Mapei smjernice za ugradnju toplinsko-izolacijskih fasadnih sustava u visokogradnji – Mapatherm sustav

Svijest o energetskoj učinkovitosti
Sve donedavno energetskoj učinkovitosti zgrada nije se pridavala velika pažnja, no u posljednje vrijeme, uslijed problema s globalnim zatopljenjem, zagađenjem i onečišćenjem, raste svijest o potrebi očuvanja okoliša te smanjenja potrošnje energije. Isto tako, zakonska regulativa obvezuje sve nas uključene u proces izgradnje da počnemo razmišljati o poboljšanju toplinsko-izolacijskih svojstava građevina u svim fazama gradnje – od projektiranja, izvođenja do održavanja.

Toplinsko-izolacijski fasadni sustav sastoji se od niza različitih materijala i dodatne opreme (ljepila, izravnavajuće mase, toplinsko-izolacijske ploče, pri­čvršćenja, mrežice za ojačanja, temeljnih premaza, završne žbuke i dr.). Svaki od njih treba biti pravilno odabran te kvalitetom udovoljavati zahtjevima važećih normi kako bi se na kraju izvela pouzdana i dugotrajna fasada.

Zbog toga je Europska Unija ovlastila EOTA-u (Europsku organizaciju za tehnička dopuštenja) da izradi tehničke preporuke za toplinsko-izolacijske fasadne sustave. Kao rezultat toga izdana je tehnička preporuka ETAG 004 (Europska tehnička dozvola) u kojoj su navedene sve referentne norme za ispitivanje različitih toplinsko-izolacijskih sustava prema kojima se ti sustavi certificiraju. ETA certifikat izdaje se samo na osnovi detaljno provedenih prethodnih ispitivanja propisanih u ETAG-a 004 smjernicama izdanima od strane EOTA-e. Na taj se način garantira da toplinsko-izolacijski fasadni sustavi zadovoljavaju stroge kriterije te se mogu koristiti u tu svrhu. ETA pritom daje ovlaštenje proizvođaču da stavi CE oznaku za svoje proizvode koja korisniku jamči da isti proizvodi odgovaraju svim normama i propisima u pogledu mehaničke stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, sigurnosti za korisnika u svakodnevnom korištenju, higijene, zvučne izolacije i potrošnje energije.

Mapei je, kao jedan od najvećih svjetskih proizvođača materijala za graditeljstvo, uložio puno truda i sredstava u analiziranje navedene problematike kako bi, uz što bolje razumijevanje kriterija koji se moraju zadovoljiti, ponudio najkvalitetnije sustave za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada. U nastavku teksta predstavit ćemo Mapejev sustav toplinskih fasada – MAPETHERM.

Toplinska izolacija

Mapei istraživanje i razvoj Mapetherm sustava
Mapei je ušao u sektor razvoja i proizvodnje toplinsko-izolacijskih fasadnih sustava tek nakon detaljne dubinske analize kompletne tematike; od sila i naprezanja, koja se javljaju u izolacijskim pločama ugrađenima na fasadama, do potrebe da svi materijali/proizvodi unutar sustava moraju zajednički djelovati u sinergiji radi postizanja potrebnih svojstava cjelokupnog kompozitnog fasadnog sustava.

k46-mapei-1-700

Maptherm sustav
Ispravan i funkcionalan toplinsko-izolacijski fasadni sustav uključuje pažljiv odabir ne samo toplinske izolacije, već i svih materijala za pripremu podloge, lijepljenje i izravnanje površine do završne dekorativne obrade. Također, pravilno projektiranje i izvedba, osobito detalja, nužna je za osiguranje funkcionalnosti fasadnog sustava.

Priprema podloge prije ugradnje toplinsko-izolacijskih ploča
Podloga na koju će se ugrađivati fasadni sustav mora biti ravna, mehanički čvrsta, bez slabih dijelova i opasnosti od odvajanja podložne žbuke od podloge, čista, bez tragova prašine, masti, ulja i drugih tvari koje bi mogle smanjiti prionjivost ljepila na podlogu.

