EU-CHIC: Osobna iskaznica europske kulturne baštine

Prema integralnom pristupu dokumentiranja kulturne baštine
Projekt FP7 (EU-CHIC European Cultural Heritage Identity Card) ” Osobna iskaznica europske kulturne baštine ” predložit će strategiju i sustave za najučinkovitije metode i alate usklađivanja kriterija i indikatora za praćenje promjena i intervencija na materijalnoj kulturnoj baštini širom Europe i susjednih zemalja. Rezultati projekta će pokazati značajne prednosti u smislu cijena-korist, za vlasnike, menadžere, vlasti i konzervatore zadužene za zaštitu takvih nepokretnih kulturnih dobara. To će također stvoriti mogućnost za praćenje i sustavno izvješće o raznim ljudskim i prirodnim utjecajima na fizičko stanje baštine, te pomoći u pružanju najvažnije i ekonomski učinkovite preventivne zaštite.
1.inddSlika 1: Grafička prezentacija EU-CHIC koncepta

 1. Ciljevi EU-CHIC projekta

Glavni cilj projekta EU-CHIC je razvoj i testiranje smjernica potrebnih za učinkovito prikupljanje i pohranu podataka relevantnih za svaki spomenik kulturne baštine EU-CHIC sustav će podržati racionalno održavanje, preventivnu konzervaciju i rehabilitaciju povijesnih znamenitosti i spomenika. U tome će pomoći primjena novorazvijene strategije za procjenu učinkovitosti, te vrlo jednostavno okružje za korištenje svih računalnih pomoćnih programa . Tijekom vremena, bit će prikazano i praćenje progresivne promjene baštine u fizičkom smislu kao posljedica ljudskih intervencija te njihov  utjecaja na okoliš. Projektni partneri će promicati ideju te pomagati pri uvođenju EU-CHIC sustava u svojim zemljama, te će dodatno olakšati njegovo korištenje u susjednim državama preko razvijene veze s državnim i drugim tijelima odgovornim za zaštitu i očuvanje baštine.

 1. Utjecaj EU-CHIC projekta

EU-CHIC projektni konzorcij  sastoji od 12 partnera iz 11 zemalja – Slovenije, Austrije, Belgije, Hrvatska, Češka Republika, Njemačka, Grčka, Izrael, Italija, Poljska i Španjolska – koji koordinira njihove aktivnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Na način sličan onome kojeg  provodi “Monumentenwacht” organizacija u Nizozemskoj i u Flandriji, Regiji Belgije, značajan cilj EU-CHIC projekta je potaknuti i pomoći u stvaranju novih inicijativa za redovito praćenje i inspekciju povijesnih građevina i spomenika. Uz vodstvo i potporu članova Savjetodavne mreže (Advisory Network) i Savjetodavnog odbora (Advisory Board), ta inicijative bit će  provedena kao projekt zemalja korisnica i regija u Europskoj uniji i šire.
Članovi EU-CHIC  Savjetodavnog odbora dolaze iz pet zemalja – Egipta, Francuske, Norveške, Velike Britanije (Škotska) i Nizozemske. Ovaj odbor vodi uz EU-CHIC Savjetodavnu mrežu (Advisory  Network) te pomaže svojim članovima da razviju neophodnu suradnju s lokalnim vlastima i nizom drugih sudionika u zaštiti baštine. Savjetodavni odbor sudjelovanjem na projektnim sastancima uvelike pridonosi prilagodbi i razvoju projektnih ciljeva i postignuća zadovoljavanja stvarnih potreba krajnjih korisnika.
Svi projektni partneri uspostavit će, održavati i razvijati kooperativne veze s tijelima nadležnim za zaštitu kulturne baštine.
Široko rasprostranjena mreža članova u cijeloj Europi te aktivno sudjelovanje svih sudionika značajno će utjecati na primjenu rezultata projekta. Članovi Savjetodavne mreže će se poticati da izravno s ostalim korisnicima i partnerima usvoje EU-CHIC metodologiju dokumentacije i praćenja u drugim lokalnim sredinama. Značajan uspjeh u ovom području uvelike će pomoći u ostvarenju rasprostranjenog usvajanja univerzalne metodologije i usklađivanje kriterija i pokazatelja, kao što je navedeno u općim ciljevima projekta.
EU- CHIC projekt će izvršiti široki društveni utjecaj na ključne čimbenike u polju kulturne baštine u EU i susjednih Mediteranskih zemalja  kroz formiranje Savjetodavnog mreže. To je proces koji se gradi kroz »Pismo potpore”, potpisan od strane koordinatora projekta. Svi zainteresirani u javnim tijelima za očuvanje baštine u svim sferama vlasti  najviše su dobrodošli kao članovi  Savjetodavne mreže i kao potpisnici  pisma namjere.
Javne  web stranice projekta su www.eu-chic.eu  i www.chiceu.net.

