Testiranje Chromoden sustava

Da bi u potpunosti bili sigurni u kvalitetu Chromoden lakova za parkete, novu liniju lakova za zaštitu sportskih podova Chromoden HS 2K PUR lak za parkete mat ŠD i Chromoden Aqua 2K PUR lak za parkete mat ŠD odlučili smo testirati na protukliznost prema europskom standardu za športske podove u dvoranama. Da bi pod u sportskoj dvorani u potpunosti odgovarao svim zahtjevima koji osiguravaju sigurnost sportaša mora zadovoljavati mnogobrojnim zahtjevima koji se između ostalog odnose na propisanu elastičnost poda, na pravilnu raspodjelu opterećenja, na otpornost na habanje i na pravilnu sposobnost klizanja.

k023-Chromos-00-200.gifOno na što Chromoden lakovi za parkete mogu utjecati su zadnja dva uvjeta tj. otpornost na habanje i klizavost.
Zahtjevi su navedeni u standardu HRN EN 14904:2006 koji je nedavno usvojen. Kriteriji za vrednovanje odgovaraju njemačkom standardu DIN 18032-2 koji se obično navodi kao referentan. Osnovna razlika između ova dva standarda je u većoj zahtjevnosti standarda 14094:2006.
Ono što je bitno za podove obrađene s Chromoden sustavima za sportske dvorane, a vezano je za navedene standarde je protukliznost odnosno klizavost. Metoda za mjerenje otpora na klizavost površine je EN 13036-4, ispitivanje njihalom.
Uobičajena praksa širom Europe je da se koriste različite metode testiranja za mjerenje površinskog trenja/klizanja podova u sportskim dvoranama. Ukoliko se testira metodom EN 13036-4 (Metoda njihalom RRL) ili W1 217061 (Metoda Stittgart) ili En 14837 ( metoda Le Roux) zahtjevi za klizavost moraju zadovoljavati slijedeće uvjete:
Chromoden lakove za parkete za sportske dvorane smo ispitali u Zavodu za gradbeništvo Slovenije, ZAG Ljubljana i to prema metodi SIST EN 13036-4:2004 koja u potpunosti odgovara kriterijima standarda SIST EN 14904:2006.
Ispitivanja su izvršena na drvenim pločama s jasenovim parketom koje su lakirane s dva sustava koja Chromos preporuča ukoliko se za zaštitu sportskih podova koriste Chromoden lakovi za parkete.

k023-Chromos-01-300.gifNavedeni sustavi su:

CHROMODEN HS sustav za sportske dvorane

1 sloj        Chromoden HS temeljni lak za parkete

2 sloj        Chromoden lak boje za crte

3 i 4  sloj  Chromoden HS lak za parkete mat ŠD

CHROMODEN AQUA sustav za sportske dvorane

1 sloj        Chromoden Aqua 1K PUR temeljni lak za parkete

2 sloj        Chromoden Aqua 1K PUR lak boje za crte

3 i 4  sloj  Chromoden Aqua 2K PUR lak za parkete mat ŠD

Pripremili smo po jednu dasku za svaki sustav.

Testiranja njihalom su izvršena na svakoj dasci u tri smjera; poprečni, uzdužni i smjer pod kutom od 450 na smjer parketnih daščica što se može vidjeti i na priloženim slikama.

korak308.inddRezultati testiranja su prikazani u vrijednostima Penduluma.

Srednja vrijednost svih ispitivanja mora biti između 80 i 110.

Dakle, Chromoden lakovi za parkete za sportske dvorane zadovoljavaju uvjetima navedenih standarda te se mogu preporučiti za lakiranje parketnih površina u sportskim dvoranama.

Obzirom da Chromoden lakove za parkete već gotovo dvije godine uspješno prodajemo u Slovačkoj, Češkoj i Poljskoj navedene lakove smo također testirali na Češkom isnstitutu ITC prema njihovim metodama ČSN EN 14904 koja se odnosi na klizavost i ČSN EN ISO 5470-1 koja se odnosi na otpornost na habanje.

Rezultati ispitivanja su također u granicama s time da je ispitna protukliznost kako na suhim tako i na mokrim površinama. Također je ispitana i otpornost na habanje te se dobiveni rezultati mogu vidjeti u dolje prikazanim tablicama.

Prema toj normi se Chromoden lakovi za parkete ( HS i AQUA) mogu koristiti u svim javnim prostorima koji moraju zadovoljavati uvjet klizavosti na suho i mokro kao i što moraju imati određenu otpornost na habanje ( abrazija).

Međutim, prilikom lakiranja parketnih podova u sportskim dvoranama nije bitno samo odabrati dobar lak već je važno obratiti posebnu pozornost na slijedeće:

– Nije isto da li se lakira novi parket ili se obnavlja već postojeći
– Ukoliko se lakira novi parket tada je dovoljno odabrati sustav koji Chromos uvijek preporuča
– Međutim ukoliko se radi o obnovi već postojećeg parketa tada je potrebno posavjetovati se s našom razvojno – primjenskom službom
– Vrlo bitno je paziti da međuslojni razmak između temeljnog laka, lakboja za linije i završnih slojeva laka bude što kraći ( a opet prema uputama)
– Neophodno je brusiti svaki sloj laka i lak boje zbog što boljeg prianjanja

Chromos boje i lakovi d.d.