Ugradnja toplinsko-izolacijskih ploča
Prije početka lijepljenja izolacijskih ploča potrebno je postaviti podnožni metalni profil. Zatim se izolacijske ploče lijepe specijalnim ljepilom u vodenoj disperziji – ADESILEX FIS 13, koje se miješa s cementom ili pak gotovim cementnim ljepilima MAPETHERM AR1, MAPETHERM AR1 GG te MAPETHERM AR1 LIGHT.

k46-mapei-2-500Ako su izolacijske ploče vrlo glatke, ljepilo je potrebno nanijeti po cijeloj površini u debljini dovoljnoj da se kompenziraju eventualne neravnine na podlozi, ali minimalno debljine 4 mm. Ako je površina ploča hrapavija, ljepilo se može nanositi i točkasto, s tim da pokrivenost ploče mora biti minimalno 40 %.

Uz lijepljenje ploče se mehanički fiksiraju primjenom polipropilenskih pričvrsnica. Kad je podloga čvrsta i ravna, a ljepilo naneseno punoplošno po cijeloj površini ploče, dovoljno je primijeniti 2 pričvrsnice po ploči. S druge strane, kod podloga slabije čvrstoće i točkastog nanošenja ljepila potrebno je ugraditi 6 – 8 pričvrsnica po ploči.

Odmah nakon ugradnje izolacijskih ploča treba ugraditi kutne profile za dodatno ojačanje kuteva (MAPETHERM PROFIL), koji se ne pričvršćuju mehanički, već samo lijepe utiskivanjem u ljepilo.

Koja toplinsko-izolacijska ploča je najbolja?
Toplinska provodljivost najčešće je jedina vrijednost koja se traži od izolacijskih ploča. Zrak je najbolji toplinski izolator, stoga je najbolje koristiti materijal sa što više zarobljenog zraka u obliku mjehurića, dok se sadržaj vlage u materijalu, postizanjem vodoodbojnosti, mora svesti na minimum.
Pritom se nerijetko zanemaruju druga svojstva koja utječu na konačno ponašanje toplinske izolacije u cjelokupnom fasadnom sustavu. Često se ista vrsta izolacijskih ploča koristi, iz navike ili zbog niže cijene, bez detaljnije analize dodatnih zahtjeva, ovisno o tipu, namjeni i položaju zgrade. Najbolji postupak pri odabiru vrste toplinske izolacije je definiranje osnovnih i bitnih svojstava koja se moraju zadovoljiti u pogledu toplinske i zvučne izolacije, zatim otpornosti na požar, čvrstoće, stabilnosti, vodoupojnosti, paropropusnosti, prirodnog sastava i, u konačnici, cijene. Ova svojstva trebaju se sagledati i u pogledu vrste zida, te sve zajedno prilagoditi arhitektonskom rješenju.

Mapei u svom programu nudi sljedeće vrste toplinsko-izolacijskih ploča:
MAPETHERM XPS izolacijske ploče od ekstrudiranog polistirena, imaju hrapavu površinu kako bi se povećala prionjivost ljepila, a karakteriziraju ih niska vodoupojnost, dobra tlačna čvrstoća i izvrsna toplinsko-izolacijska svojstva (koeficijent toplinske provodljivosti λ = 0,032-0,036 W/mK, koeficijent paropropusnosti µ = 80-100).
MAPETHERM EPS izolacijske ploče od sinteriranog polistirena imaju prihvatljiviju cijenu, lako se ugrađuju i imaju izvrsna toplinsko-izolacijska svojstva (koeficijent toplinske provodljivosti λ = 0,034-0,040 W/mK, koeficijent paropropusnosti µ = 30-70).
MAPETHERM M WOOL izolacijske ploče od kamene vune površinski tretirane vodoodbojnim, hidro-očvršćavajućim temeljnim pre­mazom, imaju izvrsnu vatrootpornost, visoku paropropusnost i izvrsno svojstvo zvučnog izoliranja (koeficijent toplinske provodljivosti λ = 0,032-0,048 W/mK, koeficijent paropropusnosti µ = 1,1 – 1,4).
MAPETHERM CORK izolacijske ploče od smeđeg ekspandiranog prirodnog pluta bez korištenih kemijskih veziva imaju izvrsnu paropropusnost i postojanost na starenje te su proizvedene od reciklirajućeg, eko-održivog materijala (koeficijent toplinske provodljivosti  λ = 0,040-0,048 W/mK, koeficijent paropropusnosti µ = 5 – 30).