 1. Očekivani ishodi EU-CHIC projekta

Očekivani konačni rezultati projekta su:

 • pregled sustava dokumentacije i trenutne metodologije i alati za prikupljanje podataka i procjenu;
 • razvijanje kriterija i pokazatelje za procjenu rizika;
 • izrada smjernice za buduće poboljšanje metoda i alata za prikupljanje i pohranu podataka potrebnih za procjenu promjena na baštini i imovine tijekom vremena i
 • objedinjivanje preporuka i strategija prilagođenih posebnim potrebama strategija očuvanja baštine različitih europskih i susjednih, zemalja.

Znanstveni ciljevi projekta su:

 • identificirati prošle i sadašnje inicijative u vezi istraživanja i tehnološkog razvoja metodologije za izradu osobne iskaznice u cilju procjene najvrednije inicijative u tom području;
 • identificirati i analizirati kriterije i pokazatelje za procjenu rizika u odnosu na politiku i načela za zaštitu baštine koja bi se mogla smatrati i modelima osobne iskaznice;
 • identificirati i procijeniti metode i tehnike koje se koriste za prikupljanje podataka i procjenu najprikladnije i odgovarajući alat ili sustav za prikupljanje i pohranu podataka, identifikaciju ključnih čimbenika koji sudjeluju u skupljanju i skladištenja podataka.
 1. Srednjoročni rezultati EU-CHIC projekta

Razvoj projekta se postiže kroz aktivnosti četiri radne grupe koje čine jezgru projekta, uz potporu koordinacije i redne grupe za diseminaciju rezultata.

Glavni rezultati postignuti su do sada u okviru WP2, WP3, WP4 i WP6, a to su:

 • prikupljanje informacija o postojećim modelima usmjerena na očuvanje kulturne baštine i identifikacija ključnih čimbenika u upravljanju kulturnom baštinom;
 • identifikacija ključnih institucija kulturne baštine za upravljanje u različitim zemljama EU;
 • procjena najviše korištenih i zanimljivih strategija za razvoj modela osobne iskaznice
 • prepoznavanje budućih potreba za razvoj istraživačkih i razvojnih djelatnosti za provedbu koncepta osobne iskaznice objekta kulturne baštine;
 • prikupljanje i procjenu rizika za opisane metodologije;
 • postavljanje kriterija za kritičko analiziranje i prioritete rizika;
 • uspostava kriterija biti uključene u konačni model EU-CHIC kartice.
 • utvrđivanje metoda, tehnika i alata (Methods Techniques Tools) za prikupljanje podataka i prezentacije;
 • procjena, vrednovanje i prezentacija (MTTs);
 • uspostava kriterija za odabir učinkovitog MTT kako bi se oblikovali predloženi pokazatelji;
 • pokretanje web portala projekata i objavljivanje informativnog letka.
 • osmišljavanje strategije širenja informacija i širenja svijesti.

