Sanacija spremnika pitke vode u Oldenburgu, Njemačka.

Čista pitka voda za Oldenburg – zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji površinske zaštite u RWB Donnerschwee.

Prije više od 100 godina vodotoranj je pušten u pogon kao centralni dio tadašnje vodoopskrbne mreže.  Taj  vodotoranj, koji se od 1996. godine nalazi pod spomeničkom zaštitom, u funkciji je i danas. Sa spremnikom veličine 500 m3 u svom gornjem dijelu ima „samo“ funkciju povećanja pritiska  pri opskrbi pitke vodom koja se  za Oldenburg osigurava dijelom iz vodovoda u Donnerschwee, a dijelom iz VWG Oldenburg u Sandkrug i Alexandersfeld.
Za prvi vodospremnik volumena 2.000 m3 tražena je sanacija.
U suradnji s proizvođačem materijala MC-BAUCHEMIE realiziran je premaz, koji svojom teksturom i otpornošću na koroziju daje dobar primjer kvalitete.

k051-MC-01-300.gifTraženi zahtjevi
Zahtjevi za zaštitni premaz bili su  vrlo visoki –  s jedne strane tu je grad Oldenburg koji je jedan od gradova u njemačkoj s najboljom kvalitetom pitke vode, te s druge strane strogi propisi u području opskrbe pitkom vodom.
Zahtjevi za površine vodospremnika uslijed opasnosti od posljedica moguće kontaminacije pažljivo su regulirani. Pohrana vode ne smije u bakteriološkom, kemijskom, fizičkom ili biološkom pogledu negativno utjecati na kvalitetu vode.

Zahtjevi u potpunosti pogođeni i premašeni
Od MC-Bauchemie razvijen te od certificiranog izvođača u RWB Donnerschwee izveden  potpuno mineralni sistem MC-RIM PW, je sistem koji u potpunosti ispunjava sve zahtjeve.
Vrijednosti koeficijenta voda-cement nalaze se znatno ispod maksimalno propisanih graničnih vrijednosti za mortove za premazivanje od(w/z)eq ≤0,50.
Vrlo bitan kriterij kod premazivanja spremnika za vodu s mineralnim slojevima  je ukupan volumen pora. Propisano je da poroznost morta utvrđena odgovarajućim mjerenjem nakon 28 dana pohrane vode i 24 satnog vakumskog sušenja mora biti ≤12 Vol. % . S ukupnim volumenom pora, kod svježeg morta, daleko ispod zadanih 5 Vol. % MC-RIM PW 10 i PW 30 nudi izuzetna svojstva vezana uz nepropusnost.
U praksi su višestruko potvrđene vrijednosti, za MC-RIM PW 10 i  PW 30 su < 6 Vol.%, (u nekim slučajevima  i do 4 Vol.%). Navedene vrijednosti znatno su niže od dozvoljenih, čime sustav MC-Bauchemie bitno premašuje propisane zahtjeve.
Iznimne vrijednosti temelje se na sasvim novoj, od MC-Bauchemie razvijenoj kombinaciji veziva, patentiranoj pod robnom markom DySC®-Technologie (Dynamic SynCrystallisation).

k051-MC-02-300.gifPovršinska zaštita koja će Vas uvjeriti  zahvaljujući  DySC®-Technologiji
Komponente sistema MC-RIM PW mineralni su premazi, čija nepropusnost i postojanost kroz vrijeme upotrebe ne slabi već se povećava.
Matrica veziva kroz rekristalizaciju i stvaranja minerala postaje sitnija.
Nano čestice djeluju kao jezgre kristalizacije koje dovode do stvaranja novih čestica što dovodi do mineralizacije matrice morta. U alkalnim područjima nastaju gelovi, koji matricu morta dodatno ojačaju i zatvaraju.
Na taj način ukupna se poroznost u sloju ne povećava – kao u uobičajenim premazima – nego suprotno, ukupna poroznost se smanjuje, kao što su i potvrdila dugoročna ispitivanja kroz period od 24 mjeseca provedena od strane neovisnog instituta.
Kripto kristalni gelovi su u dinamičkoj ravnoteži s kristalnim fazama, tako da kontinuirano stvaraju nove mineralne formacije te u konačnici osiguravaju dugotrajnu zaštitu i iznimnu otpornost na abrazivna djelovanja. Na taj način osiguravaju dugovječnost i sigurnost uz očuvanje kvalitete pitke vode.
Koncept DySC®-Technologije osigurava visoku gustoću materijala, koju karakterizira visoka postojanost na hidrolizu. Svi MC-RIM proizvodi miješaju se s vodom i na mineralnoj su bazi.
Kod sanacije prve vodene komore RWB Donnerschwee korišten je MC-RIM PW 10 kao površinska zaštita u vertikalnim dijelovima i područjima iznad glave kao i MC-RIM PW 30 kao površinska zaštita u horizontalnim dijelovima.

Obrada i sanacija
Vještačenjem  je utvrđeno da je stari premaz od morta u debljini 3mm omekšao te da su na zidovima, stropu te područjima  poda vidljiva mnoga oštećenja u betonu.
Prije nanošenja novog premaza na prvom vodospremniku bilo je potrebno napraviti niz pripremnih radova.
Prije svega, odstranjen je postojeći omekšali stari sloj. Odstranjivanje starog sloja te ohrapljivanje površine provedeno je metodom tzv. Kugličnog odzrnjavanja. Pri toj pripremi otvorile su se šupljine u betonu koje su djelomično sadržavale zagađenu vodu. Iz tog razloga bilo je potrebno šupljine u potpunosti otvoriti i očistiti te zapuniti odgovarajućim materijalom  poput  Nafufil KM 250.
Kugličnim odzrnjavanjem očišćena armatura  zaštićena je mineralnim cementno vezanim sredstvom za zaštitu od korozije.
Oštećenja i neravnine  na površini sanirana su odgovarajućim mortom.  Nakon završetka tih radova moglo se započeti s nanošenjem zaštitnog premaza.
Premaz za zaštitu površine MC-RIM PW 10 nanošen je u području stropa i zidova u dva sloja mokro mlaznim postupkom. Područje stropa izvedeno je  u kapljičnoj strukturi, a zidovi su nakon nanošenja drugog sloja ručno zaglađeni. Na području poda zaštitni premaz MC-RIM   PW 30 nanošen je ručno te detaljno zaglađen.
Na kraju valja istaknuti da prvi Vodospremnik RWB-a Donnerschwee sada zahvaljujući sistemu  MC-RIM PW ima dugotrajnu i vrlo sigurnu zaštitu betonskih površina. Sistem MC-RIM PW danas spada među najmodernije sisteme na tržištu  čija primjena kontinuirano raste širom svijeta.

MC-Building Chemicals d.o.o.