“CROSKILLS – Build Up Skills Croatia”-prema kontinuiranoj izobrazbi

U okviru projekta CROSKILLS, koji uz potporu programa Inteligentna energija Europe provodi osam hrvatskih partnera na čelu s Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja RH, pripremaju se Nacionalne smjernice za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti.

projektKako smo već pisali u prethodnom broju časopisa, Nacionalne smjernice za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti ujedno trebaju omogućiti tržišno vrednovanje građevinskih radnika te doprinijeti ostvarenju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti. Izrada Nacionalnih smjernica oslanja se na doprinose svih relevantnih sektora u području obrazovanja, energetike i graditeljstva, koji su aktivno uključeni u proces njihove izrade u okviru multi-sektorske radne skupine, pod nazivom Nacionalna kvalifikacijska platforma.

kvalifikacijska platformaPrvo nacionalno savjetovanje krajem veljače 2013. organizirano je ujedno i kao prvi sastanak Nacionalne kvalifikacijske platforme, u kojoj se okupilo 64 predstavnika 51 organizacije iz različitih sektora – državnih tijela i agencija, strukovnih udruženja, sindikata i komora koje okupljaju različite profile građevinskih zanimanja u obrtništvu, građevinskoj industriji i energetici, strukovnih građevinskih i tehničkih škola, lokalnih i regionalnih samouprava te energetskih agencija, financijskih institucija, upravitelja zgrada i udruga stanara, te pojedinačnih tvrtki (proizvođača tehničkih sustava i opreme, izvođača građevinskih radova) aktivnih u području energetske učinkovitosti.

Prema procjenama projekta, broj građevinskih radnika i instalatera sustava s obnovljivim izvorima energije koje će trebati obrazovati u svim profilima procijenjen je na oko 43,700, uz napomenu da je poteškoću u izradi procjene predstavljalo nepostojanje ili nepotpunost statističkih podataka o razini obrazovanja postojećih radnika, osobito u neregistriranim djelatnostima (‘sivoj ekonomiji’), a valja uzeti u obzir i to da jedna osoba često obavlja više vrsta građevinskih poslova. Teško je egzaktno procijeniti buduće potrebe za obrazovanjem radnika po pojedinim građevinskim zanimanjima, budući se početno stanje temelji na procjenama, te bi bilo korisno prikupiti dodatne informacije gdje god su one možda dostupne. Rezultati ankete koja je provedena na uzorku od oko 200 obrta pokazuju nedovoljno poznavanje energetski učinkovitih tehnologija među vlasnicima i zaposlenicima obrta u graditeljstvu, a prepreku predstavlja i nepostojeći sustav motivacije za ulaganje u dodatno obrazovanje.

prepoznati sustavno i dostupno obrazovanje i osposobljavanjeU sustavu strukovnog obrazovanja – budući radnici – uz nekoliko iznimaka, još uvijek nedostaju službeno propisani standardni nastavni predmeti koji bi ponudili na adekvatan način znanja o ovoj problematici, te poučavali vještine izvedbe dijelova ili cjelina pojedinih tehnoloških sustava. Osim toga, treba educirati i nastavnike struke – prema nekim procjenama oko 150 nastavnika graditeljske i strojarske struke – ne samo onih koji predaju specifične predmete, nego sve koji bi mogli sudjelovati u osposobljavanju već postojećih građevinskih radnika. Ukupne površine objekata koje bi se trebale izvoditi do 2020. godine zahtijevale bi stručno osposobljavanje najmanje 250 trenera i edukatora, što uključuje i edukatore iz proizvođačkih i izvođačkih tvrtki. Statistike učenika koji su 2012. godine završili strukovne obrazovne programe u sektoru graditeljstva i geodezije upućuje na slab ili nikakav interes za pojedina zanimanja kao što su fasader, kamenorezac, niz pomoćnih zanimanja u graditeljstvu, kao i program općeg naziva ‘građevinski radnik’. Također, s obzirom na dugotrajan proces verifikacije promjena, nadopuna ili novih kurikuluma od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, preporuka Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih jest da se treba primarno okrenuti postojećoj radnoj snazi.