1.inddSlika 2 Stupnjevanje prisutnosti u obradi pojedinih čimbenika uključenih u metode dokumentacije, sastavljen na temelju upitnika, ispunjen od strane  EU-CHIC konzorcij

Radni paket projekta WP5 započeo je u 18- tom  mjesecu, a vrlo je bitan za preuzimanje i daljnje korištenje projektnih rezultata i zaključaka. Informacije prikupljene iz radnih paketa  WP 2, 3 i 4 će se ocjenjivati, usporediti kroz postupke razvijene unutar projekta. Kriteriji, indikatori i protokoli će biti razvijani kako bi se došlo do zajedničke metodologije u cijeloj Europi, te kako bi se razvila i potaknula  razmjena  dokumentacije među europskim državama. Kriteriji će obuhvatiti sve potencijalne opasnosti za izgradnju konstruktivnih, nekonstruktivnih elemenata, arhitektonskih vrijednosti i drugih aspekata, od funkcionalnosti do povijesne vrijednosti.

Ciljevi koji moraju biti ispunjeni su

 • Razvoj integriranih dokumentacijskih protokola;
 • Procesi odlučivanja zasnovani na znanju (knowledge-based);
 • Strateško planiranje za provedbu i vrednovanje EU-CHIC.
 1. Klaster (udruživanje) projekata iz područja kulturne baštine

Na sastanku u Beču udruženih projekata (travanj 2010) skup projekata povezanih tematikom preventivne zaštite i upravljanjem kulturnom baštinom – (Climate for culture) Utjecaj klime na objekte  kulturne baštine, SMooHS (Smart Monitoring of Historic Structures) i EU-CHIC – osnovan je prvi klaster  te 3ENCULT projekt  koji se pridružio  nešto kasnije klasteru prosljeđivanjem pisma namjere. Sastanak je održan u okviru EU-CHIC sastanka u  Olimia, Slovenija (svibanj 2011).

Povezani projekti koji su zainteresirani za ulazak u klaster  koriste međusobno informacije. Projekti sličnog sadržaja mogu postati članovi klastera tako da se izjasne putem pisma namjere EU-CHIC koordinatoru.

 1. Osmišljavanje i širenje plana EU-CHIC projekta

Glavni ciljevi definirani na početku projekta u vezi širenja iideje koncepta su slijedeći:

 • razvoj i implementacija svijesti i širenja plana;
 • uspostava komunikacijskih alata;
 • organizacija širenje aktivnosti (radionice, publikacije, diskusije).

6.1. EU-CHIC portal – postavljanje i održavanje
Portal (www.eu-chic.eu) pokrenut je u ožujku 2010, a tijekom svibnja 2010 dodan je forum za raspravu. Koordinatori portala i foruma su hrvatski partner Z-Z, voditelj radne grupe WP6, i Univerza v Ljubljani, koordinator projekta. Nakon toga, Z-Z pokrenuo dodatni portal sa restriktivnim  područjem samo za partnere u projektu. 1.indd

Slika 3 : EU-chic portal s javnim dijelom i restriktivnim područjem
samo za članove projekta

Korisnici mogu smjestiti sve dokumente, nacrte dokumenata i materijale potrebne za rad partnera u okviru projekta na (http://www.chiceu.net). EU-CHIC portal omogućuje interne komunikacije među svim EU-CHIC  partnerima (kroz restriktivno područje) i vidljivost napretku projekta i komunikaciju među zainteresiranim stranama. Dio rada na projektu koji nije povjerljive prirode, postavlja se na javni dio web stranice, koja bilo kojoj zainteresiranoj osobi prikazuje relevantne dokumente i detalje događaja unutar projektaili vezane za projekt. Osim toga, otvoren je forum za savjetovanje za članove Savjetodavne  mreže (Advisory network) kao način za razmjenu informacija i kriterija o EU-CHIC koncept osobne iskaznice objekata.
U travnju 2010 Letak i mape s općim podacima o projeku s informacijama o ciljevima i metodama te o planu rada pripremili su koordinator UL i partner iz Hrvatske Z-Z. Letak je objavljen i razdjeljen preko mreže partnera te kroz Savjetodavnu mrežu članova i drugih zainteresiranih strana. Na slici 4 vidi se prepoznatljivo grafičko rješenje logo-a projekta.