Izravnavanje i zaglađivanje
Mase za izravnavanje nanose se tek kada ljepilo kojim su ugrađene izolacijske ploče dovoljno očvrsne (ovisno o vremenskim uvjetima, barem 24 sata). Čeličnim gleterom nanosi se jednoličan sloj mase (ADESILEX FIS 13, MAPETHERM AR1, MAPETHERM AR1 GG, MAPETHERM AR1 LIGHT) ukupno 4 mm u dva sloja. U prvi sloj mase debljine 2 mm, dok je još svjež, utisne se alkalnootporna mrežica od staklenih vlakana MAPETHERM NET uz minimalne preklope od 10 cm. Nakon 24 sata potrebno je nanijeti drugi sloj mase debljine 2 mm kako bi se u potpunosti prekrila utisnuta mrežica.
Na rubovima zidova mrežica se mora preklopiti s kutnim profilima. Na svim mjestima otvora (vrata, prozora) potrebno je postaviti dodatni sloj staklene mrežice, i to u smjeru dijagonalnom od linija otvora kako bi se izbjeglo stvaranje pukotina na mjestima kutova gdje su naprezanja najveća.

Završni zaštitni i dekorativni premazi
Nakon potpunog sušenja izravnavajućeg sloja (nakon barem 14 dana pri toplom vremenu) nanosi se sloj temeljnog premaza. Zatim je potrebno pričekati minimalno 12 sati prije nanošenja završne dekorativne žbuke ili boje. Žbuka se nanosi metalnim ili plastičnim gleterima, a zatim se završno obrađuje spužvastim ili plastičnim gladilicama (slika 8), dok se boje nanose valjkom. Preporuča se upotreba obojenih žbuka s indeksom refleksije svjetla minimalno 20 % kako na površini tijekom ljetnih mjeseci ne bi došlo do razvoja visokih temperatura. Tamnije boje mogu značajno povećati površinsku temperaturu uslijed djelovanja sunca te smanjiti trajnost cjelokupnog fasadnog sustava.
Mapei je u tu svrhu razvio tri različita sustava završnih zaštitnih i dekorativnih premaza, ovisno o vrsti baznog materijala (silikona – SILANCOLOR, silikata – SILEXCOLOR ili akrilata – QUARZOLITE). Svaki od tih sustava sastoji se od klasičnog temeljnog premaza (Primer), obojenog temeljnog premaza (Base Coat), završne dekorativne žbuke (Tonachino ili Graffiato granulacije 0,7 do 2,0 mm) i završne boje (Paint).
Kako bi se spriječio prodor vode, zraka ili prašine u unutrašnjost fasadnog sustava, potrebno je na svim kritičnim mjestima (npr. dilatacijama) ugraditi specijalne profile te ih dodatno zabrtviti upotrebom okrugle polietilenske spužvice MAPEFOAM i odgovarajućeg brtvila na bazi akrila (MAPEFLEX AC4) ili poliuretana (npr. MAPEFLEX PU 40 ili MAPEFLEX PU45), ovisno o konstrukcijskom detalju.

Završne napomene
U ovom tekstu pokušali smo ukratko iznijeti osnovne smjernice za projektiranje i izvedbu glavnih toplinsko-izolacijskih fasadnih sustava najviše zastupljenih na našem tržištu. Mapei je nakon dugotrajne analize razvio visokokvalitetne fasadne sustave i zasebne proizvode kojima se mogu izvesti i najzahtjevniji projekti koji će svojim visokim svojstvima toplinskog i zvučnog izoliranja, dugotrajnošću te završnim efektnim izgledom pružiti krajnjem korisniku ugodu i zadovoljstvo življenja i boravljenja u unutarnjim prostorima.
Svi navedeni Mapei Mapetherm fasadni sustavi posjeduju ETA certifikat, čime se mogu koristiti u svim zemljama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj.
Za više informacije posjetite  www.mapei.hr i www.mapei.com.

Mapei Croatia d.o.o.