Obnova fasade višestambene zgrade

Povećanje energetske učinkovitosti izolacijom od kamene vune Knauf Insulation

Od 5.4. je u Hrvatskoj na snazi novi ‘Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara’ usklađen s EU regulativama. Prema tom Pravilniku, sve visoke zgrade moraju biti izolirane isključivo negorivim materijalom. Kamena vuna Knauf Insulation, klase gorivosti A1, je optimalna opcija.

Slobodno možemo reći kako se ‘zahuktava’ energetski efikasna obnova višestambenih zgrada u Hrvatskoj, posebno u Rijeci.

Pk41-knaufinsulation-00-200oznato je kako su višestambene zgrade, mahom građene 70. godina prošlog stoljeća, veliki rasipatelji energije i novca. Njihovom obnovom osigurava se višestruka korist, kako za stanare kroz direktan utjecaj na smanjenje troškova režija te ugodnije i zdravije stanovanje, tako i cijelu zajednicu kroz manji utrošak energije i manji negativan utjecaj na okoliš.

Na višestambenoj zgradi u Rijeci na adresi Krimeja 12 je u tijeku velika obnova i renovacija fasade. Prošle je godine u susjedstvu, u ulici dr. Zdravka Kučića izolirana jedna od prvih fasada višestambene zgrade. Za izolaciju je korištena kamena vuna Knauf Insulation kao optimalan proizvod s brojnim prednostima pred drugim izolacijskim materijalima. Dobra praksa se preselila na Krimeju 12 na kojoj se također postavlja izolacija od kamene vune Knauf Insulation.

Neke od prednosti kamene vune pred drugim izolacijama su:

  • odlična toplinska izolacija koja zimi grije, a ljeti hladi te osigurava ugodan i zdrav boravak u prostoru
  • velike uštede na režijama i preko 50%
  • zaštita od požara – kod gorenja sprečava širenje požara i ne razvija otrovne dimne plinove koji su glavni ubojice kod požara. Svjedoci smo tragičnih posljedica požara u kojima su nepovratno izgubljeni životi i imovina
  • zvučna zaštita – zbog svoje vlaknaste strukture koja omogućava ‘upijanje’ zvuka, kamena vuna zadovoljava najviše zahtjeve u pogledu zvučne izolacijske moći
  • paropropusnost  – kamena vuna je nekoliko desetaka puta paropropusnija od ostalih fasadnih izolacija i zahvaljujući tom svojstvu zidovi kuće ‘dišu’ i ne dolazi do pojave po zdravlje opasnih plijesni i gljivica.
  • postojan materijal koji zadržava svojstva kroz duže vrijeme i ne mijenja dimenzije koje uzrokuju naprezanja i mikro-pukotine na fasadi
  • vodoodbojna je i ne upija vlagu i vodu
  • otporna je na kemikalije i nije pogodan materijal za insekte koji se mogu nastaniti u nekim drugim izolacijskim materijalima i dovesti do njenog oštećenja
  • svojom elastičnom strukturom doprinosi otpornosti fasade na udarce
  • prirodan je proizvod proizveden iz kamena. Otpaci kod proizvodnje ponovo se vraćaju u proces i recikliraju

k41-knaufinsulation-01-300‘Niz je razloga zašto se odlučilo izolirati fasadu kamenom vunom’,  kaže g. Tomljanović, predstavnik upravitelja zgrade Ri19 i dodaje: ‘Osim toplinske izolacije koja se sama po sebi zahtjeva u takvim renovacijama izuzetno je bitno da kod visokih objekta kao što je ova zgrada ta izolacija bude i negoriva i da ne omogućava širenje vatre kod prijetnje požara kao neugodne mogućnosti koja se često događa u takvim stambenim objektima. Smatram da stanari u brojnim sličnim zgradama nisu ni svjesni važnosti tog svojstva izolacije koja često spašava živote kod buknulih požara. Detalj je to o kojem bi svi oni koji se spremaju na obnovu fasada zgrada u Rijeci i našim drugim gradovima o tome trebali itekako voditi računa. Srećom, novi Pravilnik o otpornosti na požar u zgradarstvu razriješio je bilo kakve dvojbe po tom pitanju i zahtjeva korištenje isključivo negorivih izolacijskih materijala.
Osim toga, kamena vuna je zbog svoje vlaknaste strukture izvrstan zvučni izolator što će stanari na zgradi odmah primijetiti nakon postavljanja izolacije. Uz to, ona je i paropropusna i omogućava ‘disanje’ zgrade. Sve su to brojni razlozi zašto kamena vuna ima prednost pred drugim izolacijski materijalima jer uz ugodan, osigurava i siguran boravak u stanovima’ završava g. Tomljanović.

Rijeka je odličan primjer na koji način bi trebala ići najavljena velika obnova i renovacija svih zgrada u zemlji. Prije svega stručno i profesionalno pripremljeni projekti koji će uzeti u obzir sve zahtjeve koji se moraju poštivati, a koji omogućavaju zdrav, siguran i ugodan boravak u prostoru.

Podaci o zgradi – Krimeja 12, Rijeka:

Površina fasade = 4000 m2
Broj katova nebodera = 15
Broj stanova = 60

Dijelovi fasadnog sustava: Knauf Insulation fasadne izolacijske ploče FKD-S (PTP-035), debljine 8 cm, Chromos svjetlost praškasti materijali, EJOT tiple debljine 8, 10 i 12 mm (6 kom/m2).

Stanje podloge: zdrav beton, nema jumpeta, trebalo je oguliti dotrajalu završnu žbuku, oprati podlogu od prašine, rupe pokrpati thermo-žbukom i impregnirati podlogu prije ljepljenja izolacije od kamene vune Knauf Insulation.
Izvođač: Jukić-DAM
Sveukupna cijena radova = 1.500,000,00 kn
Plaćanje: pričuva + kredit banke (+ dio stanara u gotovini –> isključeni iz kredita)
Iznos kredita = 750.000,00 kn, kamatna stopa = 7,5%, rok otplate = 7 godina

k41-knaufinsulation-02-200Kontaktirajte nas za sve informacije oko izolacije zgrada:

Knauf Insulation d.o.o.
Varaždinska 140, Novi Marof
Besplatni telefon: 0800 303 306
e-mail: kakoizolirati@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.hr

Knauf Insulation d.o.o.