Članovi Nacionalne kvalifikacijske platforme prepoznali su nekoliko ključnih elemenata buduće vizije koju bi trebale ostvariti Nacionalne smjernice, a to su:
– Sustavno i dostupno obrazovanje i osposobljavanje
– Certificiranje i kontrola kvalitete
– Efikasn(ij)a državna uprava
– Konkurentnost radnika
– Zadovoljstvo vlasnika/investitora
– Potražnja za obrazovanjem
– Podizanje svijesti o energetskoj učinkovitosti na kolektivnoj razini
– Interdisciplinarnost s drugim strukturama znanosti o okolišu

rasprava o zakonodavnim mjeramaU travnju i svibnju održano je u Zagrebu i Rijeci pet konzultativnih sastanaka sa sektorskim fokus grupama, u cilju prikupljanja prijedloga prioritetnih mjera za uključenje u nacrt Nacionalnih smjernica. Na konzultacijama su se okupili članovi Nacionalne kvalifikacijske platforme, kao i drugi relevantni dionici, iz gospodarskog sektora – građevinarstva i energetike, javne uprave, financijskih institucija, strukovnih udruženja i stručnih udruga u graditeljstvu, energetici te upravljanju zgradama, kao i obrazovnog sektora. Iako su se sudionici pojedinačnih konzultacija razlikovali strukturom i sektorskom pripadnošću, pokazalo se da su prepoznati isti problemi, a predložene mjere međusobno se nadopunjuju. Među zakonodavnim mjerama predloženo je, primjerice, propisivanje dodatnog kriterija tehničke sposobnosti u okviru procedure javne nabave koji bi se odnosio na korištenje educirane radne snage, uvođenje zakonske obveze zelene javne nabave, donošenje propisa o obveznoj certifikaciji (ovlašćivanju tvrtki i obrta) koji bi uključivao uvjete edukacije, stroža kontrola provođenja zakonskih normi te sankcije za neprovođenje postupaka, uključujući ukidanje/oduzimanje energetskih certifikata. Potrebno je zakonski predvidjeti poticaji za investitore koji ulažu u energetski učinkovitu gradnju, država treba korištenjem educirane i licencirane radne snage u svojim javnim natječajima davati primjer ostalim investitorima, dok poslodavcima treba omogućiti olakšice za ulaganje u obrazovanje radnika u području energetske učinkovitosti. Kao jednu od tehničkih mjera mnogi su predložili izradu centralnog registra relevantnih obrazovnih ustanova i obrazovanih/certificiranih radnika, čime bi se ujedno unaprijedila kontrola kvalitete; također je tu i izrada/ažuriranje kurikuluma za građevinske radnike i građevinske tehničare za područje energetske učinkovitosti, te potreba unaprjeđivanja provedbe prakse srednjoškolaca u tvrtkama proizvođačima. Među općim mjerama ističe se potreba za promidžbom graditeljstva kao zanimanja, kao i vezanih mogućnosti obrazovanja i certificiranja, te se predlažu nacionalne info i marketinške kampanje.

Drugo nacionalno savjetovanje održava se 04.-05. srpnja 2013. u Termama Tuhelj. U ovom ključnom stadiju projekta, oslanjajući se na prijedloge prioritetnih mjera prikupljene kroz konzultativni proces, nacionalno savjetovanje osmišljeno je kao zajedničko akcijsko planiranje buduće provedbe Smjernica, u kojem sudjeluju mnogobrojni članovi Nacionalne kvalifikacijske platforme.

Očekivani rok za dovršenje Nacionalnih smjernica jest rujan ove godine, no pravi posao tek tada počinje – njihovo pretvaranje u operativni dokument, na način da iste budu usvojene odnosno podržane od strane ključnih institucija i sektorskih interesnih organizacija. Stoga će biti potrebno mobilizirati što veći broj takvih institucija i organizacija da u okviru svoje nadležnosti i utjecaja planiraju aktivno uključenje u provedbu Nacionalnih smjernica odnosno njihovih prioritetnih mjera. To se osobito odnosi na institucije koje će biti predviđene kao nositelji pojedinih mjera, među kojima se ističu resorna ministarstva i agencije nadležna za sektore obrazovanja, obrta, poduzetništva i gospodarstva, strukovne organizacije u građevinskom i energetskom sektoru, te financijske institucije.

Više o projektu i radu Nacionalne kvalifikacijske platforme možete pratiti i na web stranici projekta http://croatia.buildupskills.eu/hr/home

REC-Regionalni centar zaštite okoliša – ured u Hrvatskoj
Irena Brnada – voditeljica ureda