grupa prostorija. Prostorija za boravak i blagovanje nije odvojena od hodnika, što korisnicima ostavlja slobodan prostor za šetanje, a orijentacija bi trebala biti jednostavna. Kao pomoć u orijentaciji korištena je boja zidova i fototapete. Uz ulaz/izlaz iz jedinice postavili smo šumski motiv, a na suprotnom je kraju hodnika, uz grupu sanitarija, morski motiv. Također, kontinuirani zid hodnika obojen je u svijetloplavi ton, a boja prelazi u tamnoplavu kako se približava dijelu sa sanitarijama. Poželjno je podnožje podne obloge izvesti u kontrastnoj boji u odnosu na pod, pogotovo ako je boja podne obloge bliska boji zida. U opremanju su korištene različite boje za vrata ormara svakog pojedinog korisnika, a na ulaznim je vratima svake sobe omogućena individualizacija u vidu simbola, natpisa i boja. Uz ulaz u svaku sobu nalaze se mali ostakljeni ormarići za memorabilije, koji korisnicima mogu biti orijentir u prostoru i oznaka ‘njihove’ sobe. Sve bi to trebalo pomoći korisnicima u orijentaciji unutar jedinice. Osim u jedinici za Alzheimer demenciju fototapete su aplicirane i u predsobljima korisničkih soba i u hodnicima nadzemnih etaža.

Slika 10. Prostori za boravak u jedinici za Alzheimer demenciju (foto: Miljenko Bernfest)

Slika 11. Hodnik jedinici za Alzheimer demenciju (foto: Miljenko Bernfest)

Specifičnost korisnika u domovima za starije osobe zahtijeva od projektanata pažljiv i stručan odabir podnih obloga. U tekstu su naglašeni uvjeti vatrootpornosti, protukliznosti i održavanja higijene, ali ništa manje nisu važni uvjeti pristupačnosti osobama s invaliditetom, smanjene pokretljivosti i slabovidnosti, estetski kriteriji i funkcija podova u olakšanoj orijentaciji korisnika, ali i svi ostali uvjeti koje podne obloge u ustanovama domova za smještaj starijih osoba moraju zadovoljiti.

Slika 12. Pogled s Ulice Štefanovec – noćna snimka (foto: Teodor Cvitanović)   – može se uklopiti u članak, ali ne mora

 

Pojašnjenja unutar teksta:

1 – Potvrda glavnog projekta, 2011. g., produljena do 2015. g.

2 – Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga – NN 110/22, čl. 68, st. 2., odnosno raniji Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga – NN 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21 – čl. 171.

3- Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući, NN 64/2009

pred. Teodor Cvitanović, d. i. a.
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet 
Katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo
Kabinet za upravljanje projektima i organizaciju građenja