Pipelife sustav za upravljanje oborinskim vodama

Suočeni smo s učincima globalnih klimatskih promjena koje donose dugotrajna sušna razdoblja i sve rjeđe oborine, ali daleko jačeg intenziteta koje nerijetko rezultiraju naglim poplavama. Sveprisutno betoniranje i asfaltiranje urbanih područja povećava površinu otjecanja te istovremeno sprječava prolaz vode do propusnog tla i prihranjivane vodonosnika. Upravljanje oborinskim vodama ogroman je izazov koji zahtjeva dalekosežnu strategiju, odlično planiranje te kvalitetna i funkcionalna rješenja.

Pipelife sustav za upravljanje oborinskim vodama pokazao se kao izvrsno rješenje za učinkovito prihvaćanje oborinskih voda i njihovu infiltraciju, retenciju ili akumulaciju. Sustav će prihvatiti i pohraniti višak oborinske vode te je također zaštititi od zagađenja. Prihvaćena voda može se polagano infiltrirati u okolno tlo čime se prihranjuju vodonosnici. Osim toga, postoji mogućnost akumuliranja vode i njeno ponovno korištenje za npr. sanitarne potrebe, pranje javnih površina ili navodnjavanje. Neovisno o načinu primjene, Pipelifov sustav desetljećima funkcionira pod različitim okolnostima brinući o vodi koja postaje sve važniji prirodni resurs.

Stormbox

Ključna komponenta sustava je Stormbox – modularni sustav otvorenih, šupljih plastičnih elemenata (kutija) od kojih se jednostavno mogu izraditi podzemni spremnici različitih veličina (volumena). Elementi se, zahvaljujući jednostavnom „click&stack“ sustavu, ugrađuju po principu veza opeke omogućujući time ujedno i brzu gradnju. Ovisno o namjeni, sustav se omotava geotekstilom čime se omogućuje infiltracija tj. postupno ispuštanje vode u okolno tlo. Ako je predviđeno zadržavanje vode i njena ponovna uporaba ili postepeno ispuštanje u kanalizacijski sustav, Stormbox spremnik potrebno je omotati geotekstilom i geomembranom koja osigurava vodonepropusnost.

Novost je da smo sustav za gospodarenje oborinskim vodama upotpunili elementom koji omogućuje kontinuirano praćenje razine vode u spremniku u stvarnom vremenu.

Smart mjerač s brojnim mogućnostima

Zahvaljujući ovom rješenju, upravitelj spremnika stalno je informiran o razini vode u Stormbox kutijama, a osim toga sustav predviđa i šalje obavijesti o mogućem prelijevanju ili potrebi za čišćenjem. Mjerna stanica s nizom parametara upotpunjuje sustav za gospodarenje oborinskom vodom. Može se koristiti u postojećem odnosno ugrađenom sustavu kao i novim sustavima koji su još u fazi projektiranja. Mjerni podaci obuhvaćaju nekoliko parametara, poput kiše, vlažnosti i temperature okoliša i razine vode u spremniku od Stormbox kutija.

Mjerač predviđa količine vode u spremniku, mogućnost prelijevanja i potrebu za održavanjem sustava. Može kontrolirati dotok, usporediti stvarni i predviđeni iznos dotoka te pratiti promjene u procjenama. Osim toga, sustav slijedi dostupna predviđanja za oborine i kupcima omogućuje e-mail upozorenja u slučaju predviđanja i pojave prelijevanja.

MOGUĆNOSTI SMART MJERAČA

Kontrola količine vode u dotoku:

 • Sustav uspoređuje stvarnu količinu vode s očekivanom količinom
 • Pruža analizu promjena i predviđanja

 Mjerenje koeficijenta infiltracije:

 • Na temelju promjene brzine infiltracije predviđa se potreba za održavanjem

Upozorenje na prelijevanje i poplavu u stvarnom vremenu:

 • Praćenje razine vode u stvarnom vremenu tijekom kiše

Upozorenje do dva dana prije mogućih transfera i poplava:

 • Prati dostupne prognoze padalina i automatski šalje e-mail obavijesti i upozorenja

 PREDNOSTI KORIŠTENJA SMART SUSTAVA

Upozorenja za privatne korisnike:

 • U slučaju predviđenog prelijevanja, sustav informira upravitelja
 • Upravitelj može pravovremeno preuzeti mjere (ispumpati dio zapremine spremnika) kako bi izbjegao materijalne štete na imovini

Upozorenja za upravitelje cesta:

 • U slučaju poplave tunela, sustav može daljinski obavijestiti cestovnog upravitelja o poplavi
 • Administrator može poduzeti mjere kako bi štetu smanjio zatvaranjem dionice ceste
 • Vozači će moći odabrati alternativni put kako ne bi poplavili vozilo

Upozorenja za voditelje trgovačkih centara:

 • Sustav može informirati upravitelje velikih trgovina o mogućoj pojavi poplave
 • Upravitelj zatvara dijelove parkirališta ili cijelo parkiralište u opasnosti od poplave, određujući zamjenska parkirna mjesta
 • Ulaz na parkiralište je blokiran

Servisna upozorenja:

 • Praćenje razine onečišćujućih tvari u spremniku
 • Automatsko slanje obavijesti o potrebi servisa spremnika

KORISNIČKI ZAHTJEVI SMART MJERAČA

Napajanje:

 • Smart mjerač se spaja na električnu mrežu
 • potreban napon je 220 V

Priključak za Internet:

 • modem mora biti povezan s internetom
 • povezati se može putem Mini SIM kartice s podrškom za 3G / 4G, a za prijenos podataka trebalo bi osigurati 1-2 GB mjesečno

ELEMENTI SMART MJERNOG SUSTAVA:

 • Modem
 • Senzor tlaka vode (kabel od 20 m)
 • Mjerač kiše / meteorološka stanica
 • Senzor temperature i vlage
 • Kabel za napajanje i kabeli za spajanje senzora
 • Stup za pozicioniranje meteorološke stanice (nije obavezno)

 ŠTO JE SMART PORTAL?

Svaki korisnik Smart sustava ima mogućnost korištenja Smart portala koji sadrži izbornike: status, održavanje, povijest, svojstva i upozorenja. Portal korisniku pruža informacije o trenutnom i očekivanom vremenu kao i prognozu razine vode u spremniku. Također su predviđene aktivnosti čišćenja na temelju promjene brzine infiltracije vode u spremnik. Brzina infiltracije izračunava se na temelju pada vodostaja nakon završetka kiše. Na portalu su dostupni i podatci o svim prethodnim kišama od ugradnje sustava tako da se može pratiti količina dotoka i promjena razine vode u spremniku za odabrani period.

Pipelife Hrvatska d.o.o.