Jednocjevni sistem potrošne vode za povećanu energetsku efikasnost

Osiguravanje konstantne temperature sanitarne potrošne vode na potrošnim mjestima konvencionalno se osigurava dvocjevnim sistemom s recirkulacijom vode. Pumpa u sistemu vrši cirkulaciju tople vode od izvora topline na kojem se voda zagrijava pa do slavina i natrag. Taj sistem osigurava toplinu vode na slavinama jednake temperature kao i u spremniku tople vode, ali ima i nedostataka.

k44-elgri-0-200Naime, pumpa koja distribuira toplu sanitarnu vodu ima svoju potrošnju električne energije što povećava troškove, a recirkulacijom tople vode daje se dodatna toplina objektu što nepovoljno djeluje u dijelovima godine kad je objekt potrebno hladiti. to posebno dolazi do izražaja kod pasivnih i niskoenergetskih objekata kod kojih je nužno obratiti pažnju i na najmanje, kako gubitke, tako i dobitke energije.

HWAT – jednocjevni sistem cijevi

k44-elgri-2-250Genijalni sistem zbog svoje jednostavnosti. Uzduž cijevi koja provodi toplu sanitarnu vodu kroz objekt, montira se samoregulirajući grijaći kabel koji održava temperaturu vode. Djeluje lokalno, ovisno o uvjetima na pojedinim dijelovima cjevovoda, što znači da ne zagrijava cijev kontinuirano cijelom svojom dužinom. Time se snižavaju troškovi održavanja temperature vode. Koristi se isključivo za održavanje temperature u cijevnoj mreži a ne za dogrijavanje vode. Na taj način, potrošnja energije je svedena na minimum.

Prednosti navedenog sistema:
• navedeni sistem je fleksibilan i štedi prostor s obzirom na to da nema povratnih cijevi
• investicijski troškovi su mali jer nema pumpe za recirkulaciju a duljina cjevovoda je prepolovljena, što je ušteda i na materijalu i na izvođenju
• spremnik potrošne tople vode može se dimenzionirati sa smanjenim volumenom jer nema dogrijavanja recirkulirane vode
• u trenucima intenzivnije potrošnje tople vode nema potrebe za održavanjem temperature tako da se u tim trenucima sistem može isključiti

Iskustva govore da je ušteda energije u odnosu na konvencionalni sistem s recirkulacijom oko 50%.

Elgri d.o.o.