Liapor zidni paneli za zaštitu od buke prometa

Liapor zidni paneli za zaštitu od buke prometa promotivno predstavljanje izvrsnosti inovativnog postignuća na razvoju učinkovitih rješenja za izolaciju od buke.

Liapor glina učinkovito apsorbira buku
Buka je danas jedan od najvećih problema u zaštiti čovjeka i okoline. Promet – cestovni, željeznički i zračni –  osobito je snažan i djelotvoran izvor uznemiravanja i narušavanja mira. To ne utječe samo na narušavanje kvalitete života, već također vrlo ozbiljno ugrožava i naše zdravlje. Budući da volumen prometa stalno raste, razvoj učinkovite zaštite protiv buke je vrlo važan, kako danas tako i u budućnosti.

Velike površine za bolji mir i tišinu

Liapor zidni paneli za zvučnu izolaciju danas su jedno od najkvalitetnijih alternativnih rješenja za učinkovitu zaštitu protiv buke od prometa. Veliki formati predgotovljenih betonskih panela sastoje se iz dva sloja, konstruktivnog armiranog betona i absorbirajućeg sloja od Liapor laganog betona.

Liapor prozračna ekspandirana glina ovdje ima vrlo djelotvornu ulogu kod upijanja velikog spektra valova zvuka. Apsorbirajući sloj, koji je licem okrenut prema izvoru buke, sastoji se od Liapor laganog betona ispunjenog finom i ujednačenom strukturom zračnog prostora.

k45-liapor-2-200Učinkovito do vrhunskih rezultata

Prema EU standardima EN 1793-1 i EN 1793-2

definirani su sljedeći najviši razredi za:

 • apsorpcije:   A4   DLα > 11 dB
 • izolacije:       B3   DLR > 24 dB.

Liapor ima ateste certificirane u institutima u Njemačkoj i Austriji, prema kojima se i danas kao standardna opcija proizvode zidovi za zaštitu od buke sljedećih razreda za:

 • apsorpcije:   A5   DLα > 16 dB
 • izolacije:       B5   DLR = 45 dB.

Važno je napomenuti da je Liapor sa svojom tehničkom podrškom i iskustvom omogućio u Hrvatskoj održivi razvoj proizvodnje zidova za zaštitu od buke s ovim izvrsnim tehničkim vrijednostima.

 

Potpuna kreativna sloboda

Kako bi učinkovito odgovorili na projektom zadani razred zvučne izolacije forme apsorbirajuće površine i Liapor prozračni lagani betoni mogu biti individualno prilagođeni prema zahtjevanim razredima zvučne izolacije. U isto vrijeme, Liapor zidni paneli za zaštitu od buke omogućuju arhitektima i dizajnerima potpunu kreativnu slobodu, i to na obje strane zidnog panela, na prednjoj strani okrenutoj prema izvoru buke kao i na stražnjoj strani, koje mogu biti i vrlo atraktivno obojane trajno postojanim bojama.

Ekologija i održivost

Liapor se odgovorno odnosi prema današnjem trenutku i važnosti zaštite okoliša i održivosti svojih razvijenih tehnologija. Činjenica je da od prirode moramo uzeti sirovinu, ali je naša stalna obveza i zadatak prirodi višestruko nadoknaditi uzeto. U ovom slučaju ovo se odnosi na sirovinu, Liapor ekspandiranu glinu, bez koje ne bismo mogli ostvariti vrhunske vrijednosti. Izvori potrebne sirovine ekspandirane gline birani su s posebnom pažnjom na područjima koja su nenastanjena, neobradiva i nepošumljena i nalaze se u blizini tvornice.

Površinski iskopi sirovine izvode se planirano i ekološki održivo. Nakon prestanka eksploatacije svi izvori sirovina pretvoreni su u poljoprivredno obradive površine ili su pošumljeni te tako postaju novi obnovljivi izvori kisika i energije. Zbog ovakvog pristupa konačno ostvarena bilanca emisije štetnih plinova u fazi eksploatacije višestruko je  korisna za zaštitu okoliša i ekološku održivost.

Od 2007. god. u Liapor tvornici u Austriji smanjena je emisija štetnih plinova u cjelokupnom procesu proizvodnje za ukupno ≈90 %, što se potvrđuje redovitim nadzorom i kontrolom od Instituta za građevnu biologiju u Austriji (IBO).

Također, kroz sustav pročišćavanja ugrađenog u dimnjaku vraća se u proizvodni proces pepeo i ostala prašina koji su nastali kao tehnološki otpad u proizvodnom postupku.

Voda potrebna u procesu proizvodnje uzima se iz rijeke i vraća se natrag potpuno pročišćena i u istom stanju kvalitete u kojem je bila i uzeta.

 Liapor za budućnost

Izazov je ispunjavati dramatičan rast raznih zahtjeva koji se odnose na energetsku učinkovitost, održivost i zdravlje. Stoga današnji građevni materijali moraju moći odgovoriti na razne i vrlo visoke zahtjeve. Moderni materijali moraju posjedovati optimalnu kvalitetu koja treba jamčiti najveću moguću iskoristivost i funkcionalnost i istovremeno trebaju zadovoljavati široki spektar primjene.

Proizvodi koji nastaju iz prirodne i kvalitetne Lias gline, koju Liapor koristi u vlastitom vrlo sofisticiranom tehnološkom procesu, optimalan su građevni materijal s jedinstvenim i potvrđenim svojstvima.

Liapor zidovi za zaštitu od buke svrstavaju se u najkvalitetnija tehnološka rješenja jer njih karakteriziraju sljedeća svojstva:

 • Izvrsna apsorpcija, razred A5, DLα 16 dB,
 • Izvrsna zvučna izolacija, razred B5, DLR 45 dB,
 • Neograničene mogućnosti i potpuna kreativna sloboda kod oblikovanja,
 • Jednostavan proces proizvodnje, lagana i jednostavna ugradnja,
 • Lagano održavanje uz male troškove,
 • Trajna otpornost na vanjske utjecaje vode, mraza, kemijskih spojeva (kiselina i lužina)…,
 • Stabilnost i trajnost veća od 100 godina,
 • Moguća potpuna obnovljivost, reciklabilnost i ponovna upotrebljivost – (100 %),
 • Doprinos na očuvanju okoliša i održivost najvišeg razreda,
 • Po cijeni, vrlo konkurentno tehnološko i tehničko rješenje.

Zbog svih ovih izvrsnosti Liapor tehnologije, proizvodi i konstrukcije učinkovito ispunjavaju sve zahtjeva koji se od njih traže danas, kao i u budućnosti.

Lias Österreich GesmbH