Chromoden sustav za sportske dvorane

Početkom 2010. godine izmijenjena su Službena košarkaška pravila, koja je donijela FIBA i koja vrijede za natjecateljsku sezonu 2010./11. i odnose se na natjecanja NLB lige. Kao što ste upoznati, promijenilo se polje, ograničenja će biti označena kao pravokutni prostor, a ne kao dosad u obliku trapeza. Udaljenost linije za tri poena je 6,75m, a ne 6,25m kao dosad, itd.

k33-Chromos-00-200.jpgUpravo zbog gore navedenih promjena cijelu prošlu godinu je jako mnogo dvorana u Hrvatskoj, a i šire, zahtijevalo ispravke navedenih polja i linija. Najčešće se pristupalo ispravcima u dvoranama kompletnim brušenjem postojećeg laka i linija te ponovnim lakiranjem prema novim pravilima. To je najispravniji i najjednostavniji postupak. Međutim, bilo je i dvorana u kojima nije bilo moguće napraviti potpunu sanaciju zbog određenih uvjeta (sredstva, trajanje obnove i sl.), pa su te dvorane korigirane parcijalno tj. samo dijelovi koje je trebalo ispraviti.

Više od dvadesetak dvorana je tako napravljeno s Chromoden sustavom za sportske dvorane i to na otapalnoj i vodenoj bazi.
Chromos boje i lakovi ima lakove za sportske dvorane koji imaju međunarodni atest za protukliznost napravljen u ZAG-u u Ljubljani, a uskoro će imati i hrvatski atest koji je trenutno na provjeri na Šumarskom fakultetu.
No, naš interes je da Vam osiguramo kvalitetu i jednostavnost, kao i rješenje za naizgled nemoguće popravke s našim Chromoden lakovima za sportske dvorane.
Dakle, Chromos boje i lakovi nudi Chromoden lak za sportske dvorane i Chromoden Aqua lak za sportske dvorane u jednostavnom sustavu: jedan temeljni sloj, linije u boji i dva završna sloja.
Obzirom da nisu sve sportske dvorane u Hrvatskoj uređene prema novim pravilima, znamo da nas čeka još puno posla, pa ćemo opisati postupak uređenja sportske dvorane.
Uređenje parketa u sportskoj dvorani potrebno je napraviti na sljedeći način:
Parket se mora u potpunosti obrusiti i izravnati ili obrusiti od staroga laka do čistog drva, ukoliko se obnavlja stari parket.

Parket se može pokitati s Chromoden tekućinom za kitanje, zamiješanom drvnom prašinom obrušenog parketa. Kitanje i nije baš preporučeno osim kitanja velikih fuga koje se nalaze na parketu. Razlog je velika površina parketa koja mora imati mjesta za „disanje“, pa bi moglo doći do ispadanja fuga ukoliko se parket malo raširi zbog utjecaja vlage u zraku, koja se kroz godinu stalno mijenja. Također, parketi u sportskim dvoranama su konstantno pod jakim opterećenjem i uslijed toga se parketi dosta „gibaju“, pa je to razlog što se u pravilu ne kitaju, jer masa u fugama nije dovoljno elastična da prati „pomicanje“ parketa.
Parket je potrebno završno obrusiti tračnim strojem i papirom broj 120 u smjeru drveta te je takav parket spreman za lakiranje.

Chromos boje i lakovi za sportske dvorane preporuča sustav lakiranja:

  • Chromoden 2K PUR HS temeljni lak za parket 1 x valjkom ili 2x gleterom
  • Iscrtavanje linija Chromoden 2K PUR lak bojom za linije
  • Lakiranje Chromoden 2K PUR HS lakom za sportske dvorane 2x valjkom

k33-Chromos-01-300.jpgNakon nanošenja Chromoden temeljnog laka, sljedeći slojevi mogu se lakirati nakon 4 do 6 sati. Nakon sušenja, pod se ispolira polirkom, pri čemu se koristi mrežica 150. Čišćenje dvorane se vrši samo s usisavačem. Nakon toga slijedi obilježavanje linija i iscrtavanje s Chromoden 2K PUR lak bojom. Ukoliko koristite druge materijale može doći do neželjenih reakcija. Iscrtavanje linija se izvodi tako da se ljepljivom trakom omeđi mjesto na parketu i na to mjesto se nalakira Chromoden 2K PUR lak boja. Ako je linija u potpunosti pokrila parket i lijepo izgleda, odmah se skida traka.
Nakon što se iscrtaju linije potrebno ih je ispolirati mrežicom 150 da bi i one bile spremne za dobro prianjanje Chromoden 2K PUR ŠD laka. Prije lakiranja dvoranu je potrebno usisati. Preporučamo da se i ostatak dvorane na kojem nisu iscrtane linije ponovno lagano prijeđe s polirkom da bi se skinule eventualne nečistoće. Vremensko razdoblje između temeljnog i završnog laka može biti najviše 3 do 4 dana. Nakon lakiranja prvog sloja Chromoden 2K PUR ŠD laka potrebno je da lak odstoji 24 sata, a nakon toga se ponovno polira s mrežicom 150 te se priprema za završni sloj lakiranja. U zadnji nanos Chromoden 2K PUR ŠD laka dodaje se Chromoden usporivač 5–10% na smjesu laka. Chromoden usporivač produljuje vrijeme stezanja laka i omogućava duži rad s lakom.
Za lakiranje je potrebno 4–8 parketara koji rade u timovima koji se sastoje od dva parketara.
Bilo bi idealno da dvoranu od 1500m2 lakiraju 4 tima.

Lakiranje preporučamo na sljedeći način:
Tim se sastoji od dva parketara. Lakiranje se izvodi tako da prvi parketar samo nanosi lak u smjeru s lijeva na desno, a drugi parketar taj naneseni lak „razvlači“ odozdo prema gore. Na taj način smo sigurni da je sve prekriveno lakom i da nema nepokrivenih područja. Također je na taj način postupak lakiranja puno brži i ravnomjerniji u odnosu na druge timove. Kad bi to radio sam parketar, predugo bi trajalo i postojala bi veća opasnost da bi jedan parketar stavljao više laka od drugoga. Najbolja veličina površine koju ta dva parketara nanose bi trebala biti „dugačka“ onoliko koliko se sa štilom može prekriti bez većih naprezanja.
To bi slikovno izgledalo ovako:
– Čim prvi tim odmakne prema desnom kraju dvorane, ispod njih započinje novi tim na isti način.
Tada već slika izgleda ovako:
– I tako se timovi redaju dalje. Treći tim bi, dakle, trebao početi kad prvi tim već bude na sredini dvorane, a četvrti tim kad prvi bude na zadnjoj četvrtini.

Kad prvi tim dođe do desnog kraja dvorane, vraća se na lijevu stranu i počinje od početka, a ostali timovi kako dolaze do desnog kraja dvorane nastavljaju ispod prvog tima. Na ovaj način lakiranje traje najviše 2 sata na površini od 1500m2, cijela površina je jednolično prekrivena lakom te nema straha od tragova po površini.

Najbitnije je obratiti pozornost da svi parketari koji nanose lak, uvijek nanose istu količinu, dakle, ne previše niti premalo. A  oni koji „razvlače“, odnosno „peglaju“, da rade istim potezima i ne pritišću valjak.

 Chromos boje i lakovi d.d.