KÖSTER SUSTAVI HIDROIZOLACIJA S NEGATIVNE STRANE OBJEKTA – podrumski prostori, šahtovi, okna dizala, spremnici


Što znači pojam hidroizolacija s negativne (unutarnje) strane objekta?
Hidroizolacija objekta izvodi se uvijek s vanjske (pozitivne) strane objekta, no vrlo često dolazi do procurivanja vode u podrumske prostore. Uzrok tomu su:
– loše izvedena horizontalna ili vertikalna hidroizolacija (loše odrađeni detalji)
– oštećenje hidroizolacije tijekom izvedbe (prilikom zatrpavanja građevne jame) ili nakon izvedbe (npr. izvedbom naknadnih prodora)
– naknadno nastale pukotine u konstrukciji (npr. konstrukcija izvedena od vodonepropusnog betona → nema hidroizolacije → pojava pukotina u konstrukciji uslijed rada objekta → prodor vode kroz pukotine
– Slijeganje temelja i izvanredni događaji poput potresa

k051-Koster-01-200.gifUkoliko je moguće, sanaciju hidroizolacije preporuča se izvesti s vanjske (pozitivne) strane objekta, a ukoliko to nije moguće (onemogućen ili otežan pristup i iskop građevne jame), sanacija se mora izvesti s unutarnje, često nazivane negativne strane objekta.

Svaka hidroizolacija koja se u tom slučaju ugrađuje mora biti otporna na negativan pritisak, obzirom da voda prodire kroz konstrukciju i dopire do unutarnjeg završnog sloja na koji stvara pritisak što može na kraju rezultirati otpadanjem žbuke, ljuštenjem završnih premaza, te pojavom ponovnih procurivanja.

Zidovi podruma često nisu dostupni s vanjske strane. Takve zidove moguće je izolirati samo s unutarnje (negativne) strane.

 Najčešći primjeri hidroizolacije objekata  s negativne strane:
– Hidroizolacija podruma iznutra
– Hidroizolacija vodosprema ili silosa izvanav
– Hidroizolacija okna dizala
– Hidroizolacija tunela iznutra

k051-Koster-02-300gif.gifZašto KÖSTER hidroizolacijski sustavi?
Hidroizolacija s negativne strane objekta znatno je zahtjevnija od hidroizolacije s pozitivne strane, obzirom da voda pod pritiskom (koja prolazi kroz konstrukciju) te nastanak kristala soli (koji su prisutni u kapilarama i zapunjavaju pore) stvaraju velik pritisak na unutarnje slojeve. Sanacija se u tom slučaju ne smije izvesti elastičnim i paronepropusnim materijalima obzirom da se isti ne mogu ”oduprijeti” gore spomenutom pritisku, s vremenom se odvajaju od podloge što na kraju rezultira ponovnim prodorom vode u unutrašnjost objekta.
KÖSTER je za takva područja primjene razvio specijalni kruti cementni kristalizirajući hidroizolacijski premaz pod nazivom NB 1 Sivi.
Korak 51-2015.inddKÖSTER NB 1 Sivi karakterizira jaka otpornost na negativan pritisak (čak do 13 bara), a to mu omogućava svojstvo kristalizacije. Kako nastaje proces kristalizacije? U samom premazu dolazi do kemijske reakcije, odnosno sastojci u premazu reagiraju s vodom i slobodnim dijelovima vapnenca (prisutnog u mineralnim podlogama) čime se stvara kalcij-hidroksid unutar same podloge. Nakon toga, potencijalne hidrauličke komponente (alkalni silikati) u premazu reagiraju isključivo u prisustvu kalcij-hidroksida u podlozi i stvaraju kalcij-silikate koji hidratiziraju. Praktično KÖSTER NB 1 Sivi prodire u podlogu, postaje sastavni dio podloge i na taj način hidroizolira objekt prilikom čega hidroizolacija ostaje paropropusna.

