Ispitivanje tekstilnih podnih obloga, 15. dio

Ocjenjivanje promjena izgleda – Vettermannov pokus i pokus s uporabom heksapoda

Kada želimo prethodno ocijeniti promjenu izgleda tekstilnih podnih površina nakon određenog razdoblja uporabe, podne obloge ispitujemo u laboratoriju Vettermannovim pokusom ili pokusom s uporabom heksapoda, u skladu sa standardom ISO 10361:2000. U oba slučaja radi se o ispitivanju u rotirajućim bubnjevima, u koje osim uzoraka smještamo i čeličnu kuglu (metoda A) ili heksapod (metoda B). 410_a.inddDugo je vrijedilo da se prilikom ispitivanja podnih obloga u spomenutim aparatima pri velikom broju okretaja mogu pokazati stvarne promjene izgleda površine podnih obloga tijekom njihove uporabe. No, ova tvrdnja više ne vrijedi u cijelosti. Za tekstilne podne obloge koje koristimo u prostorima u kojima je opterećenje obloga manje, dobit ćemo valjane informacije već i nakon kraćeg vremena ispitivanja; duže vrijeme ispitivanja još uvijek koristimo za one podne obloge, kod kojih je opterećenje tijekom uporabe vrlo veliko.

410_a.inddHeksapod je čelična kocka koja na površini ima poliuretanske glavice. Pokušate li taj izraz prevesti, od heksapoda ćete dobiti šesteronožnu životinju koja nikako ne odgovara izrazu što ga koristimo u našem slučaju. Zato ćemo, kao i u drugim državama Europske unije, ostaviti izvorni stručni izraz.

Dakle, standard ISO 10361:2000 opisuje dvije metode ispitivanja, kojima ocjenjujemo promjenu izgleda površine tekstilnih podnih obloga:
–    metoda A: pokus uz uporabu Vettermannovog bubnja,
–    metoda B: pokus s uporabom heksapoda.

Ispitivanje po metodi A i B može se koristiti za sve vrste tekstilnih podnih obloga.

Metoda A
Aparat kojega koristimo za ispitivanje sastavljen je od:
–    Vettermannovog bubnja, čije su dimenzije podrobno opisane u standardu. Vettermannov bubanj rotira brzinom od 16 okretaja • min-1±1 okretaj • min-1, pri čemu se smjer vrtnje mijenja svakih 5 minuta. Vlakna, koja se tijekom ispitivanja odvajaju od podne obloge, usisavaju se vakuumskim usisavačem smještenim u bubnju. Usisavač je i kružna četka koja ima širinu jednaku širini ispitivanog uzorka;

–    u čeličnim kuglama je pričvršćeno 14 čeličnih vijaka s gumenim glavicama. Promjer kugle je 120±0,2mm, a promjer gumenih glavica 40±0,5mm. Prije svakog ispitivanja treba zamijeniti dva nasuprot ležeća vijka s gumenim glavicama, i to uvijek ona dva, koji su se najduže nalazili u uporabi.

410_a.inddIspitivanje podnih obloga po metodi A izvodi se na četiri uzorka veličine 570x265mm (dužina, to jest 570mm, mjeri se u smjeru izrade podne obloge). Pored četiri, trebamo izrezati još jedan uzorak istih dimenzija, koji će nam na kraju pokusa poslužiti pri pravilnom ocjenjivanju. Uzorke koji su namijenjeni ispitivanju namještamo u obod Vettermanovog bubnja. Uporabna (hodna) površina usmjerena je prema središtu bubnja. U bubanj uložimo i čeličnu kuglu, pa podesimo željeni broj okretaja, i to:
–    22.000, kada želimo simulirati dugoročnu uporabu u prostorima gdje je podna obloga jako opterećena, ili
–    5.000, kada želimo utvrditi samo početne promjene u izgledu podne obloge ili kad ispitujemo podnu oblogu koja se koristi u prostorima gdje je njezina opterećenost umjerena.

Uključimo bubanj. Nakon rotacije na podešeni broj okretaja, uzorke trebamo očistiti vakuumskim usisavačem, zatim ih 24 sata kondicionirati u standardnoj atmosferi te ocijeniti po metodi opisanoj u standardu ISO 9405:2001  (vidi Ispitivanje tekstilnih podnih obloga, 13. dio, Korak 2/2010.).

410_a.inddMetoda B
Aparat kojim se služimo pri ispitivanjima po ovoj metodi, sastavljen je od:
–  rotirajućeg plastičnog bubnja, čije su dimenzije podrobno opisane u standardu. Bubanj se vrti brzinom od 35 okretaja • min-1 ± 2 okreta • min-1, pri čemu postoji mogućnost promjene smjera svakih 15 minuta.

  1. Pokus s uporabom heksapoda
    Heksapod je kocka s rubovima dugim 50mm. Na svaku plohu kocke zavarena je 25mm debela ploča, čiji su rubovi zaobljeni, a na svaku ploču je učvršćen čelični vijak s poliuretanskom glavicom. Tijekom ispitivanja čelični dio heksapoda ne dotiče uzorak. Čelični vijci s poliuretanskom glavicom moraju se jednostavno uklanjati s kocke, jer ih treba zamijeniti kada se pohabaju ili oštete, odnosno nakon dvije godine korištenja.

410_a.inddZa ispitivanje po metodi B:
–    izrezujemo dva uzorka veličine 940mm (u smjeru izrade podne obloge)x200mm (jedan uzorak se koristi za ispitivanje, a drugi za prikladno ocjenjivanje promjene izgleda) ili
–  koristimo četiri manja uzorka, kojima je zajednička dužina 940mm (zajedno sa prazninama između pojedinih uzoraka, koje mogu biti široke od 5 do 10mm).

410_a.inddUzorke koje koristimo za ispitivanje namještamo u obod bubnja, pri čemu je uporabna (hodna) površina usmjerena prema središtu bubnja. U bubanj se ulaže heksapod, namjesti se pokrov bubnja, podesi željeni broj okretaja na 2.000 i uključi aparat. Nakon 2.000 okretaja uzorak vadimo iz bubnja, usišemo ga te iznova namjestimo na obod bubnja. Brojač okretaja podesimo na željeni broj:
–    12.000, kada želimo simulirati dugoročnu uporabu u prostorima gdje je podna obloga jako opterećena, ili
–    4.000, kada želimo utvrditi kakve su početne promjene u izgledu podne obloge ili kada ispitujemo podnu oblogu koju koristimo u prostorima gdje je njezina opterećenost umjerena.

410_a.inddUključimo bubanj. Nakon završenog ispitivanja uzorke očistimo vakuumskim usisavačem pa ih 24 sata kondicioniramo u standardnoj atmosferi te potom ocjenjujemo prema postupku opisanom u standardu ISO 9405:2001 (vidi Ispitivanje tekstilnih podnih obloga,13. dio, Korak 2/2010).

Zahtjevi pojedinih tekstilnih podnih obloga
Pokus sa Vettermannovim bubnjem i pokus s uporabom heksapoda izvodimo na vlaknastim sagovima i igličanim vlaknastim podnim oblogama, za koje su zahtjevi navedeni u standardima HRN EN 1307 i HRN EN 13297. Promjene izgleda se u oba slučaja ocjenjuju prema naputcima iz standarda ISO 9405:2001 (vidi Ispitivanje tekstilnih podnih obloga, 13. dio, Korak 2/2010).

izvanr. prof. dr. Urška Stankovič Elesini, dipl.ing. tekst. teh.
Prirodoslovno- tehnički fakultet, Odsjek za tekstil