Hidroizolacija, hidroizolacija, …

U graditeljstvu jedan od bitnih čimbenika kvalitetne gradnje je svakako pažnja koju posvećujemo hidroizolaciji. Moderno arhitektonsko rješenje, precizno izračunatu statiku, fiziku koja je u obzir uzela sve pa i najsitnije parametre, zasjeniti će propuštanje vlage makar samo na jednom detalju, na koji nismo dovoljno obratili pažnju.

Pri odabiru materijala za hidroizolaciju, mudro je izabrati proizvođača s dugogodišnjom tradicijom, s velikim brojem referenci, s međunarodnim iskustvom, drugim riječima, obratiti se stručnjacima.Tvrtka Büsscher Hoffmann ima takvu reputaciju. Riječ je o više od sto godina tradicije proizvođača bitumenskih i polimerbitumenskih hidroizolacijskih traka. Prednost u odnosu na PVC folije je nemogućnost zbrinjavanja potonjih, te je i to razlog zbog kojeg Europa sve više ponovno zagovara bitumenske hidroizolacije.

Büsscher elastomerne bitumenske varene trake izrađene su na temelju vrhunskih tradicionalnih recepata, s naglašeno dobrom elastičnošću, primjerice otpornost na niske temperature -15°C (prema EN 1109) -20°C (prema ONORM B 3646); otpornost na visoke temperature +100°C (prema EN 1110) kao i otpornošću na starenje.

Elastomerne polimerbitumenske trake za zavarivanje za specijalne namjene
U proizvodnom programu nalaze se još i specijalne elastomerne polimerbitumenske trake za zavarivanje sa specijelnim karakteristikama (npr. temperaturna stabilnost -30°C / +120°C).

U Büsscher Hoffmannu, tehničke karakteristike pojedinih proizvoda nadmašuju zakonom određene parametre. Za primjer ćemo uzeti polimerbitumensku elastomernu hidroizolacijsku traku za zavarivanje s uloškom od staklenog voala, V 40 E BÜSSCHER BARUPLAN. Primjerna trake je za hidroizolaciju krovova i građevina, mokrih čvorova, podova, vanjskih zidova, zidova podruma. Presjek trake odozgo prema dolje:

310_B.indd– fini pijesak
– elastomerna bitumenska masa
– stakleni voal impregniran bitumenskom masom
– elastomerna bitumenska masa
– tanka zaštitna folija

 U priloženoj tabeli dana je usporedba tehničkih karakteristika V 40 E, u odnosu na važeći standard HRN U.M3.300

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda Büsscher Hoffmanna, odgovaraju zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom DIN EN ISO 9001.

Büsscher Hoff mann d.o.o.