Poboljšanje energetske učinkovitosti poslovnog objekta-4. dio

Projektiranje i izgradnja sve većeg broja niskoenergetskih i pasivnih građevina iz temelja su promijenili pristup i pravila u projektiranju strojarskih i elektro instalacija u ovakvim tipovima građevina. Glavna odlika ovakvih građevina je visoki stupanj toplinske zaštite na svim strukturnim elementima građevine (vanjski zidovi, krovište, stolarija) što rezultira niskim toplinskim gubitcima tijekom zime kao i niskim toplinskim dobitcima tijekom ljeta. Krajnji rezultat karakteriziraju niski pogonski troškovi i potrošnja primarnih energenata (el.energija, plin, loživo ulje) u režimu grijanja, hlađenja i PTV-a.

Ekstremni slučaj kod niskoenergetske gradnje predstavljaju pasivne i nulte građevine. Sam naziv upućuje nas na to da je riječ o građevinama koje imaju niske specifične toplinske gubitke (max.10-20 W/m²), a ako je riječ o objektima koji su opremljeni i sustavima za proizvodnju toplinske i električne energije, toplinskim i fotonaponskim solarnim sustavom, tada takve objekte nazivamo i „nultim građevinama“ jer su potrebe za potrošnom energijom često manje ili jednake proizvedenoj energiji iz obnovljivih toplinskih izvora (sunce).

PRIMJER KORIŠTENJA TEHNOLOGIJA BAZIRANIH NA OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE-POSLOVNO SKLADIŠNI KOMPLEKS PAP-PROMET, d.o.o. SVETA  NEDELJA

Tvrtka PAP-PROMET d.o.o. osnovana je 1994. godine i bavi se hidroizolacijama, termoizolacijama, krovnim pokrovima i suhom gradnjom renomiranih međunarodnih tvrtki. Sjedište tvrtke je u Svetoj Nedelji, od 2004. godine posluju u Rijeci, a 2011 otvara poslovnicu u Sesvetama.

Tvrtka zapošljava 30-tak djelatnika koji rade u modernom okruženju kako bi pružili kvalitetnu i brzu uslugu kupcima i poslovnim partnerima.
Planovi tvrtke su povećanje udjela na hrvatskom tržištu, proširenje na nova tržišta i usvajanje novih asortimana. Krajnji cilj tvrtke je zadovoljiti potrebe tržišta, pružiti kvalitetnu uslugu te razvijati se u skladu s najnovijim tehnologijama zadovoljavajući visoke ekološke standarde.

k40-vaillant-00-200Sl.1. Poslovno skladišni kompleks  PAP-PROMET d.o.o. Sveta Nedelja

Zadatak projektiranja i izvedbe toplinsko-energetskog sustava za dvoetažnu poslovno skladišnu  građevinu tvrtke PAP-PROMET d.o.o. iz Svete Nedelje ukupne korisne površine poslovnog prostora 550m² i skladišnog prostora od  2000m² povjeren je Vaillantovom uredu za Obnovljive izvore energije u Republici Hrvatskoj. Vaillant je međunarodna tvrtka koja prati svjetske trendove u sustavima grijanja i hlađenja, bazirane na tehnologijama koje su efikasne, održive i konkurentne. Kao napredna tehnološka grupacija u potpunosti se afirmirala na sustavima za opskrbu niskoenergetskih građevina različitim  oblicima energije (toplinska, rashladna, električna).

Sl.2.Hidraulički plan sustava  s elementima regulacije

k40-vaillant-01-700

S obzirom na mikro lokaciju koja je bogata podzemnim vodama cijela koncepcija  projekta bazirana je na podzemnoj vodi kao obnovljivom izvoru toplinsko rashladne energije i geotermalnoj električno-kompresijskoj dizalici topline voda-voda, trenutno tehnološki najefikasnijem sustavu za generiranje toplinsko rashladne energije. Geotermalna dizalica topline  geoTHERM VWS 300/2 proizvođača Vaillant nominalnog toplinskog učinka Qg=44kW i rashladnog pasivnog učinka 45kW (sustav visokotemperaturnog pasivnog hlađenja) projektirana je izvedena na sustavu hermetički zatvorenog crpnog i upojnog zdenca da bi se osigurali nužni ekološki uvjeti koji se propisuju za podzemne vode. Centralni dio toplinskog sustava čini multifunkcionalni Vaillantov spremnik toplinske energije allSTOR VPS 1000/2 čije su tehničke mogućnosti višestruke; priprema potrošne tople vode preko pod stanice VPM 30/30W, priključak  budućeg solarnog kolektorskog polja preko solarne podstanice VPM 60 S, akumulacija toplinske energije u vrijeme niže tarife električne energije (jeftinija el.energija), priključak konvencionalnih toplinskih sustava (kotlovi na plin, ulje, pelete itd.) u bivalentnim načinima rada.

k40-vaillant-02-250Sl.3. Prostor strojarnice s elementima toplinsko- rashladnog sustava

Da bi u potpunosti ostvarili visoku energetsku učinkovitost sustava za distribuciju toplinsko rashladne energije odabran je sustav nisko temperaturnog plošnog grijanja i hlađenja. S obzirom da se radilo o postojećoj građevini projektiran je sustav stropne distribucije toplinsko-rashladne energije da bi građevinski zahvati i troškovi sanacije na samoj građevini bili što manji. Površinsko grijanje je koncipirano na temperaturama polaznog voda od 35 C dok je u procesu pasivnog hlađenja temperatura radnog medija (tehničke vode) 15-18 C.

Sistem inteligentne regulacije zadužen je za upravljanje i nadzor cjelokupnog sustava proizvodnje i distribucije toplinsko rashladne energije .

Sl.4.Sustav stropne distribucije toplinsko- rashladne energije.

U eksploatacijskim uvjetima ostvaren je toplinski množitelj COP=5,8 i rashladni množitelj u pasivnom hlađenju EER=25 što je jedinstven rezultat u tehnologiji hlađenja. Niski pogonski troškovi opravdali su sva očekivanja koja su postavljena u fazi projektiranja sustav. Ovlašteni i certificirani Vaillantovi članovi KIV-a (klub instalatera Vaillant) tvrtke GEOVOD d.o.o svojom profesionalnošću u izvedbi instalacija ostvarili su sve zahtjeve koje je pred njih postavio projektantsko nadzorni tim u fazama instaliranja i puštanja sustava u pogon.

k40-vaillant-03-250   k40-vaillant-04-250

Zaključak

Općenito gledano, ovakav tip građevine pokazao je vrlo nizak utrošak svih oblika energije (struje, plina, vode), uz zadržavanje visoke udobnosti ostvarene pravilnim pristupom pri projektiranju strojarskih i ostalih instalacija te kvalitetnim izborom samih uređaja s adekvatnom regulacijom. Navedene karakteristike sustav su učinile jedinstvenim u domeni gradnje i strojarskih instalacija. Sustav se prvenstveno pokazao kao izrazito učinkovit, pružajući maksimalnu ugodu boravka u prostorima ovih građevina. Gledano s ekološkog aspekta, ovaj je sustav potpuno održiv u budućnosti jer je baziran na izvoru topline koji je u potpunosti obnovljiv (voda), bez štetnog učinka na naš životni prostor.

Gojko Šimunović,dipl.ing.stroj.
Vaillant GmbH
Ured za obnovljive izvore energije