Nova ljepila za polaganje drvenih podnih obloga

Što je lijepljenje?
Lijepljenje je spajanje dvaju jednakih ili različitih materijala u cilju dobivanja dobro slijepljenog spoja. To znači da tvrdoća slijepljenog spoja mora biti veća od tvrdoće zalijepljenih materijala, odnosno izdržati sve uvjete kojima je spoj kasnije izložen.
Dobar slijepljeni spoj dobivamo:
– odabirom pravog ljepila
– pravilnim lijepljenjem

Kako odabrati pravo ljepilo?

Pri odabiru pravog ljepila moramo paziti na:
– dobru prionljivost na podlogu
– oštećenje podloge
– poroznost materijala koji se lijepi
– za lijepljenja materijala kao što su guma, meka PU pjena, tekstil i sl. treba odabrati ljepilo koje daje elastičan spoj
– uvjete kojima je slijepljeni spoj kasnije pri upotrebi izložen – vlaga, voda, visoke i niske temperature, organska otapala i sl.

 Pravilno lijepljenje

Pravilno lijepljenje zahtijeva
– pravilnu pripremu površine
– prave uvjete rada

Pravilna priprema podloge za lijepljenje
Pravilna priprema podloge osnova je za uspješno polaganje podnih obloga. Ona mora biti ravna, fino obrađena (glatka) i dobro očišćena od prašine, masnoća i ostalih nečistoća. Betonska podloga mora biti stara minimalno 4-6 tjedana, a vlažnost može biti maksimalno 2%. Vlažnost drvene podloge i parketa može biti maksimalno 10%. Ne smije se upotrebljavati kod temperatura nižih od 12°C. Optimalna temperatura prostora i materijala koji se lijepe iznosi 18-25°C, a relativna vlažnost 65-75%.

Chromos nudi 2 sustava lijepljenja drvnih podnih obloga:

1) na osnovi vodenih polimera

CHROMODEN PRIMER AC
CHROMODEN – ljepilo za klasičan parket
CHROMODEN – ljepilo za lamel parket 

2) na osnovi reaktivne smole/poliuretana

CHROMODEN PRIMER PU
CHROMODEN 2K PUR

Dva nova ljepila za polaganje drvenih podnih obloga koje treba izdvojiti su CHROMODEN – otapalno ljepilo za parket i CHROMODEN FIX – montažno polikloroprensko ljepilo

CHROMODEN – otapalno ljepilo za parket je univerzalno otapalno ljepilo na osnovi umjetnih smola. Ima široko područje primjene, jednostavno je i odmah spremno za upotrebu. Osnovne karakteristike su mu brzo stezanje i visoka početna i konačna snaga ljepljenja. Konačnu tvrdoću postiže nakon 72 sata kada se preporuča i brušenje parketa. Otvoreno radno vrijeme je 10 minuta. Ne sadrži vodu.

Primjenjuje se za lijepljenje klasičnog i lamel parketa, gotovog parketa na upijajuće podloge kao što su cementni estrisi  i mase za izravnavanje te na drvene i slične podloge. Posebno je pogodan za sve vrste parketa osjetljivog na vlagu. Prije ljepljenja podlogu treba impregnirati  razrijeđenim ljepilom (2 dijela ljepila na jedan dio Chromoden razrjeđivača 14).

CHROMODEN FIX-montažno polikloroprensko ljepilo

Chromoden fix je viskozna pasta pogodna za rad na okomitim površinama. Otvrdnjava brzo isparavanjem otapala. Koristi se za fiksiranje bez upotrebe čavala i vijaka tako da pripada grupi TEKUĆI ČAVLI. Chromoden fix je pogodan za rad na okomitim površinama. Karakterizira ga visoka početna i završna snaga lijepljenja i kratko otvoreno radno vrijeme. Osnovna mu je svrha fiksiranje bez upotrebe čavala i vijaka. Primjenjuje se za trenutno fiksiranje raznih profila, drvenih lajsni, okvira vrata i prozora, za popravke na drvenim podovima i parketima, za popravak pragova i gazišta stepenica. Pogodan je za razna montažna lijepljenja: drvenih panela, PVC-a, PU pjene, žbuke, betona, cigli, kamena, izolacijskih ploča i sl. Nanosi se mehaničkim ili pneumatskim  pištoljem pri temperaturi od+5˚C. Početnu čvrstoću postiže odmah nakon spajanja površina, a konačnu nakon 10 dana.

 

Chromos boje i lakovi d.d.