Zeleni krov – zašto ne ?

Džungla na asfaltu, priroda nad nama

Na žalost, poznata je situacija u većim gradovima urbanizacije i betonizacije svakog kvadratnog metra površine te smanjenja zelenih površina koje bi između ostalih funkcija, trebale biti i pluća gradova. Kada nam već urbanisti onemogućavaju “disanje” možemo se i sami, barem djelomično, pobrinuti za poboljšanje te situacije.Ravni krov na našoj zgradi, obiteljskoj kući ili garaži, može biti naša oaza mira i uživanja u prirodi.  Zašto na tim površinama ne bi imali ne samo travnjak, nego i cvjetnjak, pa i po koje drvo.U svijeti se “zeleni krovovi” primjenjuju već godinama, dok se kod nas vrlo stidljivo pojavljuju na ponekim objektima.”Zeleni krovovi” su ekološki, spremnici su većih količina padalina bez obzira da li je riječ o kiši tijekom godine ili snijegu zimi koji će se prije ili kasnije pretvoriti u vodu koja je biljnom svijetu na zelenom krovu i te kako potrebna.
Možemo birati između dva tipa “zelenog krova”, ekstenzivnog i intenzivnog. Potonji je složeniji s obzirom da podrazumijeva grmlje i drveće što znači da predstavlja veće opterećenje krovne konstrukcije o čemu treba voditi računa statičar zgrade, ali zato možete stvarno imati park na terasi Vašeg objekta.

410_a.inddŠto ako “procuri” ?

Zeleni krovovi su sastavan dio građevinskih konstrukcija određeni sa specijalnim tehničko-tehnološkim zahtjevima. Za trajno funkcioniranje elemenata zelenog krova potrebno je zadovoljiti minimalne tehničke zahtjeve za hidroizolaciju zelenih krovova, a sve prema ÖNORM B 2220 i ÖNORM B 2209 te VfB i FLL smjernicama
Za pravilnu izvedbu ravnih krovova, tijekom planiranja i izvedbe, moraju biti uzete u obzir sve materijalno tehničke zakonitosti koje proizlaze iz projekta fizikalnih značajki građevine. Bilo da se radi o konvencionalnom ravnom krovu ili inverznom ravnom krovom, zelenom krovu intenzivne ili ekstenzivne naravi, vrlo je važno odrediti pravilan izbor hidroizolacijskog materijala te na taj način osigurati sigurnu zaštitu.
I na kraju najvažnije, iskustvo je pokazalo da funkcionalnost ravnih krovova ovisi, prije svega o kvalitetnom planiranju, izvedbi, kao i upotrebi kvalitetnih certificiranih materijala.
Stoga se obratite s povjerenjem našem predstavniku.

Elastomerne bitumenske protukorijenske varene trake za zeleni krov
Najznačajnije hidroizolacijske membrane za ektenzivne i intenzivne zelene krovove. Sadrže ekološki prihvatljiv i dugotrajan aditiv za protukorijensku otpornost (HERBITEC). Aditivi se dodaju u vrlo malim količinama jer su izrazito dugovječni i otporni na ispiranje.

Büsscher Hoffmann d.o.o.