Ispitivanje tekstilnih podnih obloga-17.dio Utvrđivanje postojanosti na raslojavanje

Utvrđivanje postojanosti na raslojavanje znači da treba odrediti onu silu koja je potrebna za odvajanje pojedinih slojeva tekstilne podne obloge. Metodu za spomenuto utvrđivanje potrebne sile opisuje standard HRN EN ISO 11857 (Tekstilne podne obloge – Utvrđivanje postojanosti na raslojavanje). Metoda se može koristiti kod svih vrsta podnih obloga, bez obzira na to imaju li one sekundarnu podlogu ili podlogu od pjenastog materijala. Rezultati koje tako dobivamo dobro su iskoristivi kao kontrolni podaci u procesu izrade podne obloge, ali su dosta nepouzdani ako ih se želi prenijeti u svakidašnju uporabu. Upravo iz spomenutog razloga nećemo podatke o postojanosti podne obloge na raslojavanje moći pronaći među tehničkim podacima koje inače navode proizvođači.

Postupak ispitivanja i utvrđivanja sile potrebne za raslojavanje obavlja se pomoću dinamometra (slika 1).

k34-Urška-Stankovič-01-200.jpgSlika 1: Dinamometar Instron 3360 Series

PRIPREMA UZORAKA

Iz podne obloge trebamo izrezati deset uzoraka širine 50 i dužine 200 milimetara: pet uzoraka izrezujemo u smjeru izrade podne obloge, a pet u smjeru poprečnom u odnosu na smjer izrade. Kod podnih obloga s podlogom od pjenastog materijala, na podlogu se lijepi samoljepiva traka, čime se onemogućava trganje pjenaste podloge tijekom pokusa. Zatim se svaki uzorak zasebno ručno raslojava do dužine od 50 milimetara. Sve uzorke prije ispitivanja kondicioniramo u standardnoj atmosferi 24 sata.

ISPITIVANJE

Nakon kondicioniranja, uzorci se polažu i zatežu u hvataljke dinamometra. One su nazupčane ili na unutarnjoj strani imaju nalijepljenu oblogu koja onemogućava isklizavanje podne obloge iz hvataljki tijekom obavljanja ispitivanja (slika 2).

k34-Urška-Stankovič-02-200.jpgSlika 2: Vrste hvataljki na dinamometru Instron 3360 Series

Prilikom zatezanja uzorka, jedan sloj podne obloge učvršćuje se u gornju, a drugi u donju hvataljku (slika 3). Ispitivanje se odvija uz brzinu odmicanja hvataljki od (300 ± 10) mm·min-1.

k34-Urška-Stankovič-03-200.jpgSlika 3: Zatezanje uzorka tekstilne podne obloge hvataljkom dinamometra

Tijekom ispitivanja se u odgovarajućem programu u obliku dijagrama (vidi sliku 4) zapisuje mijenjanje sile raslojavanja. Pokus se izvodi sve do konačnog, posvemašnjeg raslojavanja uzorka. Ako se pojedini sloj uzorka koji se ispituje rastrgne, treba zabilježiti silu kod koje je došlo do trganja.

IZRAČUNAVANJE I PRIKAZIVANJE REZULTATA

Dijagram koji se dobije kao zapis ispitivanja podne obloge na dinamometru (slika 4) sastavljen je od onih vršaka koji prikazuju silu, kod koje se pojedini slojevi podne obloge razdvajaju između sebe.

k34-Urška-Stankovič-04-300.jpgSlika 4: Primjer dijagrama ispisanog prilikom ispitivanja podne obloge na dinamometru

U dijagramu ispuštamo prvih 25 posto vrhova, koji prikazuju silu raslojavanja. Daljnjih 50 posto vrhova, koji prikazuju silu, trebamo razdijeliti na pet jednakih područja. U svakom od njih određujemo silu onog vrška dijagrama koji je najviši. Izračunavamo prosjek svih pet sila. Postupak ponavljamo za svih deset uzoraka koje smo ispitivali. Potom slijedi izračunavanje prosjeka sila za pet uzoraka koji su bili izrezani u smjeru (odnosno u poprečnom smjeru) izrade podne obloge. Silu raslojavanja u uzdužnom i poprečnom smjeru izrazit ćemo u Newtonima (N).

izvanr. prof. dr. Urška Stankovič Elesini, dipl. ing. tekst. tehnologije
Prirodoslovno- tehnički fakultet, Odsjek za tekstil

Izvori

Standard HRN EN ISO 11857 Tekstilne podne obloge – Utvrđivanje postojanosti na raslojavanje