Kakvoća keramičke obloge

Europski tehnički odbor za standardizaciju keramičkih pločica CEN/TC 67 pripremio je tehnički propis CEN/TR 13548:2004: General rules for the design and installation of ceramic tiling (Opća pravila za oblikovanje i ugradnju keramičkih pločica). Dokument obrađuje sve faze, od izrade projekta i odabira pa do polaganja i održavanja keramičke obloge. Predstavit ćemo vam prije svega geometrijske zahtjeve odnosno dopuštena odstupanja.

k16-12-s2-p250.jpgKakvoća završene obloge općenito je ovisna o:

 • pravilnosti dimenzija, pri čemu su važne osobine izgled i ravnina obloge, plošnost, odstupanja između susjednih pločica, izravnanost fuga …);
 • trajnosti, koja obuhvaća otpornost na mehanička opterećenja i klimatske uvjete;
 • sigurnosti, pri čemu je značajna osobina otpornost na klizanje (koeficijent trenja).

Kod zadnje dvije osobine je važno da već kod odabira pločica utvrdimo jesu li predviđeni materijali i odabrani sistem polaganja odgovarajući za određenu okolinu i u njoj predviđena opterećenja. Značajne osobine su još otpornost na zamrzavanje, mehanička svojstva, otpornost na habanje, kemikalije i mrlje…

Što se tiče sigurnosti odnosno klizavosti, pored pravilnog odabira potrebno je uzeti u obzir i to, da voda, ulje, mast, sapunica ili prašina znatno smanjuju sigurnost keramičke obloge. Zato se treba pobrinuti za odgovarajuću zaštitu kakva su npr. drenažni kanali, kojima voda otječe, ili za druge načine uklanjanja nečistoća (čišćenje) te odgovarajuću obuću ili dodatnu zaštitu tla.

Kakvoća keramičke obloge je ovisna naročito o polagaču, posebno ako su postavljeni geometrijski zahtjevi za izvedbu. Što se tiče odstupanja po dimenzijama, spomenuti dokument predlaže da države članice preuzmu u nastavku navedena odstupanja kao najveća dopuštena, ili čak da same postave – i stroža pravila.

Vanjski izgled

Vizualni izgled se provjerava s udaljenosti od najmanje 1,5 metra. Pritom nije dopušten mali kut osvijetljenosti.

Plošnost obloge

Mjerenje se koristi za podne i zidne keramičke obloge. Izvodi se po ISO 7976-1, a dopušteno odstupanje pod ravnalom dugačkim dva metra iznosi 3 milimetra prema gore ili dolje. Ravnalo polažemo na male 3-milimetarske nosače te mjerimo najveću udaljenost između obloge i ravnala. Primjer je prikazan na slici br. 1.

 1. k16-12-s1-p250.jpgNegativno odstupanje: koriste se podlošci visine 6 milimetara.
  a.1: unutar tolerancije; a.2: izvan tolerancije
 2. Pozitivno odstupanje
  b.1: unutar tolerancije; b.2: izvan tolerancije

Slika br. 1: Mjerenje ravnosti obloge

Napomena: Gore preporučenim odstupanjima treba pribrojiti i odstupanje iskorištenih pločica. Pri uporabi tankoslojnog nanosa ljepila odstupanja su ovisna o podlozi.

Odstupanje između susjednih pločica

Pokus se koristi za podne i zidne keramičke obloge. Obavlja se tako, da ravnalo položimo na pločicu i razliku u visini izmjerimo mjernim klinom ili listićima, kao što prikazuje slika br. 2.

k16-12-s2-p250.jpgSlika br. 2: Mjerenje razlike između susjednih pločica  

Dopuštena odstupanja su:

 • do najviše 1 milimetar – kod širine fuga manje od 6 milimetara,
 • do najviše 2 milimetra – kod širine fuga jednake ili veće od 6 milimetara.

Napomena: Preporučenim odstupanjima treba pribrojiti i tolerancije korištenih pločica.

Ravnost poda

Kod podnih keramičkih obloga koristimo odgovarajući mjerač ravnosti (laserski ili optički mjerač, libela). Dopušteno odstupanje iznosi ± L/600, pri čemu je L dužina između izabranih točaka, izražena u milimetrima.

Napomena: Nije prikladno za mjerenja uz rubove. U nekim slučajevima, recimo – kod otvora uz vrata, potreban je pomniji rad.

 Ravnost zidova

Za zidne obloge važi isto kao i za podne obloge: dopušteno odstupanje iznosi ± h/600, pri čemu h označava visinu zida, izraženu u milimetrima.

Širina i ravnost fuga

Fuge između pločica su važan dio keramičke obloge, što se naročito  odnosi na pločice manjih dimenzija, i one sa širokim ili kontrastno obojenim fugama.

Širina fuga mora biti ravnomjerna (uz poštovanje odstupanja odabranih keramičkih pločica). Općenito se može reći da linija fuga mora biti  poravnana, osim ako se ne radi o pločicama nepravilnog oblika. Posebnu pozornost treba posvetiti linijama u visini očiju odnosno velikim podnim površinama, gdje su linije fuga vidljivije.

mag. Vilma Ducman

Izvor
CEN/TR 13548:2004: General rules for the design and installation of ceramic tiling