100.000 m2 hidroizolacije na jednom gradilištu

Pri odabiru materijala za hidroizolaciju, mudro je izabrati proizvođača s dugogodišnjom tradicijom, s velikim brojem referenci, s međunarodnim iskustvom, drugim riječima, obratiti se stručnjacima.
Tvrtka Büsscher Hoffmann ima takvu reputaciju. Riječ je o više od sto godina tradicije proizvođača bitumenskih i polimerbitumenskih hidroizolacijskih traka. Prednost u odnosu na PVC folije je nemogućnost zbrinjavanja potonjih, te je i to razlog zbog kojeg Europa sve više ponovno zagovara bitumenske hidroizolacije.

1.inddU graditeljstvu jedan od bitnih čimbenika kvalitetne gradnje je svakako pažnja koju posvećujemo hidroizolaciji. Moderno arhitektonsko rješenje, precizno izračunatu statiku, fiziku koja je u obzir uzela sve pa i najsitnije parametre, zasjeniti će propuštanje vlage makar samo na jednom detalju, na koji nismo dovoljno obratili pažnju.
Jedna od naših brojnih referenci je isporuka 100.000 m2 hidroizolacijske trake za Eurovea Centar u Bratislavi što je respektabilan broj kvadrata, čime se potvrđuje činjenica kako investitori i izvođači priznaju kvalitetu naših proizvoda.

KV E 55 K

Polimerbitumenska elastomerna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od poliesterskog filca, sastoji se od finog pijeska, elastomerne bitumenske mase, poliesterskog filca impregniranog bitumenskom masom, elastomerne bitumenske mase te tanke zaštitne folije. Polaže se punoplošnim zavarivanjem, a primjenjuje kod hidroizolacija ravnih i kosih krovova, betonskih i zidanih konstrukcija, a može se koristiti i kao završni sloj.

Navedene vrijednosti su standardne i temelje se na statističkoj i kvalitativnoj kontroli. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća.

Büsscher Hoff mann d.o.o.