6.2. Zbornik radova s Radionice 1 metodama dokumentacije
U skladu s planom rada na projektu EU-CHIC , prva radionica projekta održana je u Beču, Austrija, 29. travnja 2010. Bila je usmjerena na prezentacije te detaljne opise nacionalnih metoda dokumentiranja kulturne baštine s pitanjima, kao što je predviđeno za relevantne organizacije i krajnje korisnike. Drugi dio radionice bio je provođenje zadatka 2.1 radne grupe 2, Collection and assessment on current Identity Card directives koju su pripremili voditelji radne grupe 2 Tehnološki part “Tecnalia” iz Španjolske, a sudjelovali su i svi partneri. Zbornik sadržava vrlo detaljne opise relevantnih nacionalnih dokumentacijskih sustava / metodologija zemalja partnera. Zbornik radova bit će distribuiran velikom broju zainteresiranih dionika. Šesnaest stručnjaka sudjelovalo je na radionici. Svi materijali s radionice su prikupljeni i čine osnovu teksta rasprave o pregledu trenutnog stanja dokumentacijskih  sustava kulturne baštine objekata u 9 zemalja (Hrvatska, Češka Republika, Grčka, Izrael, Italija, Nizozemska, Poljska, Slovenija i Španjolska) . Izbor dobrih primjera metodologija u tim zemljama, s njihovim prednostima i nedostacima, opisani su vrlo detaljno i predstavljaju temelj za daljnje aktivnosti u vezi radne grupe 2 u smislu utvrđivanja budućih potreba na R&D razvoju  za uspostavu metodološkog koncept, koji bi bio prihvaćen i  dobrodošao te bi se potencijalno harmonizirano koristio u cijeloj EU-a, ali i kao osnova za radnu grupu 3 koja ima niz zadaće(Zadatak 3.1 Istraživanje i analiza postojećih smjernica za procjenu rizika u vezi s očuvanjem spomenika kulture, Zadatak 3.2 1.indd

Slika 4 Grafički prikaz EU-CHIC diseminacijskog plana

Kritička analiza rizika i uspostavljanje kriterija za ocjenjivanje), te radnu grupu 4 (Zadatak 4.1. Identifikacija MTTs za prikupljanje podataka i prezentaciju, Zadatak 4.2. Procjena, vrednovanje i prezentacija metoda i tehnika) i radna grupa 5 (Zadatak 5.1. Integrirani dokumentacijski protokol).
Umjesto tiskanja Zbornika 1. radionice, dogovoreno je staviti trenutnu verziju postupka na web stranicu projekta s namjerom dobivanja više informacija od partnera u vezi metodologije za prikupljanje podataka, dokumentacije i prezentacije, ne samo od partnera ‘zemljama podrijetla, nego  i iz susjednih zemalja ili zemalja koje su bliskom kontaktu. Trenutno je Zbornik 1. Radionice samostojni elektronski dokument, ali se ne želi propustiti priliku da se prikupe dalje metodologije iz zemalja koje ne sudjeluju u projektu.

