Bachl PIR-toplinska izolacija za svaku namjenu

Iako tvrtka KARL BACHL GmbH & Co KG proizvodi i ostale izolacijske materijale (EPS, XPS, Perlit), najveći naglasak je upravo na PIR toplinskoj izolaciji – poliizocijanurat.

Što je to PIR? To je modificirani poliuretan kojem su dodani određeni katalizatori s čime je u matrici dobivena 95%-tna struktura zatvorenih ćelija, poboljšana su svojstva zaštite od požara, i najvažnije, dostiže se nevjerojatan koeficijent provodljivosti topline od λ=0,023 W/mK, što je u odnosu na standardne izolacijske materijale gotovo dvostruko bolje. Upravo taj podatak je osnova prednost PIR toplinske izolacije, jer se isti efekt izolacije može postići s dvostruko tanjom debljinom u odnosu na ostale toplinske izolacije, tj. uz ugradnju iste debljine različitog materijala tolinske izolacije dobije se dvostruko bolja toplinska zaštita.

k40-bachl-00-200Po svojim karakteristikama, jedan ako ne i najbolji izolacijski materijal. Osnovne karakteristika PIR materijala su sljedeće:

 • jedan od najboljih izolacijskih materijala λ = 0,023 W/mK
 • visoka mehanička čvrstoća  > 100 kPa
 • otporan na vremenske prilike, dugo zadržava prvotni oblik – 50 god.
 • težina od svega ca. 32 kg/m3
 • 95 %-tna struktura zatvorenih ćelija
 • minimalna upojnost vlage : 1,3 vol% u 28 dana uronjeno u vodu
 • otporan na kiselinu i lužinu, gljivice, truljenje i pljesan
 • bez FCKW
 • biološko i fiziološki siguran, neutralan

 k40-bachl-03-200BACHL PIR može se koristiti za različite namjene i za više načina ugradnje i to kao:

 • toplinska izolacija kosih krovova:
 •                   – iznad rogova (BACHL tecta-PUR®)
 •                   – između rogova
 •                   – ispod rogova
 • toplinska izolacija ravnih krovova, zelenih krovova, terasa, balkona
 • toplinska izolacija podova, stropova, podnog grijanja
 • toplinska izolacija zidova u dodiru sa zemljom
 • fasadna izolacija
 • toplinska izolacija spuštenih stropova
 • toplinska izolacija niskoenergetskih i pasivnih  kuća
 • toplinska izolacija industrijskih i poljoprivrednih hala
 • primjena u industriji: rashladna tehnika, toplinska izolacija prozora i vrata, ….

 k40-bachl-02-200BACHL PIR ploče izrađene su od PIR jezgre, obostrano kaširano s ALU-folijom (paronepropusno) ili obostano kaširano sa mineralnim flisem (paropropusno – difuzno). Debljina ploča je 20 – 240 mm, obrada rubova može biti pero – utor (od 80 mm) i preklop (od 40 mm) a standardne dimenzije ploča su 1250×625 ili 2500×1250 mm

 BACHL tecta-PUR® – sustav za toplinsku izolaciju kosih krovova

Kako se PIR materijal koristi u različite svrhe, tijekom godina iskustva rezultati su pokazali da najbolji efekt daje kao izolacijski materijal na kosom krovu. Toplinska izolacija kosog krova do sada se sključivo radila između rogova, s nekim mekanim materijalima (mineralne vune) koji su se utiskivali između konstrukcije i s donje strane zatvarali gips-kartonskim pločama. Međutim, tu se pojavljuju problemi na način da su rogovi toplinski mostovi, jer drvo ima 5-8 puta slabiju vrijednost toplinske izolacije od bilo kojeg izolacijskog materijala. Kod takvih toplinskih mostova dolazi do kondenzacije vodene pare na građevnom materijalu te taj kondenzat ulazi u izolacijski materijal, čime pada vrijednost toplinske izolacije i cijela konstrukcija trune i propada.


Toplinski most između različitih materijala

                      Problem: Izolacija između rogova

A) rogovi kao toplinski most
B) Toplinski most kod rupa prouzročenim skupljanjem vlaknastih materijala

 k40-bachl-04-400

Termovizijska snimka toplinska izolacija između rogova – plavo su toplinski mostovi

Termovizijska snimka toplinska izolacija iznad rogova – nema toplinskih mostova

k40-bachl-06-200  k40-bachl-07-200

Taj problem na vrlo efikasan i jednostavan načim može se riještiti postavljanjem toplinske izolacije iznad rogova.

 k40-bachl-08-350  k40-bachl-09-350

k40-bachl-10-700

Osnovne prednosti kod postavljanja izolacije iznad rogova sa BACHL tecta-PUR® – sustavom za toplinsku izolaciju kosih krovova su:

 • krovna konstrukcija bez toplinskih mostova
 •  tanja debljina izolacije, ušteda drvene građe
 •  višestruka sigurnost od propuštanja vlage
 •  nemogućnost grešaka kod postavljanja
 •  debljina izolacije je neovisna o dimenziji rogova
 •  50 godina zadržava ista toplinska svojstva, bez sanacije
 •  jednostavno, brzo postavljanje 10 – 15 min/m² (više slojeva se postavlja kao jedan element, velike dimenzije ploča, folije se preklapaju i samoljepljive su)
 •  niži računi za energiju, manji gubici topline
 •  prihvatljiv omjer cijene i vrijednosti toplinske izolacije

Ovaj sustav toplinske izolacije može se koristiti kod novogradnje i sanacije objekta, a naročito je učinkovit kod toplinske izolacije niskoenergetskih i pasivnih objekata, jer su gubici energije odnosno topline minimalni ili ih uopće nema.

U Hrvatskoj je napravljeno mnogo objekata s BACHL tecta-PUR® i postoje reference i iskustva u svim dijelovima zemlje, od Dalmacije, Primorja, Gorskog Kotara, Zagorja, Varaždina, Međimurja i Zagreba.

Primjeri:
u Zagrebu, Zelena magistrala
Izolacija kosog krova iznad bazena u Varaždinu.
Izolacija krova niskoenergetske kuće – iznad i između rogova
Objekt u Štrigovi
Objekt u Veprincu, Rijeka
Objekat u Gorskom Kotaru

k40-bachl-11-200   k40-bachl-12-200   k40-bachl-13-200

k40-bachl-14-200   k40-bachl-15-200

Karl Bachl d.o.o.