PALLMANN lakovi na bazi vode za sve vrste parketa

Slijedeći suvremene ekološke trendove, kao i težnju parketara i krajnjih kupaca za što jednostavnijim i bržim lakiranjem parketa bez neugodnih mirisa, sve značajnije mjesto na tržištu zauzimaju lakovi na bazi vode. Kod većine tehničkih zahtjeva koji se mogu pojaviti pred projektantima, izvođačima radova i parketarima, lakovi na bazi vode mogu u potpunosti zamijeniti lakove na bazi otapala, bez gubitka na kvaliteti lakirane površine. Glavna prednost lakova na bazi vode je izostanak neugodnog mirisa prilikom lakiranja, što znatno olakšava samo lakiranje, a krajnjem korisniku korištenje prostora čini ugodnim. Osim toga brzina sušenja omogućava izvedbu nekoliko slojeva laka u istom danu, čime se znatno štedi vrijeme i skraćuje period do početka korištenja prostora.

Korištenjem lakova za parkete na bazi vode izbjegava se pojava problema svojstvenih za lakove na bazi otapala kao što su tzv. bubuljice i krateri, te izgled površine kao “narančina kora“. Time se smanjuje mogućnost reklamacija i potrebe za naknadnim popravcima. Sistem rada lakovima na bazi vode obično počiva na krajnje jednostavnoj konstrukciji od 3 proizvoda: parketnog kita – koji se miješa s drvenom prašinom i služi za zatvaranje fuga u parketu; temeljnog laka – koji se nanosi u jednom sloju valjkom ili u 2 sloja špahtlom; te završnog laka – koji se nanosi u najmanje 2 sloja valjkom, uz međubrušenje. Prilikom korištenja sistema lakova na bazi vode vrlo je važno u potpunosti slijediti upute proizvođača, koristiti odgovarajuće strojeve za brušenje, te valjke za nanošenje temeljnih i završnih lakova.

Pallmann Pall-X 96 brzi sistem laka za parkete na bazi vode omogućava kitanje, nanošenje temeljnog laka i lakiranje površine do 30 m2 u jednom danu. U prvom koraku, fuge u drvenom podu potrebno je zatvoriti kitom. Nakon toga nanosi se temeljni lak čime se vrši priprema površine za nanos završnog laka. Ovakav postupak omogućava dobro zapunjavanje površine, čime se u vrlo kratkom vremenu postiže zatvorena homogena površina. Pallmann rješenje omogućava sušenje prvog nanosa laka u vrlo kratkom vremenu, njegovo brušenje, te nanos završnog sloja laka. Pallmann sistem također osigurava zadržavanje prirode boje i izgleda drveta.

Tri proizvoda omogućavaju brzu izvedbu

Pall-X Kitt je parketni kit na bazi vode, bez boje i bez mirisa, a odlikuje ga i vrlo mala potrošnja. Vrijeme sušenja, nakon kojega je moguće brušenje površine parketa, iznosi približno 20 do 25 minuta, ovisno o vrsti drveta. Temeljni lak Pall-X 325 lako se nanosi, bilo u jednom sloju valjkom, ili u 2 sloja špahtlom. Idealan je za vrlo upojne vrste parketa i za površine kod kojih postoji rizik od ostatka ljepila na spojevima parketnih letvica. Pall-X 325 nije osjetljiv na tragove špahtle i diskoloraciju, te kao takav daje odličnu podlogu za nanos završnog laka Pall-X 96. Pall-X 96 je jednokomponentni lak za parkete na bazi vode, idealan za podove izložene velikim opterećenjima. Prikladan je za uporabu i u javnim prostorima, kao što su škole i uredi. Njegova velika otpornost na habanje, odlično svojstvo zapunjavanja i veliki udio suhe tvari, unatoč brzom sušenju, čine ovaj lak jedinstvenim. Pall-X 96 može se brusiti u vrlo ranoj fazi sušenja, čime, u kratkom vremenu postižete zatvorenu i vizualno homogenu površina parketa.

Unikem d.o.o.