6.3. Razvoj i implementacija plana koncepta  diseminacije
Osmišljavanje i širenje koncepta sadrži različite vrste aktivnosti u pripremi i razvoju unutar projekta i izvan njega. Postoje četiri cilja širenja plana: osigurati maksimalni učinak u EU-CHIC unutar i izvan projektnog konzorcija, obavijestiti istraživačke zajednice o rezultatima, širenje rezultata projekta i koncepta osobne iskaznice objekata kulturne baštine  među ključnim europskim čimbenima na polju zaštite, kako bi se doprinjelo svijesti o važnosti očuvanja kulturne baštine u društvu. Detaljne identifikacija dionika izvan konzorcija, te općih i posebnih poruka za svaki od kolektiva na nacionalnoj, europskoj i razini trećih zemalja  trebalo je utvrditi i izvršiti. Glavne skupine dionika    su: vlasnici i menadžeri kulturne baštine zgrade, arhitekti i druga tijela; restauratorska poduzeća (posebno mala i srednja ), znanstvene udruge, laboratoriji i tehnička tijela , europske i međunarodne udruge mreža vezane uz kulturnu baštinu, FACH Europske tehnološke  građevinske platforme, ERANET, standardizacijski odbori, uglavnom CEN / TC 346. Druga faza će plan biti za širenje informacije o implementaciji koncepta i metode te aktivnost na nacionalnoj, europskoj i razini trećih zemalja , kao i rad na uspostavi komplementarnosti. Do sada,informacije o  projektu prenjete su do korisnika na nacionalnim  razinama, kao i na međunarodnoj razini (Egipat, Izrael).
Širenje plana diseminacije je rezultat ideja  projektnih partnera te  savjetodavnog odbora. Nakon vrlo intenzivnih rasprava od početka projekta u rujnu 2009. , a osobito na kraju siječnja 2011, što je rezultiralo u trenutnoj verziji diseminacijskog plana projekta.
Predloženo je da novi pristup bi trebao značiti uključuje Europske komisije i povezivanje s projektom European cultural heritage label (ECHL) i s novim turističkim strategijama EU te inicijativama o održivost u europskoj politici.
EU-CHIC planove ima plan za pristup vlasti ‘odozgo’, što znači da u EU-CHIC treba identificirati relevantne tekuće političke inicijative EU i koristiti ih. Na primjer, spone između EU-CHIC i Foruma europske kulturne baštine (ECHHF)  mogle bi lako biti uspostavljena putem metapodataka, i iz ove perspektive, što se u EU-CHIC projektu pokušava ostvariti, projekt bi se mogao pojaviti na ECHL kao vrlo atraktivn, vrlo relevantan, primjenjiv i ekonomski opravdan koncept , od kojeg obje strane imaju korist.
Projekti partneri također bi trebali istražiti buduće mogućnosti uključenja EU-CHIC rezultata u tijek Joint Program Initiative projekta financiranog od strane EU. Ostale potencijalno moguće i strateški ciljevi dani su na Slici 6 , a to je povezivanje s Eurostat programom kao i Europskom turističkom strategijom.

 1. Što je USP europske baštine oznaku?

USP – jedinstvena prodajna propozicija: U smislu marketinga USP je posebna stavka ili osobina proizvoda što ga čini izvanredanim i konkurentnim u odnosu na konkurente na tržištu.USP je razlog zašto kupac se vjeruje da kupiti određeni proizvod.
Može se postaviti pitanje kako najbolje iskoristiti rezultate EU-CHIC  projekta. Zašto bi kupac iz globaliziranog svijeta odlučio posjetiti objekte kulturne baštine s oznakom ECHL kada postoji već dugačak popis svjetskih UNESCO-vih objekata ili područja? Zašto bi se za spomenik culture odlučilo podnijeti zahtjev za ECHL (oznaka za objekat europske kulturne baštine)?  U slučaju da  mogućnost da objekat bude na popisu UNESCO-a  nije visoka,  ECHL je drugi najbolji način promicanja spomenika na turističkom tržištu.
ECHL će trebati dobro znati kako USP nositi s izazovom natječu s UNESCO-WH objektima.
U odgovoru na pitanja je gore spomenuto, klasične marketinške institucije će isporučiti analizu prednosti i slabosti konkurentskih proizvoda.Cilj će biti da se smanji vidljivost slabosti i promicati prednosti.
Nakon toga, snaga mjesta označenih kao ECHL-u smislu turističkog značaja bit će veća i postojat će mehanizam za praćenje stanja očuvanosti. No, ovaj mehanizam ovisi o pojedinačnim procjenama stručnjaka iz područja baštine (obično predstavnika ICOMOS-a). Slabost koncepta je da nema alate za trajno praćenje stanja i izravne veze za održivost kulturne i prirodne baštine. Rizici za kulturnu baštinu su isti u cijelom svijetu. Zato bi europska  snaga bila u tome da odgovori na rizike u svezi održivosti te da ih temelji na najsuvremenijim rezultatima istraživanja i razvoja kojeg je dio i FP7 projekt EU – Cultural Heritage Identity Card.

 1. Zahvale

Projekt EU-CHIC je financiran od strane Europske komisije unutar  7. okvirnog program

dr.sc. Vlatka Rajčić,
Sveučilište u Zagrebu
mr.sc. Barbara Vodopivec,
Sveučilište u Ljubljani
prof.dr. Roko Žarnić,
Sveučilište u Ljubljani
di.dr. Wolfgang Kippes,
Kultur und Betriebsges.m.b.H, Austria