Prozor-Najdinamičniji dio vanjske ovojnice zgrade

Niskoenergetske kuće temelj su primjene održive gradnje tijekom cijelog životnog vijeka počevši od građevinskog materijala čija proizvodnja ne opterećuje okoliš, preko njihove energetske učinkovitosti i racionalnog trošenja energenata tijekom životnog vijeka, pa sve do racionalnog gospodarenja otpadom. Osim toga, niskoenergetske kuće, u čiju skupinu ubrajamo i pasivne kuće, pružaju visoku razinu stambenog komfora s ugodnom klimom tijekom čitave godine bez standardnih sutava grijanja i hlađenja, uz vrlo niske troškove na račun potrošenje energenata.
Pasivna kuća je dobro izolirana kuća koja godišnje troši oko 15 kWh/m2 ili 1 litru lož ulja po m2. Najdinamičniji dio vanjske ovojnice zgrade, koji istovremeno djeluje kao prijemnik koji propušta sunčevu energiju u prostor te kao zaštita od vanjskih utjecaja i toplinskih gubitaka svakako je PROZOR.
Gubici energije kroz prozore dijele se na transmisijske gubitke te na gubitke ventilacijom tj. provjetravanjem. Ako zbrojimo transmisijske gubitke kroz prozore i gubitke provjetravanjem, ukupno toplinski gubici kroz prozore predstavljaju više od 50% toplinskih gubitaka građevine. Zbog tih činjenica vrijednost vanjske stolarije u direktnoj je vezi s ukupnom vrijednosti cijelog objekta što je naročito izraženo ukoliko se radi o niskoenergetskoj odnosno pasivnoj gradnji.
Na sve zakonski propisane ali i na sve specifične zahtjeve kupaca odgovor imaju u tvrtki IKS PAVIĆ d.o.o., prvom proizvođaču PVC stolarije u Gradu Zagrebu s tradicijom dugom 20 godina. Ovaj, po kvaliteti poznati proizvođač u svojoj proizvodnji koristi profile renomiranog njemačkog proizvođača Gealan Fenster Systeme GmbH koji su ispitani u vodećem njemačkom institutu za pasivnu kuću „Dr Feist“ u Darmstadtu te su proglašeni pogodnom komponentom za pasivnu kuću. Neugrađeni prozor ispunjava zakonsku normu i ima Uw=0,8 W/m2K.
Prozor koji zadovoljava standarde i norme za ugradnju na pasivnu kuću mora imati koeficijent prolaza topline Uw=0,8 W/m2K ili manje. To u konstrukciji prozora najviše ovisi o ugrađenom staklu, jer staklo čini najveću površinu prozora kroz koju su mogući gubici ili dobici toplinske energije. Druga važna komponenta o kojoj ovisi ukupan koeficijent prolaza topline na prozoru jest okvir tj. profili okvira i krila od kojih je prozor sastavljen. Kako bi se za pasivnu kuću postigao zadani toplinski koeficijent kojeg prozor mora zadovoljiti najvažnije je da se na prozor ugradi odgovarajuće staklo i svakako da se prozor sastavi iz komponenti profila koji će isto tako zadovoljiti zadane norme.
Kako najveći udio u površini prozora zauzima staklo da bi se postigao zadani koeficijent od Uw od 0,8 W/m2K znači da samo staklo mora imati koeficijent Ug manji od 0,8 W/m2K. Taj koeficijent stakla se postiže ugradnjom troslojnog stakla sa dvostrukim Low-E staklenim površinama i prostorom između slojeva stakla koji se ispunjava određenim plinom (npr. argonom ili sl.). Na taj način i ugradnjom takve vrste stakla dobivamo da najveći površinom dio prozora ima zadani toplinski koeficijent. Nakon toga je bitno da druga površinom komponenta prozora – prozorski okvir (profil) također ima toplinski koeficijent Uf=0,8 W/m2K ili manje. To se postiže ugradnjom odgovarajućeg sustava profila, koji ima odgovarajuću dubinu ugradnje, određeni sustav brtvljenja i broj zračnih komora unutar prozorskog profila. U ovom slučaju u tvrtci IKS Pavić za izradu prozora za pasivne kuće koriste se sustavom profila «GEALAN S 7000 PassiveHaus». Taj sustav se sastoji iz dva dijela profila, kombinacije PVC profila sustava dubine ugradnje 74mm sa srednjom brtvom i dodatnih aluminijskih obloga punjenih sa poliuretanskom pjenom koja daje dodatna izolacijska svojstva profilu. U toj kombinaciji se dobiva sustav profila sa ukupno 125 mm ugradbene dubine, srednjim sustavom brtvljenja, 5 zračnih komora unutar PVC profila i dodatnim aluminijskim oblogama punjenim PUR pjenom, te što je najvažnije takav sustav profila ima koeficijent prolaza topline Uf=0,79 W/m2K što zadovoljava standarde i norme zadane od vodećeg njemačkog instituta za pasivne kuće «Dr. Feist».
Osim navedenim načinom ugradnje komponenti prozora kojim dobivamo odgovarajući prozor za ugradnju na pasivne kuće, takav prozor je isto tako moguće dobiti i sa ugradnjom još boljeg stakla npr. da staklo ima toplinski koeficijent od Ug= 0,7 W/m2K ili čak Ug=0,6 W/m2K što je sa modernim tehnologijama i napretkom i moguće, te postaje sasvim normalna stvar. U takvom slučaju više nije potrebno da okvir prozora tj. profili budu izrađeni od skupih kombinacija PVC-a, aluminija i dodatnih izolatora, već se i sa vrlo kvalitetnim sustavom profila po prihvatljivoj cijeni može dobiti prozor za pasivne kuće.
Tako da u tvrtki IKS Pavić sa korištenjem novog GEALAN sustava profila S 7000 IQ + kojim se ugradnjom termičkog ojačanja sa prekinutim termičkim mostom može postići Uf= 0,9 W/m2K i ugradnjom stakla sa Ug= 0,7 W/m2K ubuduće može proizvesti prozor za pasivne kuće koji će zadovoljavati zadanih Uw= 0,80 W/m2K i na taj način po prihvatljivoj cijeni tržištu mogu ponuditi prozore za niskoenergetske i pasivne kuće.
Staklo sa koeficijentom od Ug =0,7 W/m2K se dobiva na već opisan način ugradnjom 3 sloja stakla od koja su dva sa LOW-E ili niskoemisijonim premazom i između koji se ugrađuju letvice koje imaju prekinuti hladni termički most.
Sustav profila S 7000 IQ + je sustav sa srednjim brtvljenjem sa 6 zračnih komora i ukoliko se koristi ojačanje koje ima prekinuti hladni termički most postiže koeficjent Uf= 0,9 W/m2K, te u toj kombinaciji se mogu izrađivati elementi sa ukupnim Uw= 0,8 W/m2K.
U svakom slučaju, samo tvrtke koje su, poput IKS-a Pavić d.o.o. prepoznale potrebu za ulaganjem u energetsku učinkovitost i održivi razvoj imati će svoju sigurnu budućnost i na tržištu Europske unije.

IKS Pavić d.o.o.