Polimerbitumenske hidroizolacije u Hrvatskoj

Na prostorima Lijepe Naše hidroizolacije se uglavnom svode na ugradnju bitumenske trake popularne pod nazivima V3 ili (u najboljem slučaju) V4, koja se mora postaviti na temeljnu ploču (trakasti temelj), ili ravni krov (terase, balkoni…), ili u novije vrijeme neku jednoslojnu PVC foliju koja je u pravilu otporna i na mehanička oštećenja (prema riječima uvoznika).

Ovo je poprimilo već tolike razmjere da upita za pravilno dimenzioniranu hidroizolaciju gotovo i nema.
Međutim hidroizolacije su puno više.
Prema važećim normama (već tridesetak godina) hidroizolacije su opisno četiri vruća premaza + tri bitumenizirana krovna kartona.

korak308.inddU projektima se može naći i ova gore spomenuta, ali uglavnom se dijeli na hidroizolaciju u jednom sloju u obliku PVC folija debljine 1,5 mm ili naslagana tri do četiri sloja bitumenske trake ukupne debljine i do 16 mm (gdje uglavnom nije bitan nositelj bitumenske mase). Ovaj prvi tip vole koristiti mlađi projektanti koji tvrde da su «stare» hidroizolacije (bitumenske) preživljene i neučinkovite, dok su PVC folije svemoguće. Međutim i ovi drugi koji koriste od proizvođača nabacane predimenzionirane slojeve očito nisu u pravu, jer je praksa pokazala da je učinkovita i jedna polimerbitumenska hidroizolacijska traka na kvalitetnom i kompatibilnom ulošku, koja je ugrađena prema pravilima struke i uz punu pažnju.

Također je vrlo važno za današnju nefunkcionalnost posebice bitumenskih hidroizolacija nestanak majstora i sve kraći rokovi izgradnje. Ovaj problem nije toliko vidljiv kod uvoznih folija iz prostog razloga što inozemni proizvođači drže do svog ugleda i uz uvoznu licencu obično traže obveznu obuku ugrađivača.

Tako da bi ovdje trebalo naglasiti da je uz pravilno dimenzioniranu polimerbitumensku hidroizolaciju potrebito istu i pravilno ugraditi, odnosno slijediti pravilo «6 zlatnih koraka». U slučaju pravilnog dimenzioniranja i pridržavanja gore spomenutog pravila nema bojazni od procurjevanja ravnih krovova i ostalih pozicija ugradnje hidroizolacijskih materijala.

– Polimerbitumenske hidroizolacijske trake se kod ugradnje moraju početi polagati od pozicije vodolovnog grla, tj. od najniže točke predmetne izolirajuće površine uz međusobno preklapanje.

– Prilikom polaganja polimerbitumenske hidroizolacijske trake punoplošnim zavarivanjem (100%) plinskim plamenicima, vrlo je važno mjesto samog usmjerenja plamena, tj. zagrijavati podlogu (pa ako je to i prethodno položena traka-višeslojno) i traku koju polažemo, na način da se ispred trake uvijek nalazi klin otopljenog bitumena koji traka gura ispred sebe, te izlazi cca 1 cm sa svake strane. Ovdje treba obratiti pozornost da spomenuti «bitumenski klin» ne bude prevelik, jer je tada sa sigurnošću došlo do oštećenja uloška, te samim tim i do moguće havarije u eksploataciji.

– Uzdužni preklop između dvije trake ne smije biti manji od 10 cm, tj. 10% širine trake. Trake moraju biti dovoljno zagrijane da se duž cijelog preklopa istisne cca 1 cm bitumena što je znak da je traka pravilno zavarena. I poprečni preklopi moraju se pažljivo zavarivati i moraju biti cca 15 cm, te duž cijelog preklopa istisnut bitumen cca 1 cm.

– Kod višeslojnog polaganja hidroizolacijskih traka (dvoslojno), druga hidroizolacijska traka polaže se s 50% pomaka u odnosu na prethodni sloj, kako bi u potpunosti primjenom punoplošnog zavarivanja zatvorila prethodni uzdužni preklop.

– Na poprečnim preklopima tzv. završnih traka s mineralnim posipom s gornje strane, potrebno je donju traku na mjestu preklopa grijati dok mineralni posip ne utone u bitumensku masu, kako bi se istiskivanjem bitumena moglo izvesti savršen preklop.

– Posebnu pažnju treba dakako posvetiti završetcima hidroizolacije. Svaki završetak poželjno je dovesti u poziciju kišobrana, tj. od površine napraviti bazen.

Današnje hidroizolacijske trake na ulošku od poliesterskog filca koji ima velike prekidne sile i istezljivost preko 40% (fleksibilnost), a u kombinaciji s polimerbitumenskom visokofleksibilnom masom s povećanom otpornošću na UV zračenje, debljine 4 mm, sa sigurnošću mogu zamijeniti bilo koju PVC foliju za 2/3 tanju.

U praksi projektiranja i ugradnje hidroizolacije pojavljuje se još jedna nelogičnost, a to je postava polimerbitumenskih hidroizolacijskih traka velike otpornosti na niske temperature u podzemne hidroizolacije (?), gdje su i tako zaštićene od niskih temperatura.

Nadalje smanjenom kupovnom moći, ali isto tako i needuciranošću prvenstveno građevinaca, a onda i krajnjih korisnika koriste se u primjeni uglavnom na samom početku spominjane trake oznaka V3 ili V4, koje na žalost svih spominjanih nisu debljina 3, odnosno 4 mm, već su to oznake kvalitete(količina bitumena po preuzetim standardima), pa i težine po m².

Zamjetno je da ima problema i u odgovornosti izvođača, jer hidroizolacije mogu izvoditi svi, od tesara, preko zidara, pa do konobara, bitno da iza njih stoji neka «građevinska» tvrtka.

Zapravo iz gore navedenog jasno je i običnom laiku da u HIDROIZOLACIJAMA U HRVATSKOJ ima jako puno nereda i nelogičnosti.

S novom normizacijom i pripremama za Europu nadajmo se da će ovaj segment biti riješen na puno jednostavniji, a time zasigurno i bolji način, te da će postati jasno svima u lancu od projektanta, preko proizvođača i ugrađivača materijala (obučenih), nadzornih inženjera, kako su hidroizolacije važan segment svake građevine, te se ne može sve rješavati nekim «vodonepropusnim» betonima i krutim hidroizolacijama, već kombinacijom s modernim polimerbitumenskim trakama na jakim ulošcima.

Tvrtka Busscher Hoffmann tu Vam stoji na raspolaganju svojim 158 godišnjim iskustvom, kvalitetnim provjerenim materijalima, te malim ali učinkovitim timom.

Büsscher Hoffman d.o.o.