Reakcija zatvara pore u betonu što premazu KÖSTER NB 1 Sivi omogućava:

 • Iznimnu vezu s podlogom (vrlo visoka čvrstoća prionjivosti)
 • Otpornost na pozitivan i negativan pritisak vode (do 13 bara)
 • Otpornost na kristalizaciju soli
 • Vodonepropusnost
 • Efekt samozacjeljivanja na razini mikropukotinama (mogućnost naknadne kristalizacije te brtvljenje novonastalih mikropukotina)

Važno:
– KÖSTER NB 1 Sivi otporan je na negativan pritisak do 13 bara (stupac vode visine 130 metara).
– KÖSTER NB 1 Sivi ne sadrži sastojke koji bi mogli izazvati koroziju.
– KÖSTER NB 1 Sivi je primjenjiv na poroznim mineralnim podlogama.

Osim toga NB 1 Sivi karakterizira: 

 • Otpornost na soli (kloride, sulfate i fosfate)
 • Sprječava kretanje soli kroz podlogu
 • Certificiran za upotrebu u spremnicima pitke vode
 • Ne sadrži spojeve koji mogu uzrokovati koroziju armature
 • Ne sadrži hlapive organske spojeve (VOC) te ne ispušta spojeve štetne za okoliš
 • Iznimno paropropusan (μ = 60)
 • Jednostavna ugradnja – dugo otvoreno vrijeme vezanja
 • Može se bojati, žbukati, obložiti keramikom ili ostaviti kao završni sloj

Uvjeti za podlogu
Podloga na koju se premaz nanosi mora biti čista, čvrsta, bez ostataka ulja, masti i svih nevezajućih čestica koje bi mogle smanjiti prionjivost podloge.
Stare žbuke na bazi vapna moraju se ukloniti sve do nosive konstrukcije: betona, opeke ili kamena. Na sve ostale građevinske materijale premaz NB 1 Sivi se ne može ugrađivati. Ukoliko je potrebno, podloga se prethodno može poravnati cementnim reparaturnim mortom kao što je npr. KÖSTER Reparaturni Mort NC (mort se može nanijeti u jednom nanosu u debljinama od 4-50 mm).

k051-Koster-03-300gif.gifUgradnja
Nakon adekvatne pripreme, podloga se tretira temeljnim polimer-silikatnim premazom KÖSTER Polysil TG 500 (ugrađuje se četkom ili špricanjem), potrošnje 120 – 250 g/m2, ovisno o upojnosti podloge. Nakon otprilike 30 minuta, podloga je spremna za ugradnju premaza NB 1 Sivi.
Materijal se miješa s vodom, uz pomoć sporo rotirajuće mješalice prilikom čega se prah postepeno dodaje u vodu. Vreća od 25 kg KÖSTER-a NB 1 Sivi se miješa s 8l vode. Vrijeme miješanja iznosi minimalno 3 minute (sve dok se ne postigne homogena smjesa bez grudica). Otvoreno vrijeme za ugradnju (pri +20 °C) iznosi 2h.
KÖSTER NB 1 Sivi se ugrađuje u najmanje 2 sloja koristeći četku ili adekvatni stroj za špricanje a očekivana potrošnja iznosi 3.5 – 4 kg/m2 (u slučaju jačih pritisaka vode sa kontra strane potrebno je nanijeti i treći sloj premaza).
Nakon ugradnje hidroizolacijskog premaza, ugrađuje se završni sloj hidrofobnog premaza KÖSTER Polysil TG 500, koji učvršćuje podlogu i dodatno sprječava isoljavanje. 

Izvedba detalja
Prilikom ugradnje hidroizolacijskog sustava potrebno je obratiti posebnu pažnju i pravilno izvesti specifične detalje, a to su:
1. Spojevi pod-zid
Izvode se ugradnjom holkera (zaobljenja) od reparaturnog morta pod nazivom KÖSTER Reparaturni Mort NC, potrošnje 2 – 2.5 kg/m’. Dužina horizontalne/vertikalne stranice holkera mora iznositi 4 – 6 cm.
2. Prodori instalacija
Prodore instalacija potrebno je zabrtviti trajnoplastičnom masom KÖSTER KB-Flex 200, pastom na bazi poliolefina koja se može ugrađivati čak i na aktivne prodore vode (pasta otporna na negativan pritisak do 0,75 bara). Pasta se ugrađuje između cijevi i konstrukcije ili kroz samu cijev kroz koju prolaze instalacije. Dubina utiskivanja mora biti minimalno 8 cm a ukoliko je potrebno, prazan prostor se prethodno može zapuniti građevinskom PUR-pjenom (radi manje potrošnje paste). Nakon brtvljenja, prodor se zatvara brzoveznim mortom KÖSTER KB-Fix 5 (vrijeme vezanja nakon miješanja s vodom iznosi 5 minuta).

Korak 51-2015.inddUkoliko su na objektu prisutni aktivni prodori vode, potrebno ih je prije ugradnje hidroizolacijskog sustava sanirati s brzoveznim mortom KÖSTER Waterstop – mort koji nakon miješanja s vodom veže u roku od 30 sekundi a može se ugrađivati direktno na aktivan prodor vode. Navedenim mortom ponekad se izvode i holkeri na spojevima pod-zid (kod betonskih konstrukcija voda često zna prodirati na tim mjestima).

Aktivni prodori vode mogu se također riješiti jedinstvenim KÖSTER KD Sustavom, koji se sastoji od 3 proizvoda: hidroizolacijski brzovezni premaz (KD 1), visokoreaktivni prah (KD 2) te tekućina za brtvljenje (KD 3).

Unutar nekoliko sekundi aktivni prodori vode brtve se suhim prahom KD 2, koji se utrljava na površinu, odnosno prah se uzima u ruke i formira se kugla koja se postavlja direktno (!) na prodor. Nakon zaustavljanja prodora vode, postupak hidroizoliranja se nastavlja: ugrađuje se brzovezna cementna hidroizolacija KD 1, utrljava se prah KD 2 (na svježi KD 1 koji ga površinski isušuje), bez čekanja nanosi se tekućina KD 3 (za brtvljenje) te se na kraju nanose 2 sloja KD 1 (brzovezna hidroizolacija otporna na negativan pritisak)

k051-Koster-06-300.gifZaključak
Hidroizolacija s negativne strane je moguća i izvediva uz upotrebu adekvatnih materijala i sustava kao što je KÖSTER NB 1 Sivi (i prateći proizvodi). Ukratko, da bi sustav bio funkcionalan, potrebno je sa unutarnje strane izvesti bešavnu ”kadu”, odnosno premaz je potrebno nanijeti na horizontalnu i vertikalnu površinu. Na sve dijelove na kojima sustav nije nanešen – postoji velika opasnost od prodora vode. Često pitanje od strane investitora glasi: ”Do koje visine se preporuča nanijeti premaz?”. Premaz je potrebno nanijeti (gdje je to moguće) minimalno 1m iznad vanjske kote terena ili 1m iznad gornje granice pojave vlage.

U nekim ekstremnim slučajevima (posebice kod zidanih konstrukcija) voda se može kapilarno podići i na drugu etažu (obzirom da je sa unutarnje, podrumske strane barijera u obliku hidroizolacijskog premaza i voda se kapilarno uzdiže) te se u tom slučaju često mora izvesti i prekid kapilarne vlage. Prekid kapilarne vlage tj. izvedba horizontalnih barijera kemijskim sredstvima (injekcijske tekućine, gelovi, kreme) je daleko najkvalitetnije rješenje obzirom da vlaga ostaje pri samom dnu konstrukcije i više se ne uzdiže po zidovima, no ovu temu ćemo posebno razraditi u sljedećim člancima.

Korak 51-2015.inddReference
1. Vodosprema Jurjevska, Zagreb
Ugradnja KÖSTER NB 1 Sivi u spremnicima pitke vode
2. Tunel Viktorovac, Sisak
Ugradnja KÖSTER NB 1 Sivi špricanjem
3. Stambena zgrada, Zagreb
Ugradnja KÖSTER NB 1 Sivi četkom

Za više informacija posjetite web stranicu www.koster.hr

Köster Hrvatska d.o.o.