OPASNOST JE MOJE ZANIMANJE, 3. dio

  1. Zašto zaštitu od vlage treba položiti tako da na rubovima bude savijena, kako bi se zaštitili i zidovi?

Vlaga u podlozi može tijekom vremena iz zidova prijeći na parket, pa zato zaštitu stavljamo tako da svojim rubom prelazi na zidove barem dva centimetra iznad razine položenog parketa. To će prekriti rubna letvica.

Takvo će polaganje spriječiti da parket upija vlagu iz zida, što bi se moglo lako dogoditi bez zaštite od vlage, ali ako je položena tako da uokolo zidova postoji od 5- do 7-milimetarska rubna dilatacija. Parket bilo koje veličine može, naime, zbog svog sastava upiti mnogo vlage i sa čeone strane.

  1. Zašto je važno provjeriti otpornost podloge na podizanje?

Čak i ako parket polažemo u najpropisnijim uvjetima, zbog neprestanih kolebanja dimenzija doći će do stvaranja stalne napetosti i opterećenja, koja se onda preko ljepila prenose na podlogu. Takva opterećenja najčešće mogu oštetiti i samu podlogu.

Najtočnije ispitivanje može se dobiti pomoću dinamometra PressoMess, koji radi po metodi Shear.

Podlogu prvo treba dobro očistiti od prljavštine i prašine. Potom se epoksidnim ljepilom na određenoj međusobnoj udaljenosti lijepi par parketnih dašćica. Kad je ljepilo suho (24 sata), među dašćice se namješta dinamometar.

Okretanjem ručice na napravi stvara se napetost između podloge i parketnih dašćica, koja postaje sve veća, zbog čega se tanji ili deblji sloj podloge odlama.

Na manometru naprave možemo očitati najveću otpornost podloge na podizanje, koja je izražena u N/mm².

U sljedećoj tabeli navedene su različite vrijednosti za otpornost podloge na podizanje te na prikladnost cementnih podloga.

  1. Zašto treba provjeriti da li je podloga ravna?

Zbog neravne podloge ne može biti ravna ni površina položenog i brušenog parketa. Neravan donji sloj će polagaču onemogućiti da brušenjem dobro izravna parket, jer se neravnine i valovita podloga pokazuju na gornjem sloju.

k03-46-01Trimilimetarske ili manje razlike u visini možemo kod polaganja izravnati  vezivnim slojem, to jest ljepilom, ali ako su neravnine veće od tri milimetra, potrebno je prije polaganja parketa položiti masu za izravnavanje.

  1. Zašto treba provjeriti visinu pragova i mogućih drugih podnih obloga?

Provjeravanje visine pragova i drugih podnih obloga važno je zato, da nakon završnog polaganja parketa ne obrusimo više no što je potrebno. Time bismo, naime, skratili njegov vijek uporabe.

IZVOR
P. M. Viscardi: Il pericolo č il mio mestiere, Professional Parquet, svibanj / lipanj 2003., str. 118–120