Sistemi za drvene terase

Drvo oduvijek oplemenjuje prostor svojom toplinom i ljepotom pa već godinama služi i za oblaganje podova. Primjena drva za oblaganje podova u suhim prostorijama kao što su dnevne sobe pa i kupaonice već je uobičajena, no drvo se sve češće primjenjuje i u prostorima s povećanom vlagom kao što su lječilišta, saune, wellness-prostorije, jacuzzi i kao vanjske deck-terase. I u takvim prostorima danas je moguća izvedba drvenih podova jer nam je na raspolaganju široka paleta tvrdih vrsta drva koje se lakše dobavlja negoli u prošlosti.

Zaštita i njega drva

Najprije je važno odabrati kvalitetnu vrstu drva odgovarajućih fizikalnih parametara (tvrdoća, širenje, rez…), a te potrebe najčešće zadovoljavaju egzotične vrste kao što su tikovina, ipe, dussie. Pritom je bitno paziti i na klasu drveta, rez trupaca, na dimenzije elemenata, kao i na tip spoja koji se poslije brtvi sa Sikaflex 290 DC.

korak308.inddPriprema obuhvaća izradu podloge čvrstoće 1,5 N/mm². Prije lijepljenja drvenih elemenata treba pripremiti podlogu brušenjem i premazati je Sikaprimerom te po potrebi izvesti hidroizolaciju kako bi se spriječio prodor vlage. Ako se drveni pod postavlja na postojeće keramičke pločice, s njih treba brušenjem skinuti površinski sloj i očistiti ih  sa Sika cleaner 205. Vanjske površine treba premazati sa Sikaprimer MB.

Kad je podloga adekvantno pripremljena može se pristupiti lijepljenju drvenih elemenata. No, prije lijepljenja treba napraviti test adhezije ljepila na vrstu drva. Naime, određene vrste drva sadrže smole ili ulja koji mogu utjecati na čvrstoću lijepljenja.

Ako adhezijski test nije zadovoljavajući, drvo treba premazati primerom na strani lijepljenja. Tu se preporučuje punoplošno lijepljenje elastičnim ljepilima SikaBond.

Drveni elementi polažu se u namazano ljepilo, za razmak između elemenata umetnu se distanceri-kajlice, a po potrebi i trake za fiksiranje te utezi za pritiskanje.

Brtvljenje fuga može se izvesti na dva načina:zapunjavanje i obrada brušenjem ili pak samo završno brtvljenje  bez obrade brušenjem. Proces brtvljenja zahtijeva mazanje rubova sa Sikaprimer 290 DC, i to sat vremena prije ugradnje brtvila Sikaflexs 290 DC. Sikaflexs 290 DC ugrađuje se pištoljem i zaglađuje lopaticom kako bi se spriječilo da unutra, u materijalu, ostanu mjehuri i zračni džepovi. Ovako obrađen drveni pod može se brusiti tek nakon sedam dana.

Nakon brušenja drveni pod treba zaštititi uljem kako bi se spriječilo prodiranje vode u jezgru drva, što poslije uzrokuje ubrzano starenje drva. Za zaštitu preporučamo Sika teak ulje, za čišćenje Sika teak cleaner, a za izbjeljivanje Sika teak brightener.

Sika-materijali omogućavaju kvalitetnu izvedbu drvenih terasa, čime se osigurava kompatibilnost i konačna sigurnost cijelog sustava.

Mi u tomu imamo tridesetogodišnje iskustvo, a za zahtjevnije projekte preporučamo savjetovanje s tehnologom –  za odabir sustava lijepljenja, vrstu drva te za izvedbu hidroizolacije.

Više tehnički informacija i savjeta o ugradnji i materijalima možete zatražiti u tehničkoj službi tvrtke Sika Croatia, a korisne informacije možete naći na web-stranici www.sika-croatia.hr.

Sika Croatia d.o.o.