CHROMODEN SC 10 i CHROMODEN SC 30

Mase za niveliranje miješaju se sa vodom isključivo u propisanom omjeru. Pogrešno je uvjerenje da će se mase bolje razlijevati ako im dodamo više vode. Zbog prevelike količine vode sastojci će se teže slijegati, a na površinu će isplivati cement i smole što će uzrokovati nehomogenost i slabo prianjanje mase za izravnavanje na podlogu. Pored navedenog, na površini će se stvoriti nekompaktan film koji nije prikladan za nanošenje ljepila i polaganje parketa. Masu (prah) miješati sa vodom električnim mikserom 4 minute. Nakon 2-3 min promiješati ponovo i izliti na podlogu te jednakomjerno razvući sa metalnom gladilicom. Kod višeslojnog nanošenja slijedeći sloj se nanosi čim prethodni postane prohodan (cca 1-2 sata). U suprotnom pričekajte  24 sata. Prethodni sloj premažite s razrijeđenim Chromoden PR 15 (2 dijela Chromoden-a PR 15 : 1 dio vode) i nakon 2-4 sata nanesite novi sloj.

k31-Chromos-01-300.jpgTemperatura i godišnje doba bitno utječu na brzinu razvlačenja mase i njeno sušenje. Vrsta nivelirajuće mase ovisi o neravninama i grubosti površine, a prianjanje na podlogu pospješuje se upotrebom razrjeđene ili nerazrjeđene CHROMODEN PR 15 impregnacije. Razrjeđenje ovisi o vrsti i stanju podloge. Chromoden PR 15 veže na ostatke prašine nakon čišćenja, zatvara pore te omogućuje vrlo dobro obostrano prianjanje. Tijekom ravnanja podloge onemogućuje naglo isušivanje Chromoden masa i tako spriječava pojavu mjehurića zraka. Na neupojnim podlogama koristite CHROMODEN PR 25 članku spojiti impregnaciju posutu kvarcnim pijeskom.

  • Mogu se koristiti i kao završni sloj.
  • Pogodne za podno grijanje.
  • Pogodne za unutarnje i vanjske radove.

Chromos boje i lakovi d.d.
Tatjana Galić,dipl.ing.
Voditelj grupe proizvoda