Pro flex line

Tvrtka Profilpas zahvaljujući visokoj kvaliteti proizvoda postala je vodeći talijanski proizvođač profila u Europi, a aktivnim sudjelovanjem u savjetovanju s najzahtjevnijim kupcima postao je Profilpas Brand kod kojeg se kvaliteta odvija kompjuterski i automatizirano.

PRO FLEX LINE predstavlja seriju savitljivih profila za različite aplikacije na podlogu laminata, parketa i keramike

PRO FLEX LINE daje mogućnost beskrajnih kombinacija (dizajn)

PRO FLEX LINE uz minimalne investicije postižemo visoke efekte

PRO FLEX naprava dizajnirana za savijanje svih profila FLEX LINE prema željenim radijusima, a omogućuje bezbroj različitih kombinacija savijanja

Profilpas s